Learniv
▷ Förra gången den oregelbundna verb (dåtid) TELECAST | Learniv.com
Learniv.com  >  sv  >  Engelska oregelbundna verb  >  telecast


Förra gången den oregelbundna verb (dåtid) telecast

Infinitiv

telecast

[ˈtelɪkɑːst]

Dåtid

telecast

[ˈtelɪkɑːst]

Particip

telecast

[ˈtelɪkɑːst]

Konjugering oregelbundna verb [telecast]

Konjugering är skapandet av härledda former av ett verb dess huvuddelar böjning (förändring av form i enlighet med grammatiska regler). Till exempel, kan verbet "break" konjugeras för att bilda ord bryta, raster, bröt, bruten och brytning.

Begreppet konjugering tillämpas endast på den böjning av verb, och inte av andra delar av tal (böjning av substantiv och adjektiv är känd som deklination). Också det ofta begränsad till anger bildningen av ändliga former av ett verb - dessa kan hänvisas till såsom konjugerade former, i motsats till icke-finita former, såsom infinitiv eller gerundium, som tenderar att inte märkas under större delen av grammatiska kategorier.

konjugering är också den traditionella benämningen för en grupp av verb som delar ett liknande konjugering mönster på ett visst språk (ett verb klass). Ett verb som inte följer alla standard konjugeringstekniker mönster av språket sägs vara en oregelbundna verb .

  ...   ... Mer information

Närvarande

I
telecast 
you
telecast 
he/she/it
telecasts 
we
telecast 
you
telecast 
they
telecasts 

Present Kontinuerlig

I
am telecasting 
you
are telecasting 
he/she/it
is telecasting 
we
am telecasting 
you
are telecasting 
they
is telecasting 

Dåtid

I
telecast 
you
telecast 
he/she/it
telecast 
we
telecast 
you
telecast 
they
telecast 

Förbi kontinuerlig

I
was telecasting 
you
were telecasting 
he/she/it
was telecasting 
we
was telecasting 
you
were telecasting 
they
was telecasting 

Perfekt

I
have telecast 
you
have telecast 
he/she/it
has telecast 
we
have telecast 
you
have telecast 
they
has telecast 

Perfekt kontinuerlig

I
have been telecasting 
you
have been telecasting 
he/she/it
has been telecasting 
we
have been telecasting 
you
have been telecasting 
they
has been telecasting 

Pluskvamperfekt

I
had telecast 
you
had telecast 
he/she/it
had telecast 
we
had telecast 
you
had telecast 
they
had telecast 

Pluskvamperfekt kontinuerlig

I
had been telecasting 
you
had been telecasting 
he/she/it
had been telecasting 
we
had been telecasting 
you
had been telecasting 
they
had been telecasting 

Framtida

I
will telecast 
you
will telecast 
he/she/it
will telecast 
we
will telecast 
you
will telecast 
they
will telecast 

Framtida kontinuerlig

I
will be telecasting 
you
will be telecasting 
he/she/it
will be telecasting 
we
will be telecasting 
you
will be telecasting 
they
will be telecasting 

Future Perfect

I
will have telecast 
you
will have telecast 
he/she/it
will have telecast 
we
will have telecast 
you
will have telecast 
they
will have telecast 

Future Perfect kontinuerliga

I
will have been telecasting 
you
will have been telecasting 
he/she/it
will have been telecasting 
we
will have been telecasting 
you
will have been telecasting 
they
will have been telecasting 

Villkorlig
(Conditional)
oregelbundna verb [telecast]

Causality (även hänvisad till som causation eller orsak och verkan) är inflytande genom vilken en händelse, process, stat eller föremål (en orsak) bidrar till produktion av en annan händelse, process, tillstånd eller objektet (en effekt) där orsaken är delvis ansvarig för effekten, och effekten är delvis beroende på orsaken. I allmänhet har en process många orsaker, som också sägs vara orsaksfaktorer för det, och allt ligger i sitt förflutna. En effekt kan i sin tur vara en orsak till, eller orsak till många andra effekter, som alla ligger i dess framtid.

konditionalis (förkortat cond) är ett modus används i villkorliga påföljder för att uttrycka en proposition vars giltighet är beroende av något villkor, eventuellt kontra.

engelska inte har en inflective (morfologisk) konditionalis, utom i så mycket som de modala verb kunde styrka, bör och skulle i vissa sammanhang betraktas som villkorliga former av burken kan, ska och kommer respektive. Det som kallas den engelska konditionalis (eller bara den villkorliga) bildas periphrastically använder modala verb skulle i kombination med den nakna infinitiv av följande verb. (Ibland bör används i stället för gör med en första person som är föremål -.. Se ska och kommer även de tidigare nämnda modala verb kan kanske och bör ersätta skulle för att uttrycka lämplig modalitet förutom villkor)

  ...   ... Mer information

Villkorlig föreliggande
(Conditional present)

I
would telecast 
you
would telecast 
he/she/it
would telecast 
we
would telecast 
you
would telecast 
they
would telecast 

Villkorlig föreliggande progressiv
(Conditional present progressive)

I
would be telecasting 
you
would be telecasting 
he/she/it
would be telecasting 
we
would be telecasting 
you
would be telecasting 
they
would be telecasting 

Villkorlig perfekt
(Conditional perfect)

I
would have telecast 
you
would have telecast 
he/she/it
would have telecast 
we
would have telecast 
you
would have telecast 
they
would have telecast 

Villkorad perfekt progressiv
(Conditional perfect progressive)

I
would have been telecasting 
you
would have been telecasting 
he/she/it
would have been telecasting 
we
would have been telecasting 
you
would have been telecasting 
they
would have been telecasting 

Subjunktiv
(Subjunktiv)
oregelbundna verb [telecast]

konjunktiv är ett modus, ett inslag i yttrandet som indikerar talarens inställning till det. Konjunktiv former av verb används vanligtvis för att uttrycka olika stadier av overklighet som: wish, känslor, möjlighet, dom, åsikt, skyldighet eller en åtgärd som ännu inte har inträffat; de exakta förhållandena vid vilka de används varierar från språk till språk. Konjunktiv är en av de irrealis stämningar, som hänvisar till vad som inte nödvändigtvis riktigt. Det är ofta kontrasteras med den preliminära, är en indikativ som huvudsakligen används för att indikera att något konstaterande.

Subjunctives uppstår oftast, men inte uteslutande, i bisatser, i synnerhet att-satser. Exempel på konjunktiv på engelska finns i meningarna "Jag föreslår att du vara försiktig" och "Det är viktigt att hon stanna vid din sida."

konjunktiv humör på engelska är en klausul typ som används i vissa sammanhang som beskriver icke-faktiska möjligheterna, t.ex. "Det är viktigt att du är här" och "Det är viktigt att han anländer tidigt." På engelska är konjunktiv syntaktiska snarare än böjnings, eftersom det inte finns någon specifikt konjunktiv verbform. Snarare, konjunktiv klausuler rekrytera den nakna form av verbet som även används i en mängd olika andra konstruktioner.

  ...   ... Mer information

Present konjunktiv
(Present subjunctive)

I
telecast 
you
telecast 
he/she/it
telecast 
we
telecast 
you
telecast 
they
telecast 

Past konjunktiv
(Past subjunctive)

I
telecast 
you
telecast 
he/she/it
telecast 
we
telecast 
you
telecast 
they
telecast 

Pluskvamperfekt konjunktiv
(Past perfect subjunctive)

I
had telecast 
you
had telecast 
he/she/it
had telecast 
we
had telecast 
you
had telecast 
they
had telecast 

Imperativ
(Imperativ)
oregelbundna verb [telecast]

imperativ humör är ett modus som bildar ett kommando eller begäran.

Ett exempel på ett verb som används i imperativ humör är den engelska frasen "Go." Sådana imperativ innebära en andra person som är föremål (du), men några andra språk har också första- och tredje personer imperativ, med innebörden av "Låt oss (göra något)" eller "låt dem (göra något)" (formerna kan alternativt kallas cohortative och jussive).

  ...   ... Mer information

Imperativ
(Imperativ)

I
telecast 
you
Let´s telecast 
he/she/it
telecast 
we
telecast 
you
Let´s telecast 
they
telecast 

Particip
(Participle)
oregelbundna verb [telecast]

I lingvistik, en participle (ptcp) är en form av infinit verb som innefattar perfektiv eller continuative grammatiska aspekter i talrika tempus. En particip kan också fungera som ett adjektiv eller adverb. Till exempel, i "kokt potatis", kokt är det förflutna form av verbet koka, adjectivally modifiera substantivet potatis; i "drev oss ojämn" trasig är particip av verbet trasa, adverbially kvalificerade verbet sprang.

  ...   ... Mer information

Present participle
(Present participle)

I
telecasting 
you
 
he/she/it
 
we
telecasting 
you
 
they
 

Particip
(Past participle)

I
telecast 
you
 
he/she/it
 
we
telecast 
you
 
they
 Oregelbundna verb