Learniv
▷ Förra gången den oregelbundna verb (dåtid) SELL | Learniv.com
Learniv.com  >  sv  >  Engelska oregelbundna verb  >  sell


Förra gången den oregelbundna verb (dåtid) sell

A2 Översättning: ha, avyttra, lura, bedra, gå, föra, sälja, förråda, popularisera, säljas, handla med, pracka på, sälja in, blåsa, avhända, leda till försäljning av, skapa intesse för, göra tilltalande, skapa intresse för

Infinitiv

sell

[sel]

Dåtid

sold

[səʊld]

Particip

sold

[səʊld]


Relaterade oregelbundna verb:

Infinitiv

Dåtid

Particip

outsold

outsold

oversold

oversold

resold

resold

undersold

undersold

upsold

upsold


Konjugering oregelbundna verb [sell]

Konjugering är skapandet av härledda former av ett verb dess huvuddelar böjning (förändring av form i enlighet med grammatiska regler). Till exempel, kan verbet "break" konjugeras för att bilda ord bryta, raster, bröt, bruten och brytning.

Begreppet konjugering tillämpas endast på den böjning av verb, och inte av andra delar av tal (böjning av substantiv och adjektiv är känd som deklination). Också det ofta begränsad till anger bildningen av ändliga former av ett verb - dessa kan hänvisas till såsom konjugerade former, i motsats till icke-finita former, såsom infinitiv eller gerundium, som tenderar att inte märkas under större delen av grammatiska kategorier.

konjugering är också den traditionella benämningen för en grupp av verb som delar ett liknande konjugering mönster på ett visst språk (ett verb klass). Ett verb som inte följer alla standard konjugeringstekniker mönster av språket sägs vara en oregelbundna verb .

  ...   ... Mer information

Närvarande

I
sell 
you
sell 
he/she/it
sells 
we
sell 
you
sell 
they
sell 

Present Kontinuerlig

I
am selling 
you
are selling 
he/she/it
is selling 
we
are selling 
you
are selling 
they
are selling 

Dåtid

I
sold 
you
sold 
he/she/it
sold 
we
sold 
you
sold 
they
sold 

Förbi kontinuerlig

I
was selling 
you
were selling 
he/she/it
was selling 
we
were selling 
you
were selling 
they
were selling 

Perfekt

I
have sold 
you
have sold 
he/she/it
has sold 
we
have sold 
you
have sold 
they
have sold 

Perfekt kontinuerlig

I
have been selling 
you
have been selling 
he/she/it
has been selling 
we
have been selling 
you
have been selling 
they
have been selling 

Pluskvamperfekt

I
had sold 
you
had sold 
he/she/it
had sold 
we
had sold 
you
had sold 
they
had sold 

Pluskvamperfekt kontinuerlig

I
had been selling 
you
had been selling 
he/she/it
had been selling 
we
had been selling 
you
had been selling 
they
had been selling 

Framtida

I
will sell 
you
will sell 
he/she/it
will sell 
we
will sell 
you
will sell 
they
will sell 

Framtida kontinuerlig

I
will be selling 
you
will be selling 
he/she/it
will be selling 
we
will be selling 
you
will be selling 
they
will be selling 

Future Perfect

I
will have sold 
you
will have sold 
he/she/it
will have sold 
we
will have sold 
you
will have sold 
they
will have sold 

Future Perfect kontinuerliga

I
will have been selling 
you
will have been selling 
he/she/it
will have been selling 
we
will have been selling 
you
will have been selling 
they
will have been selling 

Villkorlig
(Conditional)
oregelbundna verb [sell]

Causality (även hänvisad till som causation eller orsak och verkan) är inflytande genom vilken en händelse, process, stat eller föremål (en orsak) bidrar till produktion av en annan händelse, process, tillstånd eller objektet (en effekt) där orsaken är delvis ansvarig för effekten, och effekten är delvis beroende på orsaken. I allmänhet har en process många orsaker, som också sägs vara orsaksfaktorer för det, och allt ligger i sitt förflutna. En effekt kan i sin tur vara en orsak till, eller orsak till många andra effekter, som alla ligger i dess framtid.

konditionalis (förkortat cond) är ett modus används i villkorliga påföljder för att uttrycka en proposition vars giltighet är beroende av något villkor, eventuellt kontra.

engelska inte har en inflective (morfologisk) konditionalis, utom i så mycket som de modala verb kunde styrka, bör och skulle i vissa sammanhang betraktas som villkorliga former av burken kan, ska och kommer respektive. Det som kallas den engelska konditionalis (eller bara den villkorliga) bildas periphrastically använder modala verb skulle i kombination med den nakna infinitiv av följande verb. (Ibland bör används i stället för gör med en första person som är föremål -.. Se ska och kommer även de tidigare nämnda modala verb kan kanske och bör ersätta skulle för att uttrycka lämplig modalitet förutom villkor)

  ...   ... Mer information

Villkorlig föreliggande
(Conditional present)

I
would sell 
you
would sell 
he/she/it
would sell 
we
would sell 
you
would sell 
they
would sell 

Villkorlig föreliggande progressiv
(Conditional present progressive)

I
would be selling 
you
would be selling 
he/she/it
would be selling 
we
would be selling 
you
would be selling 
they
would be selling 

Villkorlig perfekt
(Conditional perfect)

I
would have sold 
you
would have sold 
he/she/it
would have sold 
we
would have sold 
you
would have sold 
they
would have sold 

Villkorad perfekt progressiv
(Conditional perfect progressive)

I
would have been selling 
you
would have been selling 
he/she/it
would have been selling 
we
would have been selling 
you
would have been selling 
they
would have been selling 

Subjunktiv
(Subjunktiv)
oregelbundna verb [sell]

konjunktiv är ett modus, ett inslag i yttrandet som indikerar talarens inställning till det. Konjunktiv former av verb används vanligtvis för att uttrycka olika stadier av overklighet som: wish, känslor, möjlighet, dom, åsikt, skyldighet eller en åtgärd som ännu inte har inträffat; de exakta förhållandena vid vilka de används varierar från språk till språk. Konjunktiv är en av de irrealis stämningar, som hänvisar till vad som inte nödvändigtvis riktigt. Det är ofta kontrasteras med den preliminära, är en indikativ som huvudsakligen används för att indikera att något konstaterande.

Subjunctives uppstår oftast, men inte uteslutande, i bisatser, i synnerhet att-satser. Exempel på konjunktiv på engelska finns i meningarna "Jag föreslår att du vara försiktig" och "Det är viktigt att hon stanna vid din sida."

konjunktiv humör på engelska är en klausul typ som används i vissa sammanhang som beskriver icke-faktiska möjligheterna, t.ex. "Det är viktigt att du är här" och "Det är viktigt att han anländer tidigt." På engelska är konjunktiv syntaktiska snarare än böjnings, eftersom det inte finns någon specifikt konjunktiv verbform. Snarare, konjunktiv klausuler rekrytera den nakna form av verbet som även används i en mängd olika andra konstruktioner.

  ...   ... Mer information

Present konjunktiv
(Present subjunctive)

I
sell 
you
sell 
he/she/it
sell 
we
sell 
you
sell 
they
sell 

Past konjunktiv
(Past subjunctive)

I
sold 
you
sold 
he/she/it
sold 
we
sold 
you
sold 
they
sold 

Pluskvamperfekt konjunktiv
(Past perfect subjunctive)

I
had sold 
you
had sold 
he/she/it
had sold 
we
had sold 
you
had sold 
they
had sold 

Imperativ
(Imperativ)
oregelbundna verb [sell]

imperativ humör är ett modus som bildar ett kommando eller begäran.

Ett exempel på ett verb som används i imperativ humör är den engelska frasen "Go." Sådana imperativ innebära en andra person som är föremål (du), men några andra språk har också första- och tredje personer imperativ, med innebörden av "Låt oss (göra något)" eller "låt dem (göra något)" (formerna kan alternativt kallas cohortative och jussive).

  ...   ... Mer information

Imperativ
(Imperativ)

I
sell 
you
Let´s sell 
he/she/it
sell 
we
 
you
 
they
 

Particip
(Participle)
oregelbundna verb [sell]

I lingvistik, en participle (ptcp) är en form av infinit verb som innefattar perfektiv eller continuative grammatiska aspekter i talrika tempus. En particip kan också fungera som ett adjektiv eller adverb. Till exempel, i "kokt potatis", kokt är det förflutna form av verbet koka, adjectivally modifiera substantivet potatis; i "drev oss ojämn" trasig är particip av verbet trasa, adverbially kvalificerade verbet sprang.

  ...   ... Mer information

Present participle
(Present participle)

I
selling 
you
 
he/she/it
 
we
 
you
 
they
 

Particip
(Past participle)

I
sold 
you
 
he/she/it
 
we
 
you
 
they
 

Phrasal verb
(Phrasal verbs)
oregelbundna verb [sell]

sell off

sell out

sell upOregelbundna verb