Learniv
▷ Förra gången den oregelbundna verb (dåtid) AWAKE | Learniv.com
Learniv.com  >  sv  >  Engelska oregelbundna verb  >  awake


Förra gången den oregelbundna verb (dåtid) awake

C1 Översättning: vakna, väcka, bli medveten om, göra medveten om

Infinitiv

awake

[əˈweɪk]

Dåtid

awoke

awaked *

[əˈwəʊk]
[əˈweɪkd]

Particip

awoken

awaked *

[əˈwəʊkn]
[əˈweɪkd]


* Denna form är föråldrade eller används i speciella fall eller några dialekter
Härstammar från verbet:

Infinitiv

Dåtid

Particip

wake

[weɪk]

woke
waked

[wəʊk]
[weɪkd]

woken
waked

[wəʊk]
[weɪkd]


Konjugering oregelbundna verb [awake]

Konjugering är skapandet av härledda former av ett verb dess huvuddelar böjning (förändring av form i enlighet med grammatiska regler). Till exempel, kan verbet "break" konjugeras för att bilda ord bryta, raster, bröt, bruten och brytning.

Begreppet konjugering tillämpas endast på den böjning av verb, och inte av andra delar av tal (böjning av substantiv och adjektiv är känd som deklination). Också det ofta begränsad till anger bildningen av ändliga former av ett verb - dessa kan hänvisas till såsom konjugerade former, i motsats till icke-finita former, såsom infinitiv eller gerundium, som tenderar att inte märkas under större delen av grammatiska kategorier.

konjugering är också den traditionella benämningen för en grupp av verb som delar ett liknande konjugering mönster på ett visst språk (ett verb klass). Ett verb som inte följer alla standard konjugeringstekniker mönster av språket sägs vara en oregelbundna verb .

  ...   ... Mer information

Närvarande

I
awake 
you
awake 
he/she/it
awakes 
we
awake 
you
awake 
they
awake 

Present Kontinuerlig

I
am awaking 
you
are awaking 
he/she/it
is awaking 
we
are awaking 
you
are awaking 
they
are awaking 

Dåtid

I
awaked; awoke 
you
awaked; awoke 
he/she/it
awaked; awoke 
we
awaked; awoke 
you
awaked; awoke 
they
awaked; awoke 

Förbi kontinuerlig

I
was awaking 
you
were awaking 
he/she/it
was awaking 
we
were awaking 
you
were awaking 
they
were awaking 

Perfekt

I
have awaked; awoken; awoke 
you
have awaked; awoken; awoke 
he/she/it
has awaked; awoken; awoke 
we
have awaked; awoken; awoke 
you
have awaked; awoken; awoke 
they
have awaked; awoken; awoke 

Perfekt kontinuerlig

I
have been awaking 
you
have been awaking 
he/she/it
has been awaking 
we
have been awaking 
you
have been awaking 
they
have been awaking 

Pluskvamperfekt

I
had awaked; awoken; awoke 
you
had awaked; awoken; awoke 
he/she/it
had awaked; awoken; awoke 
we
had awaked; awoken; awoke 
you
had awaked; awoken; awoke 
they
had awaked; awoken; awoke 

Pluskvamperfekt kontinuerlig

I
had been awaking 
you
had been awaking 
he/she/it
had been awaking 
we
had been awaking 
you
had been awaking 
they
had been awaking 

Framtida

I
will awake 
you
will awake 
he/she/it
will awake 
we
will awake 
you
will awake 
they
will awake 

Framtida kontinuerlig

I
will be awaking 
you
will be awaking 
he/she/it
will be awaking 
we
will be awaking 
you
will be awaking 
they
will be awaking 

Future Perfect

I
will have awaked; awoken; awoke 
you
will have awaked; awoken; awoke 
he/she/it
will have awaked; awoken; awoke 
we
will have awaked; awoken; awoke 
you
will have awaked; awoken; awoke 
they
will have awaked; awoken; awoke 

Future Perfect kontinuerliga

I
will have been awaking 
you
will have been awaking 
he/she/it
will have been awaking 
we
will have been awaking 
you
will have been awaking 
they
will have been awaking 

Villkorlig
(Conditional)
oregelbundna verb [awake]

Causality (även hänvisad till som causation eller orsak och verkan) är inflytande genom vilken en händelse, process, stat eller föremål (en orsak) bidrar till produktion av en annan händelse, process, tillstånd eller objektet (en effekt) där orsaken är delvis ansvarig för effekten, och effekten är delvis beroende på orsaken. I allmänhet har en process många orsaker, som också sägs vara orsaksfaktorer för det, och allt ligger i sitt förflutna. En effekt kan i sin tur vara en orsak till, eller orsak till många andra effekter, som alla ligger i dess framtid.

konditionalis (förkortat cond) är ett modus används i villkorliga påföljder för att uttrycka en proposition vars giltighet är beroende av något villkor, eventuellt kontra.

engelska inte har en inflective (morfologisk) konditionalis, utom i så mycket som de modala verb kunde styrka, bör och skulle i vissa sammanhang betraktas som villkorliga former av burken kan, ska och kommer respektive. Det som kallas den engelska konditionalis (eller bara den villkorliga) bildas periphrastically använder modala verb skulle i kombination med den nakna infinitiv av följande verb. (Ibland bör används i stället för gör med en första person som är föremål -.. Se ska och kommer även de tidigare nämnda modala verb kan kanske och bör ersätta skulle för att uttrycka lämplig modalitet förutom villkor)

  ...   ... Mer information

Villkorlig föreliggande
(Conditional present)

I
would awake 
you
would awake 
he/she/it
would awake 
we
would awake 
you
would awake 
they
would awake 

Villkorlig föreliggande progressiv
(Conditional present progressive)

I
would be awaking 
you
would be awaking 
he/she/it
would be awaking 
we
would be awaking 
you
would be awaking 
they
would be awaking 

Villkorlig perfekt
(Conditional perfect)

I
would have awaked; awoken; awoke 
you
would have awaked; awoken; awoke 
he/she/it
would have awaked; awoken; awoke 
we
would have awaked; awoken; awoke 
you
would have awaked; awoken; awoke 
they
would have awaked; awoken; awoke 

Villkorad perfekt progressiv
(Conditional perfect progressive)

I
would have been awaking 
you
would have been awaking 
he/she/it
would have been awaking 
we
would have been awaking 
you
would have been awaking 
they
would have been awaking 

Subjunktiv
(Subjunktiv)
oregelbundna verb [awake]

konjunktiv är ett modus, ett inslag i yttrandet som indikerar talarens inställning till det. Konjunktiv former av verb används vanligtvis för att uttrycka olika stadier av overklighet som: wish, känslor, möjlighet, dom, åsikt, skyldighet eller en åtgärd som ännu inte har inträffat; de exakta förhållandena vid vilka de används varierar från språk till språk. Konjunktiv är en av de irrealis stämningar, som hänvisar till vad som inte nödvändigtvis riktigt. Det är ofta kontrasteras med den preliminära, är en indikativ som huvudsakligen används för att indikera att något konstaterande.

Subjunctives uppstår oftast, men inte uteslutande, i bisatser, i synnerhet att-satser. Exempel på konjunktiv på engelska finns i meningarna "Jag föreslår att du vara försiktig" och "Det är viktigt att hon stanna vid din sida."

konjunktiv humör på engelska är en klausul typ som används i vissa sammanhang som beskriver icke-faktiska möjligheterna, t.ex. "Det är viktigt att du är här" och "Det är viktigt att han anländer tidigt." På engelska är konjunktiv syntaktiska snarare än böjnings, eftersom det inte finns någon specifikt konjunktiv verbform. Snarare, konjunktiv klausuler rekrytera den nakna form av verbet som även används i en mängd olika andra konstruktioner.

  ...   ... Mer information

Present konjunktiv
(Present subjunctive)

I
awake 
you
awake 
he/she/it
awake 
we
awake 
you
awake 
they
awake 

Past konjunktiv
(Past subjunctive)

I
awaked; awoke 
you
awaked; awoke 
he/she/it
awaked; awoke 
we
awaked; awoke 
you
awaked; awoke 
they
awaked; awoke 

Pluskvamperfekt konjunktiv
(Past perfect subjunctive)

I
had awaked; awoken; awoke 
you
had awaked; awoken; awoke 
he/she/it
had awaked; awoken; awoke 
we
had awaked; awoken; awoke 
you
had awaked; awoken; awoke 
they
had awaked; awoken; awoke 

Imperativ
(Imperativ)
oregelbundna verb [awake]

imperativ humör är ett modus som bildar ett kommando eller begäran.

Ett exempel på ett verb som används i imperativ humör är den engelska frasen "Go." Sådana imperativ innebära en andra person som är föremål (du), men några andra språk har också första- och tredje personer imperativ, med innebörden av "Låt oss (göra något)" eller "låt dem (göra något)" (formerna kan alternativt kallas cohortative och jussive).

  ...   ... Mer information

Imperativ
(Imperativ)

I
awake 
you
Let´s awake 
he/she/it
awake 
we
 
you
 
they
 

Particip
(Participle)
oregelbundna verb [awake]

I lingvistik, en participle (ptcp) är en form av infinit verb som innefattar perfektiv eller continuative grammatiska aspekter i talrika tempus. En particip kan också fungera som ett adjektiv eller adverb. Till exempel, i "kokt potatis", kokt är det förflutna form av verbet koka, adjectivally modifiera substantivet potatis; i "drev oss ojämn" trasig är particip av verbet trasa, adverbially kvalificerade verbet sprang.

  ...   ... Mer information

Present participle
(Present participle)

I
awaking 
you
 
he/she/it
 
we
 
you
 
they
 

Particip
(Past participle)

I
awaked; awoken; awoke 
you
 
he/she/it
 
we
 
you
 
they
 Oregelbundna verb