Learniv
▷ Förra gången den oregelbundna verb (dåtid) SHED | Learniv.com
Learniv.com  >  sv  >  Engelska oregelbundna verb  >  shed


Förra gången den oregelbundna verb (dåtid) shed

C1 Översättning: tappa, gjuta, släppa, fälla, sprida, utgjuta, utjämna, sända ut, ge ifrån sig

Infinitiv

shed

[ʃed]

Dåtid

shed

[ʃed]

Particip

shed

[ʃed]

Konjugering oregelbundna verb [shed]

Konjugering är skapandet av härledda former av ett verb dess huvuddelar böjning (förändring av form i enlighet med grammatiska regler). Till exempel, kan verbet "break" konjugeras för att bilda ord bryta, raster, bröt, bruten och brytning.

Begreppet konjugering tillämpas endast på den böjning av verb, och inte av andra delar av tal (böjning av substantiv och adjektiv är känd som deklination). Också det ofta begränsad till anger bildningen av ändliga former av ett verb - dessa kan hänvisas till såsom konjugerade former, i motsats till icke-finita former, såsom infinitiv eller gerundium, som tenderar att inte märkas under större delen av grammatiska kategorier.

konjugering är också den traditionella benämningen för en grupp av verb som delar ett liknande konjugering mönster på ett visst språk (ett verb klass). Ett verb som inte följer alla standard konjugeringstekniker mönster av språket sägs vara en oregelbundna verb .

  ...   ... Mer information

Närvarande

I
shed 
you
shed 
he/she/it
sheds 
we
shed 
you
shed 
they
shed 

Present Kontinuerlig

I
am shedding 
you
are shedding 
he/she/it
is shedding 
we
are shedding 
you
are shedding 
they
are shedding 

Dåtid

I
shed 
you
shed 
he/she/it
shed 
we
shed 
you
shed 
they
shed 

Förbi kontinuerlig

I
was shedding 
you
were shedding 
he/she/it
was shedding 
we
were shedding 
you
were shedding 
they
were shedding 

Perfekt

I
have shed 
you
have shed 
he/she/it
has shed 
we
have shed 
you
have shed 
they
have shed 

Perfekt kontinuerlig

I
have been shedding 
you
have been shedding 
he/she/it
has been shedding 
we
have been shedding 
you
have been shedding 
they
have been shedding 

Pluskvamperfekt

I
had shed 
you
had shed 
he/she/it
had shed 
we
had shed 
you
had shed 
they
had shed 

Pluskvamperfekt kontinuerlig

I
had been shedding 
you
had been shedding 
he/she/it
had been shedding 
we
had been shedding 
you
had been shedding 
they
had been shedding 

Framtida

I
will shed 
you
will shed 
he/she/it
will shed 
we
will shed 
you
will shed 
they
will shed 

Framtida kontinuerlig

I
will be shedding 
you
will be shedding 
he/she/it
will be shedding 
we
will be shedding 
you
will be shedding 
they
will be shedding 

Future Perfect

I
will have shed 
you
will have shed 
he/she/it
will have shed 
we
will have shed 
you
will have shed 
they
will have shed 

Future Perfect kontinuerliga

I
will have been shedding 
you
will have been shedding 
he/she/it
will have been shedding 
we
will have been shedding 
you
will have been shedding 
they
will have been shedding 

Villkorlig
(Conditional)
oregelbundna verb [shed]

Causality (även hänvisad till som causation eller orsak och verkan) är inflytande genom vilken en händelse, process, stat eller föremål (en orsak) bidrar till produktion av en annan händelse, process, tillstånd eller objektet (en effekt) där orsaken är delvis ansvarig för effekten, och effekten är delvis beroende på orsaken. I allmänhet har en process många orsaker, som också sägs vara orsaksfaktorer för det, och allt ligger i sitt förflutna. En effekt kan i sin tur vara en orsak till, eller orsak till många andra effekter, som alla ligger i dess framtid.

konditionalis (förkortat cond) är ett modus används i villkorliga påföljder för att uttrycka en proposition vars giltighet är beroende av något villkor, eventuellt kontra.

engelska inte har en inflective (morfologisk) konditionalis, utom i så mycket som de modala verb kunde styrka, bör och skulle i vissa sammanhang betraktas som villkorliga former av burken kan, ska och kommer respektive. Det som kallas den engelska konditionalis (eller bara den villkorliga) bildas periphrastically använder modala verb skulle i kombination med den nakna infinitiv av följande verb. (Ibland bör används i stället för gör med en första person som är föremål -.. Se ska och kommer även de tidigare nämnda modala verb kan kanske och bör ersätta skulle för att uttrycka lämplig modalitet förutom villkor)

  ...   ... Mer information

Villkorlig föreliggande
(Conditional present)

I
would shed 
you
would shed 
he/she/it
would shed 
we
would shed 
you
would shed 
they
would shed 

Villkorlig föreliggande progressiv
(Conditional present progressive)

I
would be shedding 
you
would be shedding 
he/she/it
would be shedding 
we
would be shedding 
you
would be shedding 
they
would be shedding 

Villkorlig perfekt
(Conditional perfect)

I
would have shed 
you
would have shed 
he/she/it
would have shed 
we
would have shed 
you
would have shed 
they
would have shed 

Villkorad perfekt progressiv
(Conditional perfect progressive)

I
would have been shedding 
you
would have been shedding 
he/she/it
would have been shedding 
we
would have been shedding 
you
would have been shedding 
they
would have been shedding 

Subjunktiv
(Subjunktiv)
oregelbundna verb [shed]

konjunktiv är ett modus, ett inslag i yttrandet som indikerar talarens inställning till det. Konjunktiv former av verb används vanligtvis för att uttrycka olika stadier av overklighet som: wish, känslor, möjlighet, dom, åsikt, skyldighet eller en åtgärd som ännu inte har inträffat; de exakta förhållandena vid vilka de används varierar från språk till språk. Konjunktiv är en av de irrealis stämningar, som hänvisar till vad som inte nödvändigtvis riktigt. Det är ofta kontrasteras med den preliminära, är en indikativ som huvudsakligen används för att indikera att något konstaterande.

Subjunctives uppstår oftast, men inte uteslutande, i bisatser, i synnerhet att-satser. Exempel på konjunktiv på engelska finns i meningarna "Jag föreslår att du vara försiktig" och "Det är viktigt att hon stanna vid din sida."

konjunktiv humör på engelska är en klausul typ som används i vissa sammanhang som beskriver icke-faktiska möjligheterna, t.ex. "Det är viktigt att du är här" och "Det är viktigt att han anländer tidigt." På engelska är konjunktiv syntaktiska snarare än böjnings, eftersom det inte finns någon specifikt konjunktiv verbform. Snarare, konjunktiv klausuler rekrytera den nakna form av verbet som även används i en mängd olika andra konstruktioner.

  ...   ... Mer information

Present konjunktiv
(Present subjunctive)

I
shed 
you
shed 
he/she/it
shed 
we
shed 
you
shed 
they
shed 

Past konjunktiv
(Past subjunctive)

I
shed 
you
shed 
he/she/it
shed 
we
shed 
you
shed 
they
shed 

Pluskvamperfekt konjunktiv
(Past perfect subjunctive)

I
had shed 
you
had shed 
he/she/it
had shed 
we
had shed 
you
had shed 
they
had shed 

Imperativ
(Imperativ)
oregelbundna verb [shed]

imperativ humör är ett modus som bildar ett kommando eller begäran.

Ett exempel på ett verb som används i imperativ humör är den engelska frasen "Go." Sådana imperativ innebära en andra person som är föremål (du), men några andra språk har också första- och tredje personer imperativ, med innebörden av "Låt oss (göra något)" eller "låt dem (göra något)" (formerna kan alternativt kallas cohortative och jussive).

  ...   ... Mer information

Imperativ
(Imperativ)

I
shed 
you
Let´s shed 
he/she/it
shed 
we
 
you
 
they
 

Particip
(Participle)
oregelbundna verb [shed]

I lingvistik, en participle (ptcp) är en form av infinit verb som innefattar perfektiv eller continuative grammatiska aspekter i talrika tempus. En particip kan också fungera som ett adjektiv eller adverb. Till exempel, i "kokt potatis", kokt är det förflutna form av verbet koka, adjectivally modifiera substantivet potatis; i "drev oss ojämn" trasig är particip av verbet trasa, adverbially kvalificerade verbet sprang.

  ...   ... Mer information

Present participle
(Present participle)

I
shedding 
you
 
he/she/it
 
we
 
you
 
they
 

Particip
(Past participle)

I
shed 
you
 
he/she/it
 
we
 
you
 
they
 Oregelbundna verb