Learniv
▷ Förra gången den oregelbundna verb (dåtid) MISBEAR ** | Learniv.com
Learniv.com  >  sv  >  Engelska oregelbundna verb  >  misbear


Förra gången den oregelbundna verb (dåtid) misbear **

Infinitiv

misbear **

Dåtid

misbore

misbare *

Particip

misborne

misborn* Denna form är föråldrade eller används i speciella fall eller några dialekter
** detta verb (i alla former) är föråldrad eller används i vissa dialekter och specialfall
Härstammar från verbet:

Infinitiv

Dåtid

Particip

bear

[beə]

bore
bare

[bɔː]
[beə]

borne
born

[bɔːn]
[bɔː ]
Oregelbundna verb