Learniv
▷ Förra gången den oregelbundna verb (dåtid) BUILD | Learniv.com
Learniv.com  >  sv  >  Engelska oregelbundna verb  >  build


Förra gången den oregelbundna verb (dåtid) build

A2 Översättning: skapa, grunda, bygga, anlägga, upprätta, uppföra, lita på, förlita sig på, bygg, forma, uppresa

Infinitiv

build

[bɪld]

Dåtid

built

[bɪlt]

Particip

built

[bɪlt]


Relaterade oregelbundna verb:

Infinitiv

Dåtid

Particip

rebuild

[ˌriːˈbɪld]

rebuilt

[ˌriːˈbɪlt]

rebuilt

[ˌriːˈbɪlt]

overbuilt

overbuilt

underbuilt

underbuilt


Konjugering oregelbundna verb [build]

Konjugering är skapandet av härledda former av ett verb dess huvuddelar böjning (förändring av form i enlighet med grammatiska regler). Till exempel, kan verbet "break" konjugeras för att bilda ord bryta, raster, bröt, bruten och brytning.

Begreppet konjugering tillämpas endast på den böjning av verb, och inte av andra delar av tal (böjning av substantiv och adjektiv är känd som deklination). Också det ofta begränsad till anger bildningen av ändliga former av ett verb - dessa kan hänvisas till såsom konjugerade former, i motsats till icke-finita former, såsom infinitiv eller gerundium, som tenderar att inte märkas under större delen av grammatiska kategorier.

konjugering är också den traditionella benämningen för en grupp av verb som delar ett liknande konjugering mönster på ett visst språk (ett verb klass). Ett verb som inte följer alla standard konjugeringstekniker mönster av språket sägs vara en oregelbundna verb .

  ...   ... Mer information

Närvarande

I
build 
you
build 
he/she/it
builds 
we
build 
you
build 
they
build 

Present Kontinuerlig

I
am building 
you
are building 
he/she/it
is building 
we
are building 
you
are building 
they
are building 

Dåtid

I
built 
you
built 
he/she/it
built 
we
built 
you
built 
they
built 

Förbi kontinuerlig

I
was building 
you
were building 
he/she/it
was building 
we
were building 
you
were building 
they
were building 

Perfekt

I
have built 
you
have built 
he/she/it
has built 
we
have built 
you
have built 
they
have built 

Perfekt kontinuerlig

I
have been building 
you
have been building 
he/she/it
has been building 
we
have been building 
you
have been building 
they
have been building 

Pluskvamperfekt

I
had built 
you
had built 
he/she/it
had built 
we
had built 
you
had built 
they
had built 

Pluskvamperfekt kontinuerlig

I
had been building 
you
had been building 
he/she/it
had been building 
we
had been building 
you
had been building 
they
had been building 

Framtida

I
will build 
you
will build 
he/she/it
will build 
we
will build 
you
will build 
they
will build 

Framtida kontinuerlig

I
will be building 
you
will be building 
he/she/it
will be building 
we
will be building 
you
will be building 
they
will be building 

Future Perfect

I
will have built 
you
will have built 
he/she/it
will have built 
we
will have built 
you
will have built 
they
will have built 

Future Perfect kontinuerliga

I
will have been building 
you
will have been building 
he/she/it
will have been building 
we
will have been building 
you
will have been building 
they
will have been building 

Villkorlig
(Conditional)
oregelbundna verb [build]

Causality (även hänvisad till som causation eller orsak och verkan) är inflytande genom vilken en händelse, process, stat eller föremål (en orsak) bidrar till produktion av en annan händelse, process, tillstånd eller objektet (en effekt) där orsaken är delvis ansvarig för effekten, och effekten är delvis beroende på orsaken. I allmänhet har en process många orsaker, som också sägs vara orsaksfaktorer för det, och allt ligger i sitt förflutna. En effekt kan i sin tur vara en orsak till, eller orsak till många andra effekter, som alla ligger i dess framtid.

konditionalis (förkortat cond) är ett modus används i villkorliga påföljder för att uttrycka en proposition vars giltighet är beroende av något villkor, eventuellt kontra.

engelska inte har en inflective (morfologisk) konditionalis, utom i så mycket som de modala verb kunde styrka, bör och skulle i vissa sammanhang betraktas som villkorliga former av burken kan, ska och kommer respektive. Det som kallas den engelska konditionalis (eller bara den villkorliga) bildas periphrastically använder modala verb skulle i kombination med den nakna infinitiv av följande verb. (Ibland bör används i stället för gör med en första person som är föremål -.. Se ska och kommer även de tidigare nämnda modala verb kan kanske och bör ersätta skulle för att uttrycka lämplig modalitet förutom villkor)

  ...   ... Mer information

Villkorlig föreliggande
(Conditional present)

I
would build 
you
would build 
he/she/it
would build 
we
would build 
you
would build 
they
would build 

Villkorlig föreliggande progressiv
(Conditional present progressive)

I
would be building 
you
would be building 
he/she/it
would be building 
we
would be building 
you
would be building 
they
would be building 

Villkorlig perfekt
(Conditional perfect)

I
would have built 
you
would have built 
he/she/it
would have built 
we
would have built 
you
would have built 
they
would have built 

Villkorad perfekt progressiv
(Conditional perfect progressive)

I
would have been building 
you
would have been building 
he/she/it
would have been building 
we
would have been building 
you
would have been building 
they
would have been building 

Subjunktiv
(Subjunktiv)
oregelbundna verb [build]

konjunktiv är ett modus, ett inslag i yttrandet som indikerar talarens inställning till det. Konjunktiv former av verb används vanligtvis för att uttrycka olika stadier av overklighet som: wish, känslor, möjlighet, dom, åsikt, skyldighet eller en åtgärd som ännu inte har inträffat; de exakta förhållandena vid vilka de används varierar från språk till språk. Konjunktiv är en av de irrealis stämningar, som hänvisar till vad som inte nödvändigtvis riktigt. Det är ofta kontrasteras med den preliminära, är en indikativ som huvudsakligen används för att indikera att något konstaterande.

Subjunctives uppstår oftast, men inte uteslutande, i bisatser, i synnerhet att-satser. Exempel på konjunktiv på engelska finns i meningarna "Jag föreslår att du vara försiktig" och "Det är viktigt att hon stanna vid din sida."

konjunktiv humör på engelska är en klausul typ som används i vissa sammanhang som beskriver icke-faktiska möjligheterna, t.ex. "Det är viktigt att du är här" och "Det är viktigt att han anländer tidigt." På engelska är konjunktiv syntaktiska snarare än böjnings, eftersom det inte finns någon specifikt konjunktiv verbform. Snarare, konjunktiv klausuler rekrytera den nakna form av verbet som även används i en mängd olika andra konstruktioner.

  ...   ... Mer information

Present konjunktiv
(Present subjunctive)

I
build 
you
build 
he/she/it
build 
we
build 
you
build 
they
build 

Past konjunktiv
(Past subjunctive)

I
built 
you
built 
he/she/it
built 
we
built 
you
built 
they
built 

Pluskvamperfekt konjunktiv
(Past perfect subjunctive)

I
had built 
you
had built 
he/she/it
had built 
we
had built 
you
had built 
they
had built 

Imperativ
(Imperativ)
oregelbundna verb [build]

imperativ humör är ett modus som bildar ett kommando eller begäran.

Ett exempel på ett verb som används i imperativ humör är den engelska frasen "Go." Sådana imperativ innebära en andra person som är föremål (du), men några andra språk har också första- och tredje personer imperativ, med innebörden av "Låt oss (göra något)" eller "låt dem (göra något)" (formerna kan alternativt kallas cohortative och jussive).

  ...   ... Mer information

Imperativ
(Imperativ)

I
build 
you
Let´s build 
he/she/it
build 
we
 
you
 
they
 

Particip
(Participle)
oregelbundna verb [build]

I lingvistik, en participle (ptcp) är en form av infinit verb som innefattar perfektiv eller continuative grammatiska aspekter i talrika tempus. En particip kan också fungera som ett adjektiv eller adverb. Till exempel, i "kokt potatis", kokt är det förflutna form av verbet koka, adjectivally modifiera substantivet potatis; i "drev oss ojämn" trasig är particip av verbet trasa, adverbially kvalificerade verbet sprang.

  ...   ... Mer information

Present participle
(Present participle)

I
building 
you
 
he/she/it
 
we
 
you
 
they
 

Particip
(Past participle)

I
built 
you
 
he/she/it
 
we
 
you
 
they
 

Phrasal verb
(Phrasal verbs)
oregelbundna verb [build]

build inOregelbundna verb