Learniv
▷ Förra gången den oregelbundna verb (dåtid) KNOW | Learniv.com
Learniv.com  >  sv  >  Engelska oregelbundna verb  >  know


Förra gången den oregelbundna verb (dåtid) know

A1 Översättning: kunna, känna, uppleva, identifiera, veta, känna till, känner, veta av, känna igen, kunna skilja från, vara bekant med, ha lärt sig, vara kunnig i, vara med om, ha kunskap i, ha reda på

Infinitiv

know

[nəʊ]

Dåtid

knew

[njuː]

Particip

known

knowen *

[nəʊn]
[nəʊwn]


* Denna form är föråldrade eller används i speciella fall eller några dialekter
Relaterade oregelbundna verb:

Infinitiv

Dåtid

Particip

acknew

acknown
acknowen

foreknew

foreknown
foreknowen

misknew

misknown
misknowen


Konjugering oregelbundna verb [know]

Konjugering är skapandet av härledda former av ett verb dess huvuddelar böjning (förändring av form i enlighet med grammatiska regler). Till exempel, kan verbet "break" konjugeras för att bilda ord bryta, raster, bröt, bruten och brytning.

Begreppet konjugering tillämpas endast på den böjning av verb, och inte av andra delar av tal (böjning av substantiv och adjektiv är känd som deklination). Också det ofta begränsad till anger bildningen av ändliga former av ett verb - dessa kan hänvisas till såsom konjugerade former, i motsats till icke-finita former, såsom infinitiv eller gerundium, som tenderar att inte märkas under större delen av grammatiska kategorier.

konjugering är också den traditionella benämningen för en grupp av verb som delar ett liknande konjugering mönster på ett visst språk (ett verb klass). Ett verb som inte följer alla standard konjugeringstekniker mönster av språket sägs vara en oregelbundna verb .

  ...   ... Mer information

Närvarande

I
know 
you
know 
he/she/it
knows 
we
know 
you
know 
they
know 

Present Kontinuerlig

I
am knowing 
you
are knowing 
he/she/it
is knowing 
we
are knowing 
you
are knowing 
they
are knowing 

Dåtid

I
knew 
you
knew 
he/she/it
knew 
we
knew 
you
knew 
they
knew 

Förbi kontinuerlig

I
was knowing 
you
were knowing 
he/she/it
was knowing 
we
were knowing 
you
were knowing 
they
were knowing 

Perfekt

I
have known 
you
have known 
he/she/it
has known 
we
have known 
you
have known 
they
have known 

Perfekt kontinuerlig

I
have been knowing 
you
have been knowing 
he/she/it
has been knowing 
we
have been knowing 
you
have been knowing 
they
have been knowing 

Pluskvamperfekt

I
had known 
you
had known 
he/she/it
had known 
we
had known 
you
had known 
they
had known 

Pluskvamperfekt kontinuerlig

I
had been knowing 
you
had been knowing 
he/she/it
had been knowing 
we
had been knowing 
you
had been knowing 
they
had been knowing 

Framtida

I
will know 
you
will know 
he/she/it
will know 
we
will know 
you
will know 
they
will know 

Framtida kontinuerlig

I
will be knowing 
you
will be knowing 
he/she/it
will be knowing 
we
will be knowing 
you
will be knowing 
they
will be knowing 

Future Perfect

I
will have known 
you
will have known 
he/she/it
will have known 
we
will have known 
you
will have known 
they
will have known 

Future Perfect kontinuerliga

I
will have been knowing 
you
will have been knowing 
he/she/it
will have been knowing 
we
will have been knowing 
you
will have been knowing 
they
will have been knowing 

Villkorlig
(Conditional)
oregelbundna verb [know]

Causality (även hänvisad till som causation eller orsak och verkan) är inflytande genom vilken en händelse, process, stat eller föremål (en orsak) bidrar till produktion av en annan händelse, process, tillstånd eller objektet (en effekt) där orsaken är delvis ansvarig för effekten, och effekten är delvis beroende på orsaken. I allmänhet har en process många orsaker, som också sägs vara orsaksfaktorer för det, och allt ligger i sitt förflutna. En effekt kan i sin tur vara en orsak till, eller orsak till många andra effekter, som alla ligger i dess framtid.

konditionalis (förkortat cond) är ett modus används i villkorliga påföljder för att uttrycka en proposition vars giltighet är beroende av något villkor, eventuellt kontra.

engelska inte har en inflective (morfologisk) konditionalis, utom i så mycket som de modala verb kunde styrka, bör och skulle i vissa sammanhang betraktas som villkorliga former av burken kan, ska och kommer respektive. Det som kallas den engelska konditionalis (eller bara den villkorliga) bildas periphrastically använder modala verb skulle i kombination med den nakna infinitiv av följande verb. (Ibland bör används i stället för gör med en första person som är föremål -.. Se ska och kommer även de tidigare nämnda modala verb kan kanske och bör ersätta skulle för att uttrycka lämplig modalitet förutom villkor)

  ...   ... Mer information

Villkorlig föreliggande
(Conditional present)

I
would know 
you
would know 
he/she/it
would know 
we
would know 
you
would know 
they
would know 

Villkorlig föreliggande progressiv
(Conditional present progressive)

I
would be knowing 
you
would be knowing 
he/she/it
would be knowing 
we
would be knowing 
you
would be knowing 
they
would be knowing 

Villkorlig perfekt
(Conditional perfect)

I
would have known 
you
would have known 
he/she/it
would have known 
we
would have known 
you
would have known 
they
would have known 

Villkorad perfekt progressiv
(Conditional perfect progressive)

I
would have been knowing 
you
would have been knowing 
he/she/it
would have been knowing 
we
would have been knowing 
you
would have been knowing 
they
would have been knowing 

Subjunktiv
(Subjunktiv)
oregelbundna verb [know]

konjunktiv är ett modus, ett inslag i yttrandet som indikerar talarens inställning till det. Konjunktiv former av verb används vanligtvis för att uttrycka olika stadier av overklighet som: wish, känslor, möjlighet, dom, åsikt, skyldighet eller en åtgärd som ännu inte har inträffat; de exakta förhållandena vid vilka de används varierar från språk till språk. Konjunktiv är en av de irrealis stämningar, som hänvisar till vad som inte nödvändigtvis riktigt. Det är ofta kontrasteras med den preliminära, är en indikativ som huvudsakligen används för att indikera att något konstaterande.

Subjunctives uppstår oftast, men inte uteslutande, i bisatser, i synnerhet att-satser. Exempel på konjunktiv på engelska finns i meningarna "Jag föreslår att du vara försiktig" och "Det är viktigt att hon stanna vid din sida."

konjunktiv humör på engelska är en klausul typ som används i vissa sammanhang som beskriver icke-faktiska möjligheterna, t.ex. "Det är viktigt att du är här" och "Det är viktigt att han anländer tidigt." På engelska är konjunktiv syntaktiska snarare än böjnings, eftersom det inte finns någon specifikt konjunktiv verbform. Snarare, konjunktiv klausuler rekrytera den nakna form av verbet som även används i en mängd olika andra konstruktioner.

  ...   ... Mer information

Present konjunktiv
(Present subjunctive)

I
know 
you
know 
he/she/it
know 
we
know 
you
know 
they
know 

Past konjunktiv
(Past subjunctive)

I
knew 
you
knew 
he/she/it
knew 
we
knew 
you
knew 
they
knew 

Pluskvamperfekt konjunktiv
(Past perfect subjunctive)

I
had known 
you
had known 
he/she/it
had known 
we
had known 
you
had known 
they
had known 

Imperativ
(Imperativ)
oregelbundna verb [know]

imperativ humör är ett modus som bildar ett kommando eller begäran.

Ett exempel på ett verb som används i imperativ humör är den engelska frasen "Go." Sådana imperativ innebära en andra person som är föremål (du), men några andra språk har också första- och tredje personer imperativ, med innebörden av "Låt oss (göra något)" eller "låt dem (göra något)" (formerna kan alternativt kallas cohortative och jussive).

  ...   ... Mer information

Imperativ
(Imperativ)

I
know 
you
Let´s know 
he/she/it
know 
we
 
you
 
they
 

Particip
(Participle)
oregelbundna verb [know]

I lingvistik, en participle (ptcp) är en form av infinit verb som innefattar perfektiv eller continuative grammatiska aspekter i talrika tempus. En particip kan också fungera som ett adjektiv eller adverb. Till exempel, i "kokt potatis", kokt är det förflutna form av verbet koka, adjectivally modifiera substantivet potatis; i "drev oss ojämn" trasig är particip av verbet trasa, adverbially kvalificerade verbet sprang.

  ...   ... Mer information

Present participle
(Present participle)

I
knowing 
you
 
he/she/it
 
we
 
you
 
they
 

Particip
(Past participle)

I
known 
you
 
he/she/it
 
we
 
you
 
they
 

Phrasal verb
(Phrasal verbs)
oregelbundna verb [know]

know about

know ofOregelbundna verb