Learniv
Learniv
▷ Konjugering av verb ACCEPT | Learniv.com
INDEX
Learniv.com  >  sv  >  regelbundna verb  >  accept


Konjugering av verb accept

Översättning: acceptera, erkänna, anta, godkänna, godta, ta emot, tro på, tacka ja, gå med på, motta, emotta, finna sig i, attestera

Infinitiv

accept

/əkˈsɛpt/

Dåtid

accepted

/æk.ˈsɛp.tɪd/

Particip

accepted

/æk.ˈsɛp.tɪd/

Konjugering [accept]

Konjugering är skapandet av härledda former av ett verb dess huvuddelar böjning (förändring av form i enlighet med grammatiska regler). Till exempel, kan verbet "break" konjugeras för att bilda ord bryta, raster, bröt, bruten och brytning.

Begreppet konjugering tillämpas endast på den böjning av verb, och inte av andra delar av tal (böjning av substantiv och adjektiv är känd som deklination). Också det ofta begränsad till anger bildningen av ändliga former av ett verb - dessa kan hänvisas till såsom konjugerade former, i motsats till icke-finita former, såsom infinitiv eller gerundium, som tenderar att inte märkas under större delen av grammatiska kategorier.

konjugering är också den traditionella benämningen för en grupp av verb som delar ett liknande konjugering mönster på ett visst språk (ett verb klass). Ett verb som inte följer alla standard konjugeringstekniker mönster av språket sägs vara en oregelbundna verb .

  ...   ... Mer information

Närvarande

I
accept 
you
accept 
he/she/it
accepts 
we
accept 
you
accept 
they
accept 

Present Kontinuerlig

I
am accepting 
you
are accepting 
he/she/it
is accepting 
we
are accepting 
you
are accepting 
they
are accepting 

Dåtid

I
accepted 
you
accepted 
he/she/it
accepted 
we
accepted 
you
accepted 
they
accepted 

Förbi kontinuerlig

I
was accepting 
you
were accepting 
he/she/it
was accepting 
we
were accepting 
you
were accepting 
they
were accepting 

Perfekt

I
have accepted 
you
have accepted 
he/she/it
has accepted 
we
have accepted 
you
have accepted 
they
have accepted 

Perfekt kontinuerlig

I
have been accepting 
you
have been accepting 
he/she/it
has been accepting 
we
have been accepting 
you
have been accepting 
they
have been accepting 

Pluskvamperfekt

I
had accepted 
you
had accepted 
he/she/it
had accepted 
we
had accepted 
you
had accepted 
they
had accepted 

Pluskvamperfekt kontinuerlig

I
had been accepting 
you
had been accepting 
he/she/it
had been accepting 
we
had been accepting 
you
had been accepting 
they
had been accepting 

Framtida

I
will accept 
you
will accept 
he/she/it
will accept 
we
will accept 
you
will accept 
they
will accept 

Framtida kontinuerlig

I
will be accepting 
you
will be accepting 
he/she/it
will be accepting 
we
will be accepting 
you
will be accepting 
they
will be accepting 

Future Perfect

I
will have accepted 
you
will have accepted 
he/she/it
will have accepted 
we
will have accepted 
you
will have accepted 
they
will have accepted 

Future Perfect kontinuerliga

I
will have been accepting 
you
will have been accepting 
he/she/it
will have been accepting 
we
will have been accepting 
you
will have been accepting 
they
will have been accepting 

Villkorlig
(Conditional)
[accept]

Causality (även hänvisad till som causation eller orsak och verkan) är inflytande genom vilken en händelse, process, stat eller föremål (en orsak) bidrar till produktion av en annan händelse, process, tillstånd eller objektet (en effekt) där orsaken är delvis ansvarig för effekten, och effekten är delvis beroende på orsaken. I allmänhet har en process många orsaker, som också sägs vara orsaksfaktorer för det, och allt ligger i sitt förflutna. En effekt kan i sin tur vara en orsak till, eller orsak till många andra effekter, som alla ligger i dess framtid.

konditionalis (förkortat cond) är ett modus används i villkorliga påföljder för att uttrycka en proposition vars giltighet är beroende av något villkor, eventuellt kontra.

engelska inte har en inflective (morfologisk) konditionalis, utom i så mycket som de modala verb kunde styrka, bör och skulle i vissa sammanhang betraktas som villkorliga former av burken kan, ska och kommer respektive. Det som kallas den engelska konditionalis (eller bara den villkorliga) bildas periphrastically använder modala verb skulle i kombination med den nakna infinitiv av följande verb. (Ibland bör används i stället för gör med en första person som är föremål -.. Se ska och kommer även de tidigare nämnda modala verb kan kanske och bör ersätta skulle för att uttrycka lämplig modalitet förutom villkor)

  ...   ... Mer information

Villkorlig föreliggande
(Conditional present)

I
would accept 
you
would accept 
he/she/it
would accept 
we
would accept 
you
would accept 
they
would accept 

Villkorlig föreliggande progressiv
(Conditional present progressive)

I
would be accepting 
you
would be accepting 
he/she/it
would be accepting 
we
would be accepting 
you
would be accepting 
they
would be accepting 

Villkorlig perfekt
(Conditional perfect)

I
would have accepted 
you
would have accepted 
he/she/it
would have accepted 
we
would have accepted 
you
would have accepted 
they
would have accepted 

Villkorad perfekt progressiv
(Conditional perfect progressive)

I
would have been accepting 
you
would have been accepting 
he/she/it
would have been accepting 
we
would have been accepting 
you
would have been accepting 
they
would have been accepting 

Subjunktiv
(Subjunktiv)
[accept]

konjunktiv är ett modus, ett inslag i yttrandet som indikerar talarens inställning till det. Konjunktiv former av verb används vanligtvis för att uttrycka olika stadier av overklighet som: wish, känslor, möjlighet, dom, åsikt, skyldighet eller en åtgärd som ännu inte har inträffat; de exakta förhållandena vid vilka de används varierar från språk till språk. Konjunktiv är en av de irrealis stämningar, som hänvisar till vad som inte nödvändigtvis riktigt. Det är ofta kontrasteras med den preliminära, är en indikativ som huvudsakligen används för att indikera att något konstaterande.

Subjunctives uppstår oftast, men inte uteslutande, i bisatser, i synnerhet att-satser. Exempel på konjunktiv på engelska finns i meningarna "Jag föreslår att du vara försiktig" och "Det är viktigt att hon stanna vid din sida."

konjunktiv humör på engelska är en klausul typ som används i vissa sammanhang som beskriver icke-faktiska möjligheterna, t.ex. "Det är viktigt att du är här" och "Det är viktigt att han anländer tidigt." På engelska är konjunktiv syntaktiska snarare än böjnings, eftersom det inte finns någon specifikt konjunktiv verbform. Snarare, konjunktiv klausuler rekrytera den nakna form av verbet som även används i en mängd olika andra konstruktioner.

  ...   ... Mer information

Present konjunktiv
(Present subjunctive)

I
accept 
you
accept 
he/she/it
accept 
we
accept 
you
accept 
they
accept 

Past konjunktiv
(Past subjunctive)

I
accepted 
you
accepted 
he/she/it
accepted 
we
accepted 
you
accepted 
they
accepted 

Pluskvamperfekt konjunktiv
(Past perfect subjunctive)

I
had accepted 
you
had accepted 
he/she/it
had accepted 
we
had accepted 
you
had accepted 
they
had accepted 

Imperativ
(Imperativ)
[accept]

imperativ humör är ett modus som bildar ett kommando eller begäran.

Ett exempel på ett verb som används i imperativ humör är den engelska frasen "Go." Sådana imperativ innebära en andra person som är föremål (du), men några andra språk har också första- och tredje personer imperativ, med innebörden av "Låt oss (göra något)" eller "låt dem (göra något)" (formerna kan alternativt kallas cohortative och jussive).

  ...   ... Mer information

Imperativ
(Imperativ)

I
accept 
you
Let´s accept 
he/she/it
accept 
we
 
you
 
they
 

Particip
(Participle)
[accept]

I lingvistik, en participle (ptcp) är en form av infinit verb som innefattar perfektiv eller continuative grammatiska aspekter i talrika tempus. En particip kan också fungera som ett adjektiv eller adverb. Till exempel, i "kokt potatis", kokt är det förflutna form av verbet koka, adjectivally modifiera substantivet potatis; i "drev oss ojämn" trasig är particip av verbet trasa, adverbially kvalificerade verbet sprang.

  ...   ... Mer information

Present participle
(Present participle)

I
accepting 
you
 
he/she/it
 
we
 
you
 
they
 

Particip
(Past participle)

I
accepted 
you
 
he/she/it
 
we
 
you
 
they
 regelbundna verb & Oregelbundna verb