Learniv
▷ Förra gången den oregelbundna verb (dåtid) CAST | Learniv.com
Learniv.com  >  sv  >  Engelska oregelbundna verb  >  cast


Förra gången den oregelbundna verb (dåtid) cast

C2 Översättning: tappa, gjuta, lägga av, släppa, fördela, ordna, räkna ut, avskeda, kasta, ställa, ställa upp, besätta, kasta av, forma, förkasta, stöpa, kasta omkull, addera ihop, lägga av kläder, beräkna, vinna mot någon, tilldela någon en roll, kassera, ömsa

Infinitiv

cast

[kɑːst]

Dåtid

cast

[kɑːst]

Particip

cast

[kɑːst]


Relaterade oregelbundna verb:

Infinitiv

Dåtid

Particip

broadcast

[ˈbrɔːdkɑːst]

broadcast

[ˈbrɔːdkɑːst]

broadcast

[ˈbrɔːdkɑːst]

forecast

[ˈfɔːkɑːst]

forecast

[ˈfɔːkɑːst]

forecast

[ˈfɔːkɑːst]

downcast

downcast

miscast

miscast

overcast

overcast

podcast

podcast

precast

precast

recast

recast

simulcast

simulcast

typecast

typecast

undercast

undercast

upcast

upcast

webcast

webcast


Konjugering oregelbundna verb [cast]

Konjugering är skapandet av härledda former av ett verb dess huvuddelar böjning (förändring av form i enlighet med grammatiska regler). Till exempel, kan verbet "break" konjugeras för att bilda ord bryta, raster, bröt, bruten och brytning.

Begreppet konjugering tillämpas endast på den böjning av verb, och inte av andra delar av tal (böjning av substantiv och adjektiv är känd som deklination). Också det ofta begränsad till anger bildningen av ändliga former av ett verb - dessa kan hänvisas till såsom konjugerade former, i motsats till icke-finita former, såsom infinitiv eller gerundium, som tenderar att inte märkas under större delen av grammatiska kategorier.

konjugering är också den traditionella benämningen för en grupp av verb som delar ett liknande konjugering mönster på ett visst språk (ett verb klass). Ett verb som inte följer alla standard konjugeringstekniker mönster av språket sägs vara en oregelbundna verb .

  ...   ... Mer information

Närvarande

I
cast 
you
cast 
he/she/it
casts 
we
cast 
you
cast 
they
cast 

Present Kontinuerlig

I
am casting 
you
are casting 
he/she/it
is casting 
we
are casting 
you
are casting 
they
are casting 

Dåtid

I
cast; casted 
you
cast; casted 
he/she/it
cast; casted 
we
cast; casted 
you
cast; casted 
they
cast; casted 

Förbi kontinuerlig

I
was casting 
you
were casting 
he/she/it
was casting 
we
were casting 
you
were casting 
they
were casting 

Perfekt

I
have cast; casted 
you
have cast; casted 
he/she/it
has cast; casted 
we
have cast; casted 
you
have cast; casted 
they
have cast; casted 

Perfekt kontinuerlig

I
have been casting 
you
have been casting 
he/she/it
has been casting 
we
have been casting 
you
have been casting 
they
have been casting 

Pluskvamperfekt

I
had cast; casted 
you
had cast; casted 
he/she/it
had cast; casted 
we
had cast; casted 
you
had cast; casted 
they
had cast; casted 

Pluskvamperfekt kontinuerlig

I
had been casting 
you
had been casting 
he/she/it
had been casting 
we
had been casting 
you
had been casting 
they
had been casting 

Framtida

I
will cast 
you
will cast 
he/she/it
will cast 
we
will cast 
you
will cast 
they
will cast 

Framtida kontinuerlig

I
will be casting 
you
will be casting 
he/she/it
will be casting 
we
will be casting 
you
will be casting 
they
will be casting 

Future Perfect

I
will have cast; casted 
you
will have cast; casted 
he/she/it
will have cast; casted 
we
will have cast; casted 
you
will have cast; casted 
they
will have cast; casted 

Future Perfect kontinuerliga

I
will have been casting 
you
will have been casting 
he/she/it
will have been casting 
we
will have been casting 
you
will have been casting 
they
will have been casting 

Villkorlig
(Conditional)
oregelbundna verb [cast]

Causality (även hänvisad till som causation eller orsak och verkan) är inflytande genom vilken en händelse, process, stat eller föremål (en orsak) bidrar till produktion av en annan händelse, process, tillstånd eller objektet (en effekt) där orsaken är delvis ansvarig för effekten, och effekten är delvis beroende på orsaken. I allmänhet har en process många orsaker, som också sägs vara orsaksfaktorer för det, och allt ligger i sitt förflutna. En effekt kan i sin tur vara en orsak till, eller orsak till många andra effekter, som alla ligger i dess framtid.

konditionalis (förkortat cond) är ett modus används i villkorliga påföljder för att uttrycka en proposition vars giltighet är beroende av något villkor, eventuellt kontra.

engelska inte har en inflective (morfologisk) konditionalis, utom i så mycket som de modala verb kunde styrka, bör och skulle i vissa sammanhang betraktas som villkorliga former av burken kan, ska och kommer respektive. Det som kallas den engelska konditionalis (eller bara den villkorliga) bildas periphrastically använder modala verb skulle i kombination med den nakna infinitiv av följande verb. (Ibland bör används i stället för gör med en första person som är föremål -.. Se ska och kommer även de tidigare nämnda modala verb kan kanske och bör ersätta skulle för att uttrycka lämplig modalitet förutom villkor)

  ...   ... Mer information

Villkorlig föreliggande
(Conditional present)

I
would cast 
you
would cast 
he/she/it
would cast 
we
would cast 
you
would cast 
they
would cast 

Villkorlig föreliggande progressiv
(Conditional present progressive)

I
would be casting 
you
would be casting 
he/she/it
would be casting 
we
would be casting 
you
would be casting 
they
would be casting 

Villkorlig perfekt
(Conditional perfect)

I
would have cast; casted 
you
would have cast; casted 
he/she/it
would have cast; casted 
we
would have cast; casted 
you
would have cast; casted 
they
would have cast; casted 

Villkorad perfekt progressiv
(Conditional perfect progressive)

I
would have been casting 
you
would have been casting 
he/she/it
would have been casting 
we
would have been casting 
you
would have been casting 
they
would have been casting 

Subjunktiv
(Subjunktiv)
oregelbundna verb [cast]

konjunktiv är ett modus, ett inslag i yttrandet som indikerar talarens inställning till det. Konjunktiv former av verb används vanligtvis för att uttrycka olika stadier av overklighet som: wish, känslor, möjlighet, dom, åsikt, skyldighet eller en åtgärd som ännu inte har inträffat; de exakta förhållandena vid vilka de används varierar från språk till språk. Konjunktiv är en av de irrealis stämningar, som hänvisar till vad som inte nödvändigtvis riktigt. Det är ofta kontrasteras med den preliminära, är en indikativ som huvudsakligen används för att indikera att något konstaterande.

Subjunctives uppstår oftast, men inte uteslutande, i bisatser, i synnerhet att-satser. Exempel på konjunktiv på engelska finns i meningarna "Jag föreslår att du vara försiktig" och "Det är viktigt att hon stanna vid din sida."

konjunktiv humör på engelska är en klausul typ som används i vissa sammanhang som beskriver icke-faktiska möjligheterna, t.ex. "Det är viktigt att du är här" och "Det är viktigt att han anländer tidigt." På engelska är konjunktiv syntaktiska snarare än böjnings, eftersom det inte finns någon specifikt konjunktiv verbform. Snarare, konjunktiv klausuler rekrytera den nakna form av verbet som även används i en mängd olika andra konstruktioner.

  ...   ... Mer information

Present konjunktiv
(Present subjunctive)

I
cast 
you
cast 
he/she/it
cast 
we
cast 
you
cast 
they
cast 

Past konjunktiv
(Past subjunctive)

I
cast; casted 
you
cast; casted 
he/she/it
cast; casted 
we
cast; casted 
you
cast; casted 
they
cast; casted 

Pluskvamperfekt konjunktiv
(Past perfect subjunctive)

I
had cast; casted 
you
had cast; casted 
he/she/it
had cast; casted 
we
had cast; casted 
you
had cast; casted 
they
had cast; casted 

Imperativ
(Imperativ)
oregelbundna verb [cast]

imperativ humör är ett modus som bildar ett kommando eller begäran.

Ett exempel på ett verb som används i imperativ humör är den engelska frasen "Go." Sådana imperativ innebära en andra person som är föremål (du), men några andra språk har också första- och tredje personer imperativ, med innebörden av "Låt oss (göra något)" eller "låt dem (göra något)" (formerna kan alternativt kallas cohortative och jussive).

  ...   ... Mer information

Imperativ
(Imperativ)

I
cast 
you
Let´s cast 
he/she/it
cast 
we
 
you
 
they
 

Particip
(Participle)
oregelbundna verb [cast]

I lingvistik, en participle (ptcp) är en form av infinit verb som innefattar perfektiv eller continuative grammatiska aspekter i talrika tempus. En particip kan också fungera som ett adjektiv eller adverb. Till exempel, i "kokt potatis", kokt är det förflutna form av verbet koka, adjectivally modifiera substantivet potatis; i "drev oss ojämn" trasig är particip av verbet trasa, adverbially kvalificerade verbet sprang.

  ...   ... Mer information

Present participle
(Present participle)

I
casting 
you
 
he/she/it
 
we
 
you
 
they
 

Particip
(Past participle)

I
cast; casted 
you
 
he/she/it
 
we
 
you
 
they
 

Phrasal verb
(Phrasal verbs)
oregelbundna verb [cast]

cast about for

cast around for

cast away

cast back

cast down

cast off

cast out

cast upOregelbundna verb