LEARNIV.com  >  sv  >  Engelska oregelbundna verb  >  interlay


Förra gången den oregelbundna verb (dåtid) interlay

Infinitiv

interlay

[ɪntəˈleɪ]

Dåtid

interlaid

interlayed *

[ɪntəˈleɪd]
[ɪntəˈleɪd]

Particip

interlaid

interlayed *

[ɪntəˈleɪd]
[ɪntəˈleɪd]


* Denna form är föråldrade eller används i speciella fall eller några dialekter


   
   


Härstammar från verbet:

Infinitiv

Dåtid

Particip

lay

[leɪ]

laid /layed

[leɪd]
[leɪd]

laid /layed

[leɪd]
[leɪd]
Oregelbundna verb