Learniv
▷ Förra gången den oregelbundna verb (dåtid) BEAR | Learniv.com
Learniv.com  >  sv  >  Engelska oregelbundna verb  >  bear


Förra gången den oregelbundna verb (dåtid) bear

B2 Översättning: ha, stödja, bära, uppföra sig, uthärda, vila, tynga, tåla, uppträda, föda, bära frukt, hysa

Infinitiv

bear

[beə]

Dåtid

bore

bare *

[bɔː]
[beə]

Particip

borne

born

[bɔːn]
[bɔː ]


* Denna form är föråldrade eller används i speciella fall eller några dialekter
Relaterade oregelbundna verb:

Infinitiv

Dåtid

Particip

forbore
forbare

forborne
forborn

misbore
misbare

misborne
misborn

overbore
overbare

overborne
overborn

underbore
underbare

underborne
underborn


Konjugering oregelbundna verb [bear]

Konjugering är skapandet av härledda former av ett verb dess huvuddelar böjning (förändring av form i enlighet med grammatiska regler). Till exempel, kan verbet "break" konjugeras för att bilda ord bryta, raster, bröt, bruten och brytning.

Begreppet konjugering tillämpas endast på den böjning av verb, och inte av andra delar av tal (böjning av substantiv och adjektiv är känd som deklination). Också det ofta begränsad till anger bildningen av ändliga former av ett verb - dessa kan hänvisas till såsom konjugerade former, i motsats till icke-finita former, såsom infinitiv eller gerundium, som tenderar att inte märkas under större delen av grammatiska kategorier.

konjugering är också den traditionella benämningen för en grupp av verb som delar ett liknande konjugering mönster på ett visst språk (ett verb klass). Ett verb som inte följer alla standard konjugeringstekniker mönster av språket sägs vara en oregelbundna verb .

  ...   ... Mer information

Närvarande

I
bear 
you
bear 
he/she/it
bears 
we
bear 
you
bear 
they
bear 

Present Kontinuerlig

I
am bearing 
you
are bearing 
he/she/it
is bearing 
we
are bearing 
you
are bearing 
they
are bearing 

Dåtid

I
bore; bare 
you
bore; bare 
he/she/it
bore; bare 
we
bore; bare 
you
bore; bare 
they
bore; bare 

Förbi kontinuerlig

I
was bearing 
you
were bearing 
he/she/it
was bearing 
we
were bearing 
you
were bearing 
they
were bearing 

Perfekt

I
have borne; born 
you
have borne; born 
he/she/it
has borne; born 
we
have borne; born 
you
have borne; born 
they
have borne; born 

Perfekt kontinuerlig

I
have been bearing 
you
have been bearing 
he/she/it
has been bearing 
we
have been bearing 
you
have been bearing 
they
have been bearing 

Pluskvamperfekt

I
had borne; born 
you
had borne; born 
he/she/it
had borne; born 
we
had borne; born 
you
had borne; born 
they
had borne; born 

Pluskvamperfekt kontinuerlig

I
had been bearing 
you
had been bearing 
he/she/it
had been bearing 
we
had been bearing 
you
had been bearing 
they
had been bearing 

Framtida

I
will bear 
you
will bear 
he/she/it
will bear 
we
will bear 
you
will bear 
they
will bear 

Framtida kontinuerlig

I
will be bearing 
you
will be bearing 
he/she/it
will be bearing 
we
will be bearing 
you
will be bearing 
they
will be bearing 

Future Perfect

I
will have borne; born 
you
will have borne; born 
he/she/it
will have borne; born 
we
will have borne; born 
you
will have borne; born 
they
will have borne; born 

Future Perfect kontinuerliga

I
will have been bearing 
you
will have been bearing 
he/she/it
will have been bearing 
we
will have been bearing 
you
will have been bearing 
they
will have been bearing 

Villkorlig
(Conditional)
oregelbundna verb [bear]

Causality (även hänvisad till som causation eller orsak och verkan) är inflytande genom vilken en händelse, process, stat eller föremål (en orsak) bidrar till produktion av en annan händelse, process, tillstånd eller objektet (en effekt) där orsaken är delvis ansvarig för effekten, och effekten är delvis beroende på orsaken. I allmänhet har en process många orsaker, som också sägs vara orsaksfaktorer för det, och allt ligger i sitt förflutna. En effekt kan i sin tur vara en orsak till, eller orsak till många andra effekter, som alla ligger i dess framtid.

konditionalis (förkortat cond) är ett modus används i villkorliga påföljder för att uttrycka en proposition vars giltighet är beroende av något villkor, eventuellt kontra.

engelska inte har en inflective (morfologisk) konditionalis, utom i så mycket som de modala verb kunde styrka, bör och skulle i vissa sammanhang betraktas som villkorliga former av burken kan, ska och kommer respektive. Det som kallas den engelska konditionalis (eller bara den villkorliga) bildas periphrastically använder modala verb skulle i kombination med den nakna infinitiv av följande verb. (Ibland bör används i stället för gör med en första person som är föremål -.. Se ska och kommer även de tidigare nämnda modala verb kan kanske och bör ersätta skulle för att uttrycka lämplig modalitet förutom villkor)

  ...   ... Mer information

Villkorlig föreliggande
(Conditional present)

I
would bear 
you
would bear 
he/she/it
would bear 
we
would bear 
you
would bear 
they
would bear 

Villkorlig föreliggande progressiv
(Conditional present progressive)

I
would be bearing 
you
would be bearing 
he/she/it
would be bearing 
we
would be bearing 
you
would be bearing 
they
would be bearing 

Villkorlig perfekt
(Conditional perfect)

I
would have borne; born 
you
would have borne; born 
he/she/it
would have borne; born 
we
would have borne; born 
you
would have borne; born 
they
would have borne; born 

Villkorad perfekt progressiv
(Conditional perfect progressive)

I
would have been bearing 
you
would have been bearing 
he/she/it
would have been bearing 
we
would have been bearing 
you
would have been bearing 
they
would have been bearing 

Subjunktiv
(Subjunktiv)
oregelbundna verb [bear]

konjunktiv är ett modus, ett inslag i yttrandet som indikerar talarens inställning till det. Konjunktiv former av verb används vanligtvis för att uttrycka olika stadier av overklighet som: wish, känslor, möjlighet, dom, åsikt, skyldighet eller en åtgärd som ännu inte har inträffat; de exakta förhållandena vid vilka de används varierar från språk till språk. Konjunktiv är en av de irrealis stämningar, som hänvisar till vad som inte nödvändigtvis riktigt. Det är ofta kontrasteras med den preliminära, är en indikativ som huvudsakligen används för att indikera att något konstaterande.

Subjunctives uppstår oftast, men inte uteslutande, i bisatser, i synnerhet att-satser. Exempel på konjunktiv på engelska finns i meningarna "Jag föreslår att du vara försiktig" och "Det är viktigt att hon stanna vid din sida."

konjunktiv humör på engelska är en klausul typ som används i vissa sammanhang som beskriver icke-faktiska möjligheterna, t.ex. "Det är viktigt att du är här" och "Det är viktigt att han anländer tidigt." På engelska är konjunktiv syntaktiska snarare än böjnings, eftersom det inte finns någon specifikt konjunktiv verbform. Snarare, konjunktiv klausuler rekrytera den nakna form av verbet som även används i en mängd olika andra konstruktioner.

  ...   ... Mer information

Present konjunktiv
(Present subjunctive)

I
bear 
you
bear 
he/she/it
bear 
we
bear 
you
bear 
they
bear 

Past konjunktiv
(Past subjunctive)

I
bore; bare 
you
bore; bare 
he/she/it
bore; bare 
we
bore; bare 
you
bore; bare 
they
bore; bare 

Pluskvamperfekt konjunktiv
(Past perfect subjunctive)

I
had borne; born 
you
had borne; born 
he/she/it
had borne; born 
we
had borne; born 
you
had borne; born 
they
had borne; born 

Imperativ
(Imperativ)
oregelbundna verb [bear]

imperativ humör är ett modus som bildar ett kommando eller begäran.

Ett exempel på ett verb som används i imperativ humör är den engelska frasen "Go." Sådana imperativ innebära en andra person som är föremål (du), men några andra språk har också första- och tredje personer imperativ, med innebörden av "Låt oss (göra något)" eller "låt dem (göra något)" (formerna kan alternativt kallas cohortative och jussive).

  ...   ... Mer information

Imperativ
(Imperativ)

I
bear 
you
Let´s bear 
he/she/it
bear 
we
 
you
 
they
 

Particip
(Participle)
oregelbundna verb [bear]

I lingvistik, en participle (ptcp) är en form av infinit verb som innefattar perfektiv eller continuative grammatiska aspekter i talrika tempus. En particip kan också fungera som ett adjektiv eller adverb. Till exempel, i "kokt potatis", kokt är det förflutna form av verbet koka, adjectivally modifiera substantivet potatis; i "drev oss ojämn" trasig är particip av verbet trasa, adverbially kvalificerade verbet sprang.

  ...   ... Mer information

Present participle
(Present participle)

I
bearing 
you
 
he/she/it
 
we
 
you
 
they
 

Particip
(Past participle)

I
borne; born 
you
 
he/she/it
 
we
 
you
 
they
 

Phrasal verb
(Phrasal verbs)
oregelbundna verb [bear]

bear away

bear down on

bear down

bear out

bear up

bear upon

bear with

send off for

send on

send out

send out for

send up

be in with

be off

be on

be on at

be on to

be out

be out for

be out of

be over

be through

be through with

be up

be up against

be up to

be well up inOregelbundna verb