Learniv
▷ Förra gången den oregelbundna verb (dåtid) FLING | Learniv.com
Learniv.com  >  sv  >  Engelska oregelbundna verb  >  fling


Förra gången den oregelbundna verb (dåtid) fling

C1 Översättning: slå, kasta, slänga, rusa, störta, slå bakut

Infinitiv

fling

[flɪŋ]

Dåtid

flung

flang *

[flʌŋ]
[flʌŋ]

Particip

flung

[flʌŋ]


* Denna form är föråldrade eller används i speciella fall eller några dialekterKonjugering oregelbundna verb [fling]

Konjugering är skapandet av härledda former av ett verb dess huvuddelar böjning (förändring av form i enlighet med grammatiska regler). Till exempel, kan verbet "break" konjugeras för att bilda ord bryta, raster, bröt, bruten och brytning.

Begreppet konjugering tillämpas endast på den böjning av verb, och inte av andra delar av tal (böjning av substantiv och adjektiv är känd som deklination). Också det ofta begränsad till anger bildningen av ändliga former av ett verb - dessa kan hänvisas till såsom konjugerade former, i motsats till icke-finita former, såsom infinitiv eller gerundium, som tenderar att inte märkas under större delen av grammatiska kategorier.

konjugering är också den traditionella benämningen för en grupp av verb som delar ett liknande konjugering mönster på ett visst språk (ett verb klass). Ett verb som inte följer alla standard konjugeringstekniker mönster av språket sägs vara en oregelbundna verb .

  ...   ... Mer information

Närvarande

I
fling 
you
fling 
he/she/it
flings 
we
fling 
you
fling 
they
fling 

Present Kontinuerlig

I
am flinging 
you
are flinging 
he/she/it
is flinging 
we
are flinging 
you
are flinging 
they
are flinging 

Dåtid

I
flung 
you
flung 
he/she/it
flung 
we
flung 
you
flung 
they
flung 

Förbi kontinuerlig

I
was flinging 
you
were flinging 
he/she/it
was flinging 
we
were flinging 
you
were flinging 
they
were flinging 

Perfekt

I
have flung 
you
have flung 
he/she/it
has flung 
we
have flung 
you
have flung 
they
have flung 

Perfekt kontinuerlig

I
have been flinging 
you
have been flinging 
he/she/it
has been flinging 
we
have been flinging 
you
have been flinging 
they
have been flinging 

Pluskvamperfekt

I
had flung 
you
had flung 
he/she/it
had flung 
we
had flung 
you
had flung 
they
had flung 

Pluskvamperfekt kontinuerlig

I
had been flinging 
you
had been flinging 
he/she/it
had been flinging 
we
had been flinging 
you
had been flinging 
they
had been flinging 

Framtida

I
will fling 
you
will fling 
he/she/it
will fling 
we
will fling 
you
will fling 
they
will fling 

Framtida kontinuerlig

I
will be flinging 
you
will be flinging 
he/she/it
will be flinging 
we
will be flinging 
you
will be flinging 
they
will be flinging 

Future Perfect

I
will have flung 
you
will have flung 
he/she/it
will have flung 
we
will have flung 
you
will have flung 
they
will have flung 

Future Perfect kontinuerliga

I
will have been flinging 
you
will have been flinging 
he/she/it
will have been flinging 
we
will have been flinging 
you
will have been flinging 
they
will have been flinging 

Villkorlig
(Conditional)
oregelbundna verb [fling]

Causality (även hänvisad till som causation eller orsak och verkan) är inflytande genom vilken en händelse, process, stat eller föremål (en orsak) bidrar till produktion av en annan händelse, process, tillstånd eller objektet (en effekt) där orsaken är delvis ansvarig för effekten, och effekten är delvis beroende på orsaken. I allmänhet har en process många orsaker, som också sägs vara orsaksfaktorer för det, och allt ligger i sitt förflutna. En effekt kan i sin tur vara en orsak till, eller orsak till många andra effekter, som alla ligger i dess framtid.

konditionalis (förkortat cond) är ett modus används i villkorliga påföljder för att uttrycka en proposition vars giltighet är beroende av något villkor, eventuellt kontra.

engelska inte har en inflective (morfologisk) konditionalis, utom i så mycket som de modala verb kunde styrka, bör och skulle i vissa sammanhang betraktas som villkorliga former av burken kan, ska och kommer respektive. Det som kallas den engelska konditionalis (eller bara den villkorliga) bildas periphrastically använder modala verb skulle i kombination med den nakna infinitiv av följande verb. (Ibland bör används i stället för gör med en första person som är föremål -.. Se ska och kommer även de tidigare nämnda modala verb kan kanske och bör ersätta skulle för att uttrycka lämplig modalitet förutom villkor)

  ...   ... Mer information

Villkorlig föreliggande
(Conditional present)

I
would fling 
you
would fling 
he/she/it
would fling 
we
would fling 
you
would fling 
they
would fling 

Villkorlig föreliggande progressiv
(Conditional present progressive)

I
would be flinging 
you
would be flinging 
he/she/it
would be flinging 
we
would be flinging 
you
would be flinging 
they
would be flinging 

Villkorlig perfekt
(Conditional perfect)

I
would have flung 
you
would have flung 
he/she/it
would have flung 
we
would have flung 
you
would have flung 
they
would have flung 

Villkorad perfekt progressiv
(Conditional perfect progressive)

I
would have been flinging 
you
would have been flinging 
he/she/it
would have been flinging 
we
would have been flinging 
you
would have been flinging 
they
would have been flinging 

Subjunktiv
(Subjunktiv)
oregelbundna verb [fling]

konjunktiv är ett modus, ett inslag i yttrandet som indikerar talarens inställning till det. Konjunktiv former av verb används vanligtvis för att uttrycka olika stadier av overklighet som: wish, känslor, möjlighet, dom, åsikt, skyldighet eller en åtgärd som ännu inte har inträffat; de exakta förhållandena vid vilka de används varierar från språk till språk. Konjunktiv är en av de irrealis stämningar, som hänvisar till vad som inte nödvändigtvis riktigt. Det är ofta kontrasteras med den preliminära, är en indikativ som huvudsakligen används för att indikera att något konstaterande.

Subjunctives uppstår oftast, men inte uteslutande, i bisatser, i synnerhet att-satser. Exempel på konjunktiv på engelska finns i meningarna "Jag föreslår att du vara försiktig" och "Det är viktigt att hon stanna vid din sida."

konjunktiv humör på engelska är en klausul typ som används i vissa sammanhang som beskriver icke-faktiska möjligheterna, t.ex. "Det är viktigt att du är här" och "Det är viktigt att han anländer tidigt." På engelska är konjunktiv syntaktiska snarare än böjnings, eftersom det inte finns någon specifikt konjunktiv verbform. Snarare, konjunktiv klausuler rekrytera den nakna form av verbet som även används i en mängd olika andra konstruktioner.

  ...   ... Mer information

Present konjunktiv
(Present subjunctive)

I
fling 
you
fling 
he/she/it
fling 
we
fling 
you
fling 
they
fling 

Past konjunktiv
(Past subjunctive)

I
flung 
you
flung 
he/she/it
flung 
we
flung 
you
flung 
they
flung 

Pluskvamperfekt konjunktiv
(Past perfect subjunctive)

I
had flung 
you
had flung 
he/she/it
had flung 
we
had flung 
you
had flung 
they
had flung 

Imperativ
(Imperativ)
oregelbundna verb [fling]

imperativ humör är ett modus som bildar ett kommando eller begäran.

Ett exempel på ett verb som används i imperativ humör är den engelska frasen "Go." Sådana imperativ innebära en andra person som är föremål (du), men några andra språk har också första- och tredje personer imperativ, med innebörden av "Låt oss (göra något)" eller "låt dem (göra något)" (formerna kan alternativt kallas cohortative och jussive).

  ...   ... Mer information

Imperativ
(Imperativ)

I
fling 
you
Let´s fling 
he/she/it
fling 
we
 
you
 
they
 

Particip
(Participle)
oregelbundna verb [fling]

I lingvistik, en participle (ptcp) är en form av infinit verb som innefattar perfektiv eller continuative grammatiska aspekter i talrika tempus. En particip kan också fungera som ett adjektiv eller adverb. Till exempel, i "kokt potatis", kokt är det förflutna form av verbet koka, adjectivally modifiera substantivet potatis; i "drev oss ojämn" trasig är particip av verbet trasa, adverbially kvalificerade verbet sprang.

  ...   ... Mer information

Present participle
(Present participle)

I
flinging 
you
 
he/she/it
 
we
 
you
 
they
 

Particip
(Past participle)

I
flung 
you
 
he/she/it
 
we
 
you
 
they
 

Phrasal verb
(Phrasal verbs)
oregelbundna verb [fling]

fling on

fling outOregelbundna verb