Learniv
▷ Förra gången den oregelbundna verb (dåtid) HIT | Learniv.com
Learniv.com  >  sv  >  Engelska oregelbundna verb  >  hit


Förra gången den oregelbundna verb (dåtid) hit

A2 Översättning: hitta, träffa, drabba, slå, nå, finna, komma på, slå till, stöta till, stöta, köra på, komma upp på, köra mot, komma upp till, rikta slag mot

Infinitiv

hit

[hɪt]

Dåtid

hit

[hɪt]

Particip

hit

[hɪt]


Relaterade oregelbundna verb:

Infinitiv

Dåtid

Particip

mishit

mishit

overhit

overhit

underhit

underhit


Konjugering oregelbundna verb [hit]

Konjugering är skapandet av härledda former av ett verb dess huvuddelar böjning (förändring av form i enlighet med grammatiska regler). Till exempel, kan verbet "break" konjugeras för att bilda ord bryta, raster, bröt, bruten och brytning.

Begreppet konjugering tillämpas endast på den böjning av verb, och inte av andra delar av tal (böjning av substantiv och adjektiv är känd som deklination). Också det ofta begränsad till anger bildningen av ändliga former av ett verb - dessa kan hänvisas till såsom konjugerade former, i motsats till icke-finita former, såsom infinitiv eller gerundium, som tenderar att inte märkas under större delen av grammatiska kategorier.

konjugering är också den traditionella benämningen för en grupp av verb som delar ett liknande konjugering mönster på ett visst språk (ett verb klass). Ett verb som inte följer alla standard konjugeringstekniker mönster av språket sägs vara en oregelbundna verb .

  ...   ... Mer information

Närvarande

I
hit 
you
hit 
he/she/it
hits 
we
hit 
you
hit 
they
hit 

Present Kontinuerlig

I
am hitting 
you
are hitting 
he/she/it
is hitting 
we
are hitting 
you
are hitting 
they
are hitting 

Dåtid

I
hit 
you
hit 
he/she/it
hit 
we
hit 
you
hit 
they
hit 

Förbi kontinuerlig

I
was hitting 
you
were hitting 
he/she/it
was hitting 
we
were hitting 
you
were hitting 
they
were hitting 

Perfekt

I
have hit 
you
have hit 
he/she/it
has hit 
we
have hit 
you
have hit 
they
have hit 

Perfekt kontinuerlig

I
have been hitting 
you
have been hitting 
he/she/it
has been hitting 
we
have been hitting 
you
have been hitting 
they
have been hitting 

Pluskvamperfekt

I
had hit 
you
had hit 
he/she/it
had hit 
we
had hit 
you
had hit 
they
had hit 

Pluskvamperfekt kontinuerlig

I
had been hitting 
you
had been hitting 
he/she/it
had been hitting 
we
had been hitting 
you
had been hitting 
they
had been hitting 

Framtida

I
will hit 
you
will hit 
he/she/it
will hit 
we
will hit 
you
will hit 
they
will hit 

Framtida kontinuerlig

I
will be hitting 
you
will be hitting 
he/she/it
will be hitting 
we
will be hitting 
you
will be hitting 
they
will be hitting 

Future Perfect

I
will have hit 
you
will have hit 
he/she/it
will have hit 
we
will have hit 
you
will have hit 
they
will have hit 

Future Perfect kontinuerliga

I
will have been hitting 
you
will have been hitting 
he/she/it
will have been hitting 
we
will have been hitting 
you
will have been hitting 
they
will have been hitting 

Villkorlig
(Conditional)
oregelbundna verb [hit]

Causality (även hänvisad till som causation eller orsak och verkan) är inflytande genom vilken en händelse, process, stat eller föremål (en orsak) bidrar till produktion av en annan händelse, process, tillstånd eller objektet (en effekt) där orsaken är delvis ansvarig för effekten, och effekten är delvis beroende på orsaken. I allmänhet har en process många orsaker, som också sägs vara orsaksfaktorer för det, och allt ligger i sitt förflutna. En effekt kan i sin tur vara en orsak till, eller orsak till många andra effekter, som alla ligger i dess framtid.

konditionalis (förkortat cond) är ett modus används i villkorliga påföljder för att uttrycka en proposition vars giltighet är beroende av något villkor, eventuellt kontra.

engelska inte har en inflective (morfologisk) konditionalis, utom i så mycket som de modala verb kunde styrka, bör och skulle i vissa sammanhang betraktas som villkorliga former av burken kan, ska och kommer respektive. Det som kallas den engelska konditionalis (eller bara den villkorliga) bildas periphrastically använder modala verb skulle i kombination med den nakna infinitiv av följande verb. (Ibland bör används i stället för gör med en första person som är föremål -.. Se ska och kommer även de tidigare nämnda modala verb kan kanske och bör ersätta skulle för att uttrycka lämplig modalitet förutom villkor)

  ...   ... Mer information

Villkorlig föreliggande
(Conditional present)

I
would hit 
you
would hit 
he/she/it
would hit 
we
would hit 
you
would hit 
they
would hit 

Villkorlig föreliggande progressiv
(Conditional present progressive)

I
would be hitting 
you
would be hitting 
he/she/it
would be hitting 
we
would be hitting 
you
would be hitting 
they
would be hitting 

Villkorlig perfekt
(Conditional perfect)

I
would have hit 
you
would have hit 
he/she/it
would have hit 
we
would have hit 
you
would have hit 
they
would have hit 

Villkorad perfekt progressiv
(Conditional perfect progressive)

I
would have been hitting 
you
would have been hitting 
he/she/it
would have been hitting 
we
would have been hitting 
you
would have been hitting 
they
would have been hitting 

Subjunktiv
(Subjunktiv)
oregelbundna verb [hit]

konjunktiv är ett modus, ett inslag i yttrandet som indikerar talarens inställning till det. Konjunktiv former av verb används vanligtvis för att uttrycka olika stadier av overklighet som: wish, känslor, möjlighet, dom, åsikt, skyldighet eller en åtgärd som ännu inte har inträffat; de exakta förhållandena vid vilka de används varierar från språk till språk. Konjunktiv är en av de irrealis stämningar, som hänvisar till vad som inte nödvändigtvis riktigt. Det är ofta kontrasteras med den preliminära, är en indikativ som huvudsakligen används för att indikera att något konstaterande.

Subjunctives uppstår oftast, men inte uteslutande, i bisatser, i synnerhet att-satser. Exempel på konjunktiv på engelska finns i meningarna "Jag föreslår att du vara försiktig" och "Det är viktigt att hon stanna vid din sida."

konjunktiv humör på engelska är en klausul typ som används i vissa sammanhang som beskriver icke-faktiska möjligheterna, t.ex. "Det är viktigt att du är här" och "Det är viktigt att han anländer tidigt." På engelska är konjunktiv syntaktiska snarare än böjnings, eftersom det inte finns någon specifikt konjunktiv verbform. Snarare, konjunktiv klausuler rekrytera den nakna form av verbet som även används i en mängd olika andra konstruktioner.

  ...   ... Mer information

Present konjunktiv
(Present subjunctive)

I
hit 
you
hit 
he/she/it
hit 
we
hit 
you
hit 
they
hit 

Past konjunktiv
(Past subjunctive)

I
hit 
you
hit 
he/she/it
hit 
we
hit 
you
hit 
they
hit 

Pluskvamperfekt konjunktiv
(Past perfect subjunctive)

I
had hit 
you
had hit 
he/she/it
had hit 
we
had hit 
you
had hit 
they
had hit 

Imperativ
(Imperativ)
oregelbundna verb [hit]

imperativ humör är ett modus som bildar ett kommando eller begäran.

Ett exempel på ett verb som används i imperativ humör är den engelska frasen "Go." Sådana imperativ innebära en andra person som är föremål (du), men några andra språk har också första- och tredje personer imperativ, med innebörden av "Låt oss (göra något)" eller "låt dem (göra något)" (formerna kan alternativt kallas cohortative och jussive).

  ...   ... Mer information

Imperativ
(Imperativ)

I
hit 
you
Let´s hit 
he/she/it
hit 
we
 
you
 
they
 

Particip
(Participle)
oregelbundna verb [hit]

I lingvistik, en participle (ptcp) är en form av infinit verb som innefattar perfektiv eller continuative grammatiska aspekter i talrika tempus. En particip kan också fungera som ett adjektiv eller adverb. Till exempel, i "kokt potatis", kokt är det förflutna form av verbet koka, adjectivally modifiera substantivet potatis; i "drev oss ojämn" trasig är particip av verbet trasa, adverbially kvalificerade verbet sprang.

  ...   ... Mer information

Present participle
(Present participle)

I
hitting 
you
 
he/she/it
 
we
 
you
 
they
 

Particip
(Past participle)

I
hit 
you
 
he/she/it
 
we
 
you
 
they
 

Phrasal verb
(Phrasal verbs)
oregelbundna verb [hit]

hit back

hit it off with

hit off

hit on

hit out

hit uponOregelbundna verb