Learniv
▷ Förra gången den oregelbundna verb (dåtid) MAKE | Learniv.com
Learniv.com  >  sv  >  Engelska oregelbundna verb  >  make


Förra gången den oregelbundna verb (dåtid) make

A1 Översättning: tjäna, få, vara, tillverka, skapa, tvinga, orsaka, utgöra, uppgå till, begå, erhålla, resa, göra, producera, bädda, vara på väg att, få till, försätta, förflytta sig, lägga ihop, göra hel, ha kvaliteten, få någon att, utföra en handling, försätta i visst

Infinitiv

make

[meɪk]

Dåtid

made

[meɪd]

Particip

made

[meɪd]


Relaterade oregelbundna verb:

Infinitiv

Dåtid

Particip

remade

remade

unmade

unmade


Konjugering oregelbundna verb [make]

Konjugering är skapandet av härledda former av ett verb dess huvuddelar böjning (förändring av form i enlighet med grammatiska regler). Till exempel, kan verbet "break" konjugeras för att bilda ord bryta, raster, bröt, bruten och brytning.

Begreppet konjugering tillämpas endast på den böjning av verb, och inte av andra delar av tal (böjning av substantiv och adjektiv är känd som deklination). Också det ofta begränsad till anger bildningen av ändliga former av ett verb - dessa kan hänvisas till såsom konjugerade former, i motsats till icke-finita former, såsom infinitiv eller gerundium, som tenderar att inte märkas under större delen av grammatiska kategorier.

konjugering är också den traditionella benämningen för en grupp av verb som delar ett liknande konjugering mönster på ett visst språk (ett verb klass). Ett verb som inte följer alla standard konjugeringstekniker mönster av språket sägs vara en oregelbundna verb .

  ...   ... Mer information

Närvarande

I
make 
you
make 
he/she/it
makes 
we
make 
you
make 
they
make 

Present Kontinuerlig

I
am making 
you
are making 
he/she/it
is making 
we
are making 
you
are making 
they
are making 

Dåtid

I
made 
you
made 
he/she/it
made 
we
made 
you
made 
they
made 

Förbi kontinuerlig

I
was making 
you
were making 
he/she/it
was making 
we
were making 
you
were making 
they
were making 

Perfekt

I
have made 
you
have made 
he/she/it
has made 
we
have made 
you
have made 
they
have made 

Perfekt kontinuerlig

I
have been making 
you
have been making 
he/she/it
has been making 
we
have been making 
you
have been making 
they
have been making 

Pluskvamperfekt

I
had made 
you
had made 
he/she/it
had made 
we
had made 
you
had made 
they
had made 

Pluskvamperfekt kontinuerlig

I
had been making 
you
had been making 
he/she/it
had been making 
we
had been making 
you
had been making 
they
had been making 

Framtida

I
will make 
you
will make 
he/she/it
will make 
we
will make 
you
will make 
they
will make 

Framtida kontinuerlig

I
will be making 
you
will be making 
he/she/it
will be making 
we
will be making 
you
will be making 
they
will be making 

Future Perfect

I
will have made 
you
will have made 
he/she/it
will have made 
we
will have made 
you
will have made 
they
will have made 

Future Perfect kontinuerliga

I
will have been making 
you
will have been making 
he/she/it
will have been making 
we
will have been making 
you
will have been making 
they
will have been making 

Villkorlig
(Conditional)
oregelbundna verb [make]

Causality (även hänvisad till som causation eller orsak och verkan) är inflytande genom vilken en händelse, process, stat eller föremål (en orsak) bidrar till produktion av en annan händelse, process, tillstånd eller objektet (en effekt) där orsaken är delvis ansvarig för effekten, och effekten är delvis beroende på orsaken. I allmänhet har en process många orsaker, som också sägs vara orsaksfaktorer för det, och allt ligger i sitt förflutna. En effekt kan i sin tur vara en orsak till, eller orsak till många andra effekter, som alla ligger i dess framtid.

konditionalis (förkortat cond) är ett modus används i villkorliga påföljder för att uttrycka en proposition vars giltighet är beroende av något villkor, eventuellt kontra.

engelska inte har en inflective (morfologisk) konditionalis, utom i så mycket som de modala verb kunde styrka, bör och skulle i vissa sammanhang betraktas som villkorliga former av burken kan, ska och kommer respektive. Det som kallas den engelska konditionalis (eller bara den villkorliga) bildas periphrastically använder modala verb skulle i kombination med den nakna infinitiv av följande verb. (Ibland bör används i stället för gör med en första person som är föremål -.. Se ska och kommer även de tidigare nämnda modala verb kan kanske och bör ersätta skulle för att uttrycka lämplig modalitet förutom villkor)

  ...   ... Mer information

Villkorlig föreliggande
(Conditional present)

I
would make 
you
would make 
he/she/it
would make 
we
would make 
you
would make 
they
would make 

Villkorlig föreliggande progressiv
(Conditional present progressive)

I
would be making 
you
would be making 
he/she/it
would be making 
we
would be making 
you
would be making 
they
would be making 

Villkorlig perfekt
(Conditional perfect)

I
would have made 
you
would have made 
he/she/it
would have made 
we
would have made 
you
would have made 
they
would have made 

Villkorad perfekt progressiv
(Conditional perfect progressive)

I
would have been making 
you
would have been making 
he/she/it
would have been making 
we
would have been making 
you
would have been making 
they
would have been making 

Subjunktiv
(Subjunktiv)
oregelbundna verb [make]

konjunktiv är ett modus, ett inslag i yttrandet som indikerar talarens inställning till det. Konjunktiv former av verb används vanligtvis för att uttrycka olika stadier av overklighet som: wish, känslor, möjlighet, dom, åsikt, skyldighet eller en åtgärd som ännu inte har inträffat; de exakta förhållandena vid vilka de används varierar från språk till språk. Konjunktiv är en av de irrealis stämningar, som hänvisar till vad som inte nödvändigtvis riktigt. Det är ofta kontrasteras med den preliminära, är en indikativ som huvudsakligen används för att indikera att något konstaterande.

Subjunctives uppstår oftast, men inte uteslutande, i bisatser, i synnerhet att-satser. Exempel på konjunktiv på engelska finns i meningarna "Jag föreslår att du vara försiktig" och "Det är viktigt att hon stanna vid din sida."

konjunktiv humör på engelska är en klausul typ som används i vissa sammanhang som beskriver icke-faktiska möjligheterna, t.ex. "Det är viktigt att du är här" och "Det är viktigt att han anländer tidigt." På engelska är konjunktiv syntaktiska snarare än böjnings, eftersom det inte finns någon specifikt konjunktiv verbform. Snarare, konjunktiv klausuler rekrytera den nakna form av verbet som även används i en mängd olika andra konstruktioner.

  ...   ... Mer information

Present konjunktiv
(Present subjunctive)

I
make 
you
make 
he/she/it
make 
we
make 
you
make 
they
make 

Past konjunktiv
(Past subjunctive)

I
made 
you
made 
he/she/it
made 
we
made 
you
made 
they
made 

Pluskvamperfekt konjunktiv
(Past perfect subjunctive)

I
had made 
you
had made 
he/she/it
had made 
we
had made 
you
had made 
they
had made 

Imperativ
(Imperativ)
oregelbundna verb [make]

imperativ humör är ett modus som bildar ett kommando eller begäran.

Ett exempel på ett verb som används i imperativ humör är den engelska frasen "Go." Sådana imperativ innebära en andra person som är föremål (du), men några andra språk har också första- och tredje personer imperativ, med innebörden av "Låt oss (göra något)" eller "låt dem (göra något)" (formerna kan alternativt kallas cohortative och jussive).

  ...   ... Mer information

Imperativ
(Imperativ)

I
make 
you
Let´s make 
he/she/it
make 
we
 
you
 
they
 

Particip
(Participle)
oregelbundna verb [make]

I lingvistik, en participle (ptcp) är en form av infinit verb som innefattar perfektiv eller continuative grammatiska aspekter i talrika tempus. En particip kan också fungera som ett adjektiv eller adverb. Till exempel, i "kokt potatis", kokt är det förflutna form av verbet koka, adjectivally modifiera substantivet potatis; i "drev oss ojämn" trasig är particip av verbet trasa, adverbially kvalificerade verbet sprang.

  ...   ... Mer information

Present participle
(Present participle)

I
making 
you
 
he/she/it
 
we
 
you
 
they
 

Particip
(Past participle)

I
made 
you
 
he/she/it
 
we
 
you
 
they
 

Phrasal verb
(Phrasal verbs)
oregelbundna verb [make]

make away with

make for

make off

make off with

make out

make over

make up

make up for

make up toOregelbundna verb