Learniv
▷ Förra gången den oregelbundna verb (dåtid) BUY | Learniv.com
Learniv.com  >  sv  >  Engelska oregelbundna verb  >  buy


Förra gången den oregelbundna verb (dåtid) buy

A1 Översättning: köpa, inköpa, acceptera, tro på

Infinitiv

buy

[baɪ]

Dåtid

bought

[bɔːt]

Particip

bought

boughten *

[bɔːt]
[bɔːtn]


* Denna form är föråldrade eller används i speciella fall eller några dialekter
Relaterade oregelbundna verb:

Infinitiv

Dåtid

Particip

abought

abought

overbought

overbought

underbought

underbought


Konjugering oregelbundna verb [buy]

Konjugering är skapandet av härledda former av ett verb dess huvuddelar böjning (förändring av form i enlighet med grammatiska regler). Till exempel, kan verbet "break" konjugeras för att bilda ord bryta, raster, bröt, bruten och brytning.

Begreppet konjugering tillämpas endast på den böjning av verb, och inte av andra delar av tal (böjning av substantiv och adjektiv är känd som deklination). Också det ofta begränsad till anger bildningen av ändliga former av ett verb - dessa kan hänvisas till såsom konjugerade former, i motsats till icke-finita former, såsom infinitiv eller gerundium, som tenderar att inte märkas under större delen av grammatiska kategorier.

konjugering är också den traditionella benämningen för en grupp av verb som delar ett liknande konjugering mönster på ett visst språk (ett verb klass). Ett verb som inte följer alla standard konjugeringstekniker mönster av språket sägs vara en oregelbundna verb .

  ...   ... Mer information

Närvarande

I
buy 
you
buy 
he/she/it
buys 
we
buy 
you
buy 
they
buy 

Present Kontinuerlig

I
am buying 
you
are buying 
he/she/it
is buying 
we
are buying 
you
are buying 
they
are buying 

Dåtid

I
bought 
you
bought 
he/she/it
bought 
we
bought 
you
bought 
they
bought 

Förbi kontinuerlig

I
was buying 
you
were buying 
he/she/it
was buying 
we
were buying 
you
were buying 
they
were buying 

Perfekt

I
have bought 
you
have bought 
he/she/it
has bought 
we
have bought 
you
have bought 
they
have bought 

Perfekt kontinuerlig

I
have been buying 
you
have been buying 
he/she/it
has been buying 
we
have been buying 
you
have been buying 
they
have been buying 

Pluskvamperfekt

I
had bought 
you
had bought 
he/she/it
had bought 
we
had bought 
you
had bought 
they
had bought 

Pluskvamperfekt kontinuerlig

I
had been buying 
you
had been buying 
he/she/it
had been buying 
we
had been buying 
you
had been buying 
they
had been buying 

Framtida

I
will buy 
you
will buy 
he/she/it
will buy 
we
will buy 
you
will buy 
they
will buy 

Framtida kontinuerlig

I
will be buying 
you
will be buying 
he/she/it
will be buying 
we
will be buying 
you
will be buying 
they
will be buying 

Future Perfect

I
will have bought 
you
will have bought 
he/she/it
will have bought 
we
will have bought 
you
will have bought 
they
will have bought 

Future Perfect kontinuerliga

I
will have been buying 
you
will have been buying 
he/she/it
will have been buying 
we
will have been buying 
you
will have been buying 
they
will have been buying 

Villkorlig
(Conditional)
oregelbundna verb [buy]

Causality (även hänvisad till som causation eller orsak och verkan) är inflytande genom vilken en händelse, process, stat eller föremål (en orsak) bidrar till produktion av en annan händelse, process, tillstånd eller objektet (en effekt) där orsaken är delvis ansvarig för effekten, och effekten är delvis beroende på orsaken. I allmänhet har en process många orsaker, som också sägs vara orsaksfaktorer för det, och allt ligger i sitt förflutna. En effekt kan i sin tur vara en orsak till, eller orsak till många andra effekter, som alla ligger i dess framtid.

konditionalis (förkortat cond) är ett modus används i villkorliga påföljder för att uttrycka en proposition vars giltighet är beroende av något villkor, eventuellt kontra.

engelska inte har en inflective (morfologisk) konditionalis, utom i så mycket som de modala verb kunde styrka, bör och skulle i vissa sammanhang betraktas som villkorliga former av burken kan, ska och kommer respektive. Det som kallas den engelska konditionalis (eller bara den villkorliga) bildas periphrastically använder modala verb skulle i kombination med den nakna infinitiv av följande verb. (Ibland bör används i stället för gör med en första person som är föremål -.. Se ska och kommer även de tidigare nämnda modala verb kan kanske och bör ersätta skulle för att uttrycka lämplig modalitet förutom villkor)

  ...   ... Mer information

Villkorlig föreliggande
(Conditional present)

I
would buy 
you
would buy 
he/she/it
would buy 
we
would buy 
you
would buy 
they
would buy 

Villkorlig föreliggande progressiv
(Conditional present progressive)

I
would be buying 
you
would be buying 
he/she/it
would be buying 
we
would be buying 
you
would be buying 
they
would be buying 

Villkorlig perfekt
(Conditional perfect)

I
would have bought 
you
would have bought 
he/she/it
would have bought 
we
would have bought 
you
would have bought 
they
would have bought 

Villkorad perfekt progressiv
(Conditional perfect progressive)

I
would have been buying 
you
would have been buying 
he/she/it
would have been buying 
we
would have been buying 
you
would have been buying 
they
would have been buying 

Subjunktiv
(Subjunktiv)
oregelbundna verb [buy]

konjunktiv är ett modus, ett inslag i yttrandet som indikerar talarens inställning till det. Konjunktiv former av verb används vanligtvis för att uttrycka olika stadier av overklighet som: wish, känslor, möjlighet, dom, åsikt, skyldighet eller en åtgärd som ännu inte har inträffat; de exakta förhållandena vid vilka de används varierar från språk till språk. Konjunktiv är en av de irrealis stämningar, som hänvisar till vad som inte nödvändigtvis riktigt. Det är ofta kontrasteras med den preliminära, är en indikativ som huvudsakligen används för att indikera att något konstaterande.

Subjunctives uppstår oftast, men inte uteslutande, i bisatser, i synnerhet att-satser. Exempel på konjunktiv på engelska finns i meningarna "Jag föreslår att du vara försiktig" och "Det är viktigt att hon stanna vid din sida."

konjunktiv humör på engelska är en klausul typ som används i vissa sammanhang som beskriver icke-faktiska möjligheterna, t.ex. "Det är viktigt att du är här" och "Det är viktigt att han anländer tidigt." På engelska är konjunktiv syntaktiska snarare än böjnings, eftersom det inte finns någon specifikt konjunktiv verbform. Snarare, konjunktiv klausuler rekrytera den nakna form av verbet som även används i en mängd olika andra konstruktioner.

  ...   ... Mer information

Present konjunktiv
(Present subjunctive)

I
buy 
you
buy 
he/she/it
buy 
we
buy 
you
buy 
they
buy 

Past konjunktiv
(Past subjunctive)

I
bought 
you
bought 
he/she/it
bought 
we
bought 
you
bought 
they
bought 

Pluskvamperfekt konjunktiv
(Past perfect subjunctive)

I
had bought 
you
had bought 
he/she/it
had bought 
we
had bought 
you
had bought 
they
had bought 

Imperativ
(Imperativ)
oregelbundna verb [buy]

imperativ humör är ett modus som bildar ett kommando eller begäran.

Ett exempel på ett verb som används i imperativ humör är den engelska frasen "Go." Sådana imperativ innebära en andra person som är föremål (du), men några andra språk har också första- och tredje personer imperativ, med innebörden av "Låt oss (göra något)" eller "låt dem (göra något)" (formerna kan alternativt kallas cohortative och jussive).

  ...   ... Mer information

Imperativ
(Imperativ)

I
buy 
you
Let´s buy 
he/she/it
buy 
we
 
you
 
they
 

Particip
(Participle)
oregelbundna verb [buy]

I lingvistik, en participle (ptcp) är en form av infinit verb som innefattar perfektiv eller continuative grammatiska aspekter i talrika tempus. En particip kan också fungera som ett adjektiv eller adverb. Till exempel, i "kokt potatis", kokt är det förflutna form av verbet koka, adjectivally modifiera substantivet potatis; i "drev oss ojämn" trasig är particip av verbet trasa, adverbially kvalificerade verbet sprang.

  ...   ... Mer information

Present participle
(Present participle)

I
buying 
you
 
he/she/it
 
we
 
you
 
they
 

Particip
(Past participle)

I
bought 
you
 
he/she/it
 
we
 
you
 
they
 

Phrasal verb
(Phrasal verbs)
oregelbundna verb [buy]

buy back

buy forward

buy into

buy off

buy out

buy over

buy upOregelbundna verb