Learniv
▷ Förra gången den oregelbundna verb (dåtid) FORTHLEAP | Learniv.com
Learniv.com  >  sv  >  Engelska oregelbundna verb  >  forthleap


Förra gången den oregelbundna verb (dåtid) forthleap

Infinitiv

forthleap

Dåtid

forthleaped

forthleapt

forthlept *

forthlope *

Particip

forthleaped

forthleapt

forthlopen ** Denna form är föråldrade eller används i speciella fall eller några dialekter
** detta verb (i alla former) är föråldrad eller används i vissa dialekter och specialfall
Härstammar från verbet:

Infinitiv

Dåtid

Particip

leap

[li:p]

leaped
leapt
lept
lope

[li:pt]
[lept]
[lept]
[ləʊp]

leaped
leapt
lopen

[li:pt]
[lept]
[ləʊpn]
Oregelbundna verb