Learniv
▷ Förra gången den oregelbundna verb (dåtid) HOLD | Learniv.com
Learniv.com  >  sv  >  Engelska oregelbundna verb  >  hold


Förra gången den oregelbundna verb (dåtid) hold

A2 Översättning: ha, bära, hejda, anordna, ordna, äga, äga rum, hålla, rymma, hysa, hålla tillbaka, ge uttryck för, hållas, hålla om, fortfarande gälla, hålla en ton, hålla fängslad, vara stark nog för, hålla för en viss vikt, ha utrymme för, försvara, hålla en viss kurs,

Infinitiv

hold

[həʊld]

Dåtid

held

[held]

Particip

held

holden *

[held]
[həʊldn]


* Denna form är föråldrade eller används i speciella fall eller några dialekter
Relaterade oregelbundna verb:

Infinitiv

Dåtid

Particip

behold

[bɪˈhəʊld]

beheld

[bɪˈheld]

beheld
beholden

[bɪˈheld]
[bɪhəʊldn]

withhold

[wɪðˈhəʊld]

withheld

[wɪðˈheld]

withheld
withholden

[wɪðˈheld]
[wɪðˈhəʊlpn]

uphold

[ˌʌpˈhəʊld]

upheld

[ˌʌpˈheld]

upheld
upholden

[ˌʌpˈheld]
[ˌʌpˈhəʊlpn]

inhold

[ɪnˈhəʊld]

inheld

[ɪnˈheld]

inheld
inholden

[ɪnˈheld]
[ɪnhəʊldn]

misheld

misheld
misholden


Konjugering oregelbundna verb [hold]

Konjugering är skapandet av härledda former av ett verb dess huvuddelar böjning (förändring av form i enlighet med grammatiska regler). Till exempel, kan verbet "break" konjugeras för att bilda ord bryta, raster, bröt, bruten och brytning.

Begreppet konjugering tillämpas endast på den böjning av verb, och inte av andra delar av tal (böjning av substantiv och adjektiv är känd som deklination). Också det ofta begränsad till anger bildningen av ändliga former av ett verb - dessa kan hänvisas till såsom konjugerade former, i motsats till icke-finita former, såsom infinitiv eller gerundium, som tenderar att inte märkas under större delen av grammatiska kategorier.

konjugering är också den traditionella benämningen för en grupp av verb som delar ett liknande konjugering mönster på ett visst språk (ett verb klass). Ett verb som inte följer alla standard konjugeringstekniker mönster av språket sägs vara en oregelbundna verb .

  ...   ... Mer information

Närvarande

I
hold 
you
hold 
he/she/it
holds 
we
hold 
you
hold 
they
hold 

Present Kontinuerlig

I
am holding 
you
are holding 
he/she/it
is holding 
we
are holding 
you
are holding 
they
are holding 

Dåtid

I
held 
you
held 
he/she/it
held 
we
held 
you
held 
they
held 

Förbi kontinuerlig

I
was holding 
you
were holding 
he/she/it
was holding 
we
were holding 
you
were holding 
they
were holding 

Perfekt

I
have held 
you
have held 
he/she/it
has held 
we
have held 
you
have held 
they
have held 

Perfekt kontinuerlig

I
have been holding 
you
have been holding 
he/she/it
has been holding 
we
have been holding 
you
have been holding 
they
have been holding 

Pluskvamperfekt

I
had held 
you
had held 
he/she/it
had held 
we
had held 
you
had held 
they
had held 

Pluskvamperfekt kontinuerlig

I
had been holding 
you
had been holding 
he/she/it
had been holding 
we
had been holding 
you
had been holding 
they
had been holding 

Framtida

I
will hold 
you
will hold 
he/she/it
will hold 
we
will hold 
you
will hold 
they
will hold 

Framtida kontinuerlig

I
will be holding 
you
will be holding 
he/she/it
will be holding 
we
will be holding 
you
will be holding 
they
will be holding 

Future Perfect

I
will have held 
you
will have held 
he/she/it
will have held 
we
will have held 
you
will have held 
they
will have held 

Future Perfect kontinuerliga

I
will have been holding 
you
will have been holding 
he/she/it
will have been holding 
we
will have been holding 
you
will have been holding 
they
will have been holding 

Villkorlig
(Conditional)
oregelbundna verb [hold]

Causality (även hänvisad till som causation eller orsak och verkan) är inflytande genom vilken en händelse, process, stat eller föremål (en orsak) bidrar till produktion av en annan händelse, process, tillstånd eller objektet (en effekt) där orsaken är delvis ansvarig för effekten, och effekten är delvis beroende på orsaken. I allmänhet har en process många orsaker, som också sägs vara orsaksfaktorer för det, och allt ligger i sitt förflutna. En effekt kan i sin tur vara en orsak till, eller orsak till många andra effekter, som alla ligger i dess framtid.

konditionalis (förkortat cond) är ett modus används i villkorliga påföljder för att uttrycka en proposition vars giltighet är beroende av något villkor, eventuellt kontra.

engelska inte har en inflective (morfologisk) konditionalis, utom i så mycket som de modala verb kunde styrka, bör och skulle i vissa sammanhang betraktas som villkorliga former av burken kan, ska och kommer respektive. Det som kallas den engelska konditionalis (eller bara den villkorliga) bildas periphrastically använder modala verb skulle i kombination med den nakna infinitiv av följande verb. (Ibland bör används i stället för gör med en första person som är föremål -.. Se ska och kommer även de tidigare nämnda modala verb kan kanske och bör ersätta skulle för att uttrycka lämplig modalitet förutom villkor)

  ...   ... Mer information

Villkorlig föreliggande
(Conditional present)

I
would hold 
you
would hold 
he/she/it
would hold 
we
would hold 
you
would hold 
they
would hold 

Villkorlig föreliggande progressiv
(Conditional present progressive)

I
would be holding 
you
would be holding 
he/she/it
would be holding 
we
would be holding 
you
would be holding 
they
would be holding 

Villkorlig perfekt
(Conditional perfect)

I
would have held 
you
would have held 
he/she/it
would have held 
we
would have held 
you
would have held 
they
would have held 

Villkorad perfekt progressiv
(Conditional perfect progressive)

I
would have been holding 
you
would have been holding 
he/she/it
would have been holding 
we
would have been holding 
you
would have been holding 
they
would have been holding 

Subjunktiv
(Subjunktiv)
oregelbundna verb [hold]

konjunktiv är ett modus, ett inslag i yttrandet som indikerar talarens inställning till det. Konjunktiv former av verb används vanligtvis för att uttrycka olika stadier av overklighet som: wish, känslor, möjlighet, dom, åsikt, skyldighet eller en åtgärd som ännu inte har inträffat; de exakta förhållandena vid vilka de används varierar från språk till språk. Konjunktiv är en av de irrealis stämningar, som hänvisar till vad som inte nödvändigtvis riktigt. Det är ofta kontrasteras med den preliminära, är en indikativ som huvudsakligen används för att indikera att något konstaterande.

Subjunctives uppstår oftast, men inte uteslutande, i bisatser, i synnerhet att-satser. Exempel på konjunktiv på engelska finns i meningarna "Jag föreslår att du vara försiktig" och "Det är viktigt att hon stanna vid din sida."

konjunktiv humör på engelska är en klausul typ som används i vissa sammanhang som beskriver icke-faktiska möjligheterna, t.ex. "Det är viktigt att du är här" och "Det är viktigt att han anländer tidigt." På engelska är konjunktiv syntaktiska snarare än böjnings, eftersom det inte finns någon specifikt konjunktiv verbform. Snarare, konjunktiv klausuler rekrytera den nakna form av verbet som även används i en mängd olika andra konstruktioner.

  ...   ... Mer information

Present konjunktiv
(Present subjunctive)

I
hold 
you
hold 
he/she/it
hold 
we
hold 
you
hold 
they
hold 

Past konjunktiv
(Past subjunctive)

I
held 
you
held 
he/she/it
held 
we
held 
you
held 
they
held 

Pluskvamperfekt konjunktiv
(Past perfect subjunctive)

I
had held 
you
had held 
he/she/it
had held 
we
had held 
you
had held 
they
had held 

Imperativ
(Imperativ)
oregelbundna verb [hold]

imperativ humör är ett modus som bildar ett kommando eller begäran.

Ett exempel på ett verb som används i imperativ humör är den engelska frasen "Go." Sådana imperativ innebära en andra person som är föremål (du), men några andra språk har också första- och tredje personer imperativ, med innebörden av "Låt oss (göra något)" eller "låt dem (göra något)" (formerna kan alternativt kallas cohortative och jussive).

  ...   ... Mer information

Imperativ
(Imperativ)

I
hold 
you
Let´s hold 
he/she/it
hold 
we
 
you
 
they
 

Particip
(Participle)
oregelbundna verb [hold]

I lingvistik, en participle (ptcp) är en form av infinit verb som innefattar perfektiv eller continuative grammatiska aspekter i talrika tempus. En particip kan också fungera som ett adjektiv eller adverb. Till exempel, i "kokt potatis", kokt är det förflutna form av verbet koka, adjectivally modifiera substantivet potatis; i "drev oss ojämn" trasig är particip av verbet trasa, adverbially kvalificerade verbet sprang.

  ...   ... Mer information

Present participle
(Present participle)

I
holding 
you
 
he/she/it
 
we
 
you
 
they
 

Particip
(Past participle)

I
held 
you
 
he/she/it
 
we
 
you
 
they
 

Phrasal verb
(Phrasal verbs)
oregelbundna verb [hold]

hold against

hold back

hold down

hold forth

hold in

hold off

hold on

hold on to

hold out

hold out on

hold over

hold to

hold together

hold under

hold up

hold withOregelbundna verb