Learniv
▷ Förra gången den oregelbundna verb (dåtid) MISFALL ** | Learniv.com
Learniv.com  >  sv  >  Engelska oregelbundna verb  >  misfall


Förra gången den oregelbundna verb (dåtid) misfall **

Infinitiv

misfall **

Dåtid

misfell

misfelled *

Particip

misfallen

misfelled ** Denna form är föråldrade eller används i speciella fall eller några dialekter
** detta verb (i alla former) är föråldrad eller används i vissa dialekter och specialfall
Härstammar från verbet:

Infinitiv

Dåtid

Particip

fall

[fɔːl]

fell
felled

[fel]
[feld]

fallen
felled

[fɔːln]
[feld]
Oregelbundna verb