Learniv
▷ Förra gången den oregelbundna verb (dåtid) EAT | Learniv.com
Learniv.com  >  sv  >  Engelska oregelbundna verb  >  eat


Förra gången den oregelbundna verb (dåtid) eat

A1 Översättning: inta, äta, förtära, tära på, fräta sönder, spisa, fräta

Infinitiv

eat

[iːt]

Dåtid

ate

[et]
[eɪt]

Particip

eaten

[i:tn]


Relaterade oregelbundna verb:

Infinitiv

Dåtid

Particip

overate
overet

overeaten

forfretted

forfretted
forfretten

fretted
frate

fretted
fretten

outate

outeaten

underate
underet

undereaten


Konjugering oregelbundna verb [eat]

Konjugering är skapandet av härledda former av ett verb dess huvuddelar böjning (förändring av form i enlighet med grammatiska regler). Till exempel, kan verbet "break" konjugeras för att bilda ord bryta, raster, bröt, bruten och brytning.

Begreppet konjugering tillämpas endast på den böjning av verb, och inte av andra delar av tal (böjning av substantiv och adjektiv är känd som deklination). Också det ofta begränsad till anger bildningen av ändliga former av ett verb - dessa kan hänvisas till såsom konjugerade former, i motsats till icke-finita former, såsom infinitiv eller gerundium, som tenderar att inte märkas under större delen av grammatiska kategorier.

konjugering är också den traditionella benämningen för en grupp av verb som delar ett liknande konjugering mönster på ett visst språk (ett verb klass). Ett verb som inte följer alla standard konjugeringstekniker mönster av språket sägs vara en oregelbundna verb .

  ...   ... Mer information

Närvarande

I
eat 
you
eat 
he/she/it
eats 
we
eat 
you
eat 
they
eat 

Present Kontinuerlig

I
am eating 
you
are eating 
he/she/it
is eating 
we
are eating 
you
are eating 
they
are eating 

Dåtid

I
ate 
you
ate 
he/she/it
ate 
we
ate 
you
ate 
they
ate 

Förbi kontinuerlig

I
was eating 
you
were eating 
he/she/it
was eating 
we
were eating 
you
were eating 
they
were eating 

Perfekt

I
have eaten 
you
have eaten 
he/she/it
has eaten 
we
have eaten 
you
have eaten 
they
have eaten 

Perfekt kontinuerlig

I
have been eating 
you
have been eating 
he/she/it
has been eating 
we
have been eating 
you
have been eating 
they
have been eating 

Pluskvamperfekt

I
had eaten 
you
had eaten 
he/she/it
had eaten 
we
had eaten 
you
had eaten 
they
had eaten 

Pluskvamperfekt kontinuerlig

I
had been eating 
you
had been eating 
he/she/it
had been eating 
we
had been eating 
you
had been eating 
they
had been eating 

Framtida

I
will eat 
you
will eat 
he/she/it
will eat 
we
will eat 
you
will eat 
they
will eat 

Framtida kontinuerlig

I
will be eating 
you
will be eating 
he/she/it
will be eating 
we
will be eating 
you
will be eating 
they
will be eating 

Future Perfect

I
will have eaten 
you
will have eaten 
he/she/it
will have eaten 
we
will have eaten 
you
will have eaten 
they
will have eaten 

Future Perfect kontinuerliga

I
will have been eating 
you
will have been eating 
he/she/it
will have been eating 
we
will have been eating 
you
will have been eating 
they
will have been eating 

Villkorlig
(Conditional)
oregelbundna verb [eat]

Causality (även hänvisad till som causation eller orsak och verkan) är inflytande genom vilken en händelse, process, stat eller föremål (en orsak) bidrar till produktion av en annan händelse, process, tillstånd eller objektet (en effekt) där orsaken är delvis ansvarig för effekten, och effekten är delvis beroende på orsaken. I allmänhet har en process många orsaker, som också sägs vara orsaksfaktorer för det, och allt ligger i sitt förflutna. En effekt kan i sin tur vara en orsak till, eller orsak till många andra effekter, som alla ligger i dess framtid.

konditionalis (förkortat cond) är ett modus används i villkorliga påföljder för att uttrycka en proposition vars giltighet är beroende av något villkor, eventuellt kontra.

engelska inte har en inflective (morfologisk) konditionalis, utom i så mycket som de modala verb kunde styrka, bör och skulle i vissa sammanhang betraktas som villkorliga former av burken kan, ska och kommer respektive. Det som kallas den engelska konditionalis (eller bara den villkorliga) bildas periphrastically använder modala verb skulle i kombination med den nakna infinitiv av följande verb. (Ibland bör används i stället för gör med en första person som är föremål -.. Se ska och kommer även de tidigare nämnda modala verb kan kanske och bör ersätta skulle för att uttrycka lämplig modalitet förutom villkor)

  ...   ... Mer information

Villkorlig föreliggande
(Conditional present)

I
would eat 
you
would eat 
he/she/it
would eat 
we
would eat 
you
would eat 
they
would eat 

Villkorlig föreliggande progressiv
(Conditional present progressive)

I
would be eating 
you
would be eating 
he/she/it
would be eating 
we
would be eating 
you
would be eating 
they
would be eating 

Villkorlig perfekt
(Conditional perfect)

I
would have eaten 
you
would have eaten 
he/she/it
would have eaten 
we
would have eaten 
you
would have eaten 
they
would have eaten 

Villkorad perfekt progressiv
(Conditional perfect progressive)

I
would have been eating 
you
would have been eating 
he/she/it
would have been eating 
we
would have been eating 
you
would have been eating 
they
would have been eating 

Subjunktiv
(Subjunktiv)
oregelbundna verb [eat]

konjunktiv är ett modus, ett inslag i yttrandet som indikerar talarens inställning till det. Konjunktiv former av verb används vanligtvis för att uttrycka olika stadier av overklighet som: wish, känslor, möjlighet, dom, åsikt, skyldighet eller en åtgärd som ännu inte har inträffat; de exakta förhållandena vid vilka de används varierar från språk till språk. Konjunktiv är en av de irrealis stämningar, som hänvisar till vad som inte nödvändigtvis riktigt. Det är ofta kontrasteras med den preliminära, är en indikativ som huvudsakligen används för att indikera att något konstaterande.

Subjunctives uppstår oftast, men inte uteslutande, i bisatser, i synnerhet att-satser. Exempel på konjunktiv på engelska finns i meningarna "Jag föreslår att du vara försiktig" och "Det är viktigt att hon stanna vid din sida."

konjunktiv humör på engelska är en klausul typ som används i vissa sammanhang som beskriver icke-faktiska möjligheterna, t.ex. "Det är viktigt att du är här" och "Det är viktigt att han anländer tidigt." På engelska är konjunktiv syntaktiska snarare än böjnings, eftersom det inte finns någon specifikt konjunktiv verbform. Snarare, konjunktiv klausuler rekrytera den nakna form av verbet som även används i en mängd olika andra konstruktioner.

  ...   ... Mer information

Present konjunktiv
(Present subjunctive)

I
eat 
you
eat 
he/she/it
eat 
we
eat 
you
eat 
they
eat 

Past konjunktiv
(Past subjunctive)

I
ate 
you
ate 
he/she/it
ate 
we
ate 
you
ate 
they
ate 

Pluskvamperfekt konjunktiv
(Past perfect subjunctive)

I
had eaten 
you
had eaten 
he/she/it
had eaten 
we
had eaten 
you
had eaten 
they
had eaten 

Imperativ
(Imperativ)
oregelbundna verb [eat]

imperativ humör är ett modus som bildar ett kommando eller begäran.

Ett exempel på ett verb som används i imperativ humör är den engelska frasen "Go." Sådana imperativ innebära en andra person som är föremål (du), men några andra språk har också första- och tredje personer imperativ, med innebörden av "Låt oss (göra något)" eller "låt dem (göra något)" (formerna kan alternativt kallas cohortative och jussive).

  ...   ... Mer information

Imperativ
(Imperativ)

I
eat 
you
Let´s eat 
he/she/it
eat 
we
 
you
 
they
 

Particip
(Participle)
oregelbundna verb [eat]

I lingvistik, en participle (ptcp) är en form av infinit verb som innefattar perfektiv eller continuative grammatiska aspekter i talrika tempus. En particip kan också fungera som ett adjektiv eller adverb. Till exempel, i "kokt potatis", kokt är det förflutna form av verbet koka, adjectivally modifiera substantivet potatis; i "drev oss ojämn" trasig är particip av verbet trasa, adverbially kvalificerade verbet sprang.

  ...   ... Mer information

Present participle
(Present participle)

I
eating 
you
 
he/she/it
 
we
 
you
 
they
 

Particip
(Past participle)

I
eaten 
you
 
he/she/it
 
we
 
you
 
they
 

Phrasal verb
(Phrasal verbs)
oregelbundna verb [eat]

eat away

eat in

eat into

eat out

eat upOregelbundna verb