Learniv
▷ Förra gången den oregelbundna verb (dåtid) REMAKE | Learniv.com
Learniv.com  >  sv  >  Engelska oregelbundna verb  >  remake


Förra gången den oregelbundna verb (dåtid) remake

Infinitiv

remake

Dåtid

remade

Particip

remadeHärstammar från verbet:

Infinitiv

Dåtid

Particip

make

[meɪk]

made

[meɪd]

made

[meɪd]


Konjugering oregelbundna verb [remake]

Konjugering är skapandet av härledda former av ett verb dess huvuddelar böjning (förändring av form i enlighet med grammatiska regler). Till exempel, kan verbet "break" konjugeras för att bilda ord bryta, raster, bröt, bruten och brytning.

Begreppet konjugering tillämpas endast på den böjning av verb, och inte av andra delar av tal (böjning av substantiv och adjektiv är känd som deklination). Också det ofta begränsad till anger bildningen av ändliga former av ett verb - dessa kan hänvisas till såsom konjugerade former, i motsats till icke-finita former, såsom infinitiv eller gerundium, som tenderar att inte märkas under större delen av grammatiska kategorier.

konjugering är också den traditionella benämningen för en grupp av verb som delar ett liknande konjugering mönster på ett visst språk (ett verb klass). Ett verb som inte följer alla standard konjugeringstekniker mönster av språket sägs vara en oregelbundna verb .

  ...   ... Mer information

Närvarande

I
remake 
you
remake 
he/she/it
remakes 
we
remake 
you
remake 
they
remakes 

Present Kontinuerlig

I
am remaking 
you
are remaking 
he/she/it
is remaking 
we
am remaking 
you
are remaking 
they
is remaking 

Dåtid

I
remade 
you
remade 
he/she/it
remade 
we
remade 
you
remade 
they
remade 

Förbi kontinuerlig

I
was remaking 
you
were remaking 
he/she/it
was remaking 
we
was remaking 
you
were remaking 
they
was remaking 

Perfekt

I
have remade 
you
have remade 
he/she/it
has remade 
we
have remade 
you
have remade 
they
has remade 

Perfekt kontinuerlig

I
have been remaking 
you
have been remaking 
he/she/it
has been remaking 
we
have been remaking 
you
have been remaking 
they
has been remaking 

Pluskvamperfekt

I
had remade 
you
had remade 
he/she/it
had remade 
we
had remade 
you
had remade 
they
had remade 

Pluskvamperfekt kontinuerlig

I
had been remaking 
you
had been remaking 
he/she/it
had been remaking 
we
had been remaking 
you
had been remaking 
they
had been remaking 

Framtida

I
will remake 
you
will remake 
he/she/it
will remake 
we
will remake 
you
will remake 
they
will remake 

Framtida kontinuerlig

I
will be remaking 
you
will be remaking 
he/she/it
will be remaking 
we
will be remaking 
you
will be remaking 
they
will be remaking 

Future Perfect

I
will have remade 
you
will have remade 
he/she/it
will have remade 
we
will have remade 
you
will have remade 
they
will have remade 

Future Perfect kontinuerliga

I
will have been remaking 
you
will have been remaking 
he/she/it
will have been remaking 
we
will have been remaking 
you
will have been remaking 
they
will have been remaking 

Villkorlig
(Conditional)
oregelbundna verb [remake]

Causality (även hänvisad till som causation eller orsak och verkan) är inflytande genom vilken en händelse, process, stat eller föremål (en orsak) bidrar till produktion av en annan händelse, process, tillstånd eller objektet (en effekt) där orsaken är delvis ansvarig för effekten, och effekten är delvis beroende på orsaken. I allmänhet har en process många orsaker, som också sägs vara orsaksfaktorer för det, och allt ligger i sitt förflutna. En effekt kan i sin tur vara en orsak till, eller orsak till många andra effekter, som alla ligger i dess framtid.

konditionalis (förkortat cond) är ett modus används i villkorliga påföljder för att uttrycka en proposition vars giltighet är beroende av något villkor, eventuellt kontra.

engelska inte har en inflective (morfologisk) konditionalis, utom i så mycket som de modala verb kunde styrka, bör och skulle i vissa sammanhang betraktas som villkorliga former av burken kan, ska och kommer respektive. Det som kallas den engelska konditionalis (eller bara den villkorliga) bildas periphrastically använder modala verb skulle i kombination med den nakna infinitiv av följande verb. (Ibland bör används i stället för gör med en första person som är föremål -.. Se ska och kommer även de tidigare nämnda modala verb kan kanske och bör ersätta skulle för att uttrycka lämplig modalitet förutom villkor)

  ...   ... Mer information

Villkorlig föreliggande
(Conditional present)

I
would remake 
you
would remake 
he/she/it
would remake 
we
would remake 
you
would remake 
they
would remake 

Villkorlig föreliggande progressiv
(Conditional present progressive)

I
would be remaking 
you
would be remaking 
he/she/it
would be remaking 
we
would be remaking 
you
would be remaking 
they
would be remaking 

Villkorlig perfekt
(Conditional perfect)

I
would have remade 
you
would have remade 
he/she/it
would have remade 
we
would have remade 
you
would have remade 
they
would have remade 

Villkorad perfekt progressiv
(Conditional perfect progressive)

I
would have been remaking 
you
would have been remaking 
he/she/it
would have been remaking 
we
would have been remaking 
you
would have been remaking 
they
would have been remaking 

Subjunktiv
(Subjunktiv)
oregelbundna verb [remake]

konjunktiv är ett modus, ett inslag i yttrandet som indikerar talarens inställning till det. Konjunktiv former av verb används vanligtvis för att uttrycka olika stadier av overklighet som: wish, känslor, möjlighet, dom, åsikt, skyldighet eller en åtgärd som ännu inte har inträffat; de exakta förhållandena vid vilka de används varierar från språk till språk. Konjunktiv är en av de irrealis stämningar, som hänvisar till vad som inte nödvändigtvis riktigt. Det är ofta kontrasteras med den preliminära, är en indikativ som huvudsakligen används för att indikera att något konstaterande.

Subjunctives uppstår oftast, men inte uteslutande, i bisatser, i synnerhet att-satser. Exempel på konjunktiv på engelska finns i meningarna "Jag föreslår att du vara försiktig" och "Det är viktigt att hon stanna vid din sida."

konjunktiv humör på engelska är en klausul typ som används i vissa sammanhang som beskriver icke-faktiska möjligheterna, t.ex. "Det är viktigt att du är här" och "Det är viktigt att han anländer tidigt." På engelska är konjunktiv syntaktiska snarare än böjnings, eftersom det inte finns någon specifikt konjunktiv verbform. Snarare, konjunktiv klausuler rekrytera den nakna form av verbet som även används i en mängd olika andra konstruktioner.

  ...   ... Mer information

Present konjunktiv
(Present subjunctive)

I
remake 
you
remake 
he/she/it
remake 
we
remake 
you
remake 
they
remake 

Past konjunktiv
(Past subjunctive)

I
remade 
you
remade 
he/she/it
remade 
we
remade 
you
remade 
they
remade 

Pluskvamperfekt konjunktiv
(Past perfect subjunctive)

I
had remade 
you
had remade 
he/she/it
had remade 
we
had remade 
you
had remade 
they
had remade 

Imperativ
(Imperativ)
oregelbundna verb [remake]

imperativ humör är ett modus som bildar ett kommando eller begäran.

Ett exempel på ett verb som används i imperativ humör är den engelska frasen "Go." Sådana imperativ innebära en andra person som är föremål (du), men några andra språk har också första- och tredje personer imperativ, med innebörden av "Låt oss (göra något)" eller "låt dem (göra något)" (formerna kan alternativt kallas cohortative och jussive).

  ...   ... Mer information

Imperativ
(Imperativ)

I
remake 
you
Let´s remake 
he/she/it
remake 
we
remake 
you
Let´s remake 
they
remake 

Particip
(Participle)
oregelbundna verb [remake]

I lingvistik, en participle (ptcp) är en form av infinit verb som innefattar perfektiv eller continuative grammatiska aspekter i talrika tempus. En particip kan också fungera som ett adjektiv eller adverb. Till exempel, i "kokt potatis", kokt är det förflutna form av verbet koka, adjectivally modifiera substantivet potatis; i "drev oss ojämn" trasig är particip av verbet trasa, adverbially kvalificerade verbet sprang.

  ...   ... Mer information

Present participle
(Present participle)

I
remaking 
you
 
he/she/it
 
we
remaking 
you
 
they
 

Particip
(Past participle)

I
remade 
you
 
he/she/it
 
we
remade 
you
 
they
 Oregelbundna verb