Learniv
▷ Förra gången den oregelbundna verb (dåtid) SPIN | Learniv.com
Learniv.com  >  sv  >  Engelska oregelbundna verb  >  spin


Förra gången den oregelbundna verb (dåtid) spin

C1 Översättning: snurra, susa fram, spinna

Infinitiv

spin

[spɪn]

Dåtid

spun

span *

[spʌn]
[spæn]

Particip

spun

[spʌn]


* Denna form är föråldrade eller används i speciella fall eller några dialekter
Relaterade oregelbundna verb:

Infinitiv

Dåtid

Particip

outspun
outspan

outspun


Konjugering oregelbundna verb [spin]

Konjugering är skapandet av härledda former av ett verb dess huvuddelar böjning (förändring av form i enlighet med grammatiska regler). Till exempel, kan verbet "break" konjugeras för att bilda ord bryta, raster, bröt, bruten och brytning.

Begreppet konjugering tillämpas endast på den böjning av verb, och inte av andra delar av tal (böjning av substantiv och adjektiv är känd som deklination). Också det ofta begränsad till anger bildningen av ändliga former av ett verb - dessa kan hänvisas till såsom konjugerade former, i motsats till icke-finita former, såsom infinitiv eller gerundium, som tenderar att inte märkas under större delen av grammatiska kategorier.

konjugering är också den traditionella benämningen för en grupp av verb som delar ett liknande konjugering mönster på ett visst språk (ett verb klass). Ett verb som inte följer alla standard konjugeringstekniker mönster av språket sägs vara en oregelbundna verb .

  ...   ... Mer information

Närvarande

I
spin 
you
spin 
he/she/it
spins 
we
spin 
you
spin 
they
spin 

Present Kontinuerlig

I
am spinning 
you
are spinning 
he/she/it
is spinning 
we
are spinning 
you
are spinning 
they
are spinning 

Dåtid

I
spun 
you
spun 
he/she/it
spun 
we
spun 
you
spun 
they
spun 

Förbi kontinuerlig

I
was spinning 
you
were spinning 
he/she/it
was spinning 
we
were spinning 
you
were spinning 
they
were spinning 

Perfekt

I
have spun 
you
have spun 
he/she/it
has spun 
we
have spun 
you
have spun 
they
have spun 

Perfekt kontinuerlig

I
have been spinning 
you
have been spinning 
he/she/it
has been spinning 
we
have been spinning 
you
have been spinning 
they
have been spinning 

Pluskvamperfekt

I
had spun 
you
had spun 
he/she/it
had spun 
we
had spun 
you
had spun 
they
had spun 

Pluskvamperfekt kontinuerlig

I
had been spinning 
you
had been spinning 
he/she/it
had been spinning 
we
had been spinning 
you
had been spinning 
they
had been spinning 

Framtida

I
will spin 
you
will spin 
he/she/it
will spin 
we
will spin 
you
will spin 
they
will spin 

Framtida kontinuerlig

I
will be spinning 
you
will be spinning 
he/she/it
will be spinning 
we
will be spinning 
you
will be spinning 
they
will be spinning 

Future Perfect

I
will have spun 
you
will have spun 
he/she/it
will have spun 
we
will have spun 
you
will have spun 
they
will have spun 

Future Perfect kontinuerliga

I
will have been spinning 
you
will have been spinning 
he/she/it
will have been spinning 
we
will have been spinning 
you
will have been spinning 
they
will have been spinning 

Villkorlig
(Conditional)
oregelbundna verb [spin]

Causality (även hänvisad till som causation eller orsak och verkan) är inflytande genom vilken en händelse, process, stat eller föremål (en orsak) bidrar till produktion av en annan händelse, process, tillstånd eller objektet (en effekt) där orsaken är delvis ansvarig för effekten, och effekten är delvis beroende på orsaken. I allmänhet har en process många orsaker, som också sägs vara orsaksfaktorer för det, och allt ligger i sitt förflutna. En effekt kan i sin tur vara en orsak till, eller orsak till många andra effekter, som alla ligger i dess framtid.

konditionalis (förkortat cond) är ett modus används i villkorliga påföljder för att uttrycka en proposition vars giltighet är beroende av något villkor, eventuellt kontra.

engelska inte har en inflective (morfologisk) konditionalis, utom i så mycket som de modala verb kunde styrka, bör och skulle i vissa sammanhang betraktas som villkorliga former av burken kan, ska och kommer respektive. Det som kallas den engelska konditionalis (eller bara den villkorliga) bildas periphrastically använder modala verb skulle i kombination med den nakna infinitiv av följande verb. (Ibland bör används i stället för gör med en första person som är föremål -.. Se ska och kommer även de tidigare nämnda modala verb kan kanske och bör ersätta skulle för att uttrycka lämplig modalitet förutom villkor)

  ...   ... Mer information

Villkorlig föreliggande
(Conditional present)

I
would spin 
you
would spin 
he/she/it
would spin 
we
would spin 
you
would spin 
they
would spin 

Villkorlig föreliggande progressiv
(Conditional present progressive)

I
would be spinning 
you
would be spinning 
he/she/it
would be spinning 
we
would be spinning 
you
would be spinning 
they
would be spinning 

Villkorlig perfekt
(Conditional perfect)

I
would have spun 
you
would have spun 
he/she/it
would have spun 
we
would have spun 
you
would have spun 
they
would have spun 

Villkorad perfekt progressiv
(Conditional perfect progressive)

I
would have been spinning 
you
would have been spinning 
he/she/it
would have been spinning 
we
would have been spinning 
you
would have been spinning 
they
would have been spinning 

Subjunktiv
(Subjunktiv)
oregelbundna verb [spin]

konjunktiv är ett modus, ett inslag i yttrandet som indikerar talarens inställning till det. Konjunktiv former av verb används vanligtvis för att uttrycka olika stadier av overklighet som: wish, känslor, möjlighet, dom, åsikt, skyldighet eller en åtgärd som ännu inte har inträffat; de exakta förhållandena vid vilka de används varierar från språk till språk. Konjunktiv är en av de irrealis stämningar, som hänvisar till vad som inte nödvändigtvis riktigt. Det är ofta kontrasteras med den preliminära, är en indikativ som huvudsakligen används för att indikera att något konstaterande.

Subjunctives uppstår oftast, men inte uteslutande, i bisatser, i synnerhet att-satser. Exempel på konjunktiv på engelska finns i meningarna "Jag föreslår att du vara försiktig" och "Det är viktigt att hon stanna vid din sida."

konjunktiv humör på engelska är en klausul typ som används i vissa sammanhang som beskriver icke-faktiska möjligheterna, t.ex. "Det är viktigt att du är här" och "Det är viktigt att han anländer tidigt." På engelska är konjunktiv syntaktiska snarare än böjnings, eftersom det inte finns någon specifikt konjunktiv verbform. Snarare, konjunktiv klausuler rekrytera den nakna form av verbet som även används i en mängd olika andra konstruktioner.

  ...   ... Mer information

Present konjunktiv
(Present subjunctive)

I
spin 
you
spin 
he/she/it
spin 
we
spin 
you
spin 
they
spin 

Past konjunktiv
(Past subjunctive)

I
spun 
you
spun 
he/she/it
spun 
we
spun 
you
spun 
they
spun 

Pluskvamperfekt konjunktiv
(Past perfect subjunctive)

I
had spun 
you
had spun 
he/she/it
had spun 
we
had spun 
you
had spun 
they
had spun 

Imperativ
(Imperativ)
oregelbundna verb [spin]

imperativ humör är ett modus som bildar ett kommando eller begäran.

Ett exempel på ett verb som används i imperativ humör är den engelska frasen "Go." Sådana imperativ innebära en andra person som är föremål (du), men några andra språk har också första- och tredje personer imperativ, med innebörden av "Låt oss (göra något)" eller "låt dem (göra något)" (formerna kan alternativt kallas cohortative och jussive).

  ...   ... Mer information

Imperativ
(Imperativ)

I
spin 
you
Let´s spin 
he/she/it
spin 
we
 
you
 
they
 

Particip
(Participle)
oregelbundna verb [spin]

I lingvistik, en participle (ptcp) är en form av infinit verb som innefattar perfektiv eller continuative grammatiska aspekter i talrika tempus. En particip kan också fungera som ett adjektiv eller adverb. Till exempel, i "kokt potatis", kokt är det förflutna form av verbet koka, adjectivally modifiera substantivet potatis; i "drev oss ojämn" trasig är particip av verbet trasa, adverbially kvalificerade verbet sprang.

  ...   ... Mer information

Present participle
(Present participle)

I
spinning 
you
 
he/she/it
 
we
 
you
 
they
 

Particip
(Past participle)

I
spun 
you
 
he/she/it
 
we
 
you
 
they
 

Phrasal verb
(Phrasal verbs)
oregelbundna verb [spin]

spill along

spill outOregelbundna verb