Learniv
▷ Förra gången den oregelbundna verb (dåtid) UNDERHEW ** | Learniv.com
Learniv.com  >  sv  >  Engelska oregelbundna verb  >  underhew


Förra gången den oregelbundna verb (dåtid) underhew **

Infinitiv

underhew **

Dåtid

underhewed

underhew*

Particip

underhewed

underhewn* Denna form är föråldrade eller används i speciella fall eller några dialekter
** detta verb (i alla former) är föråldrad eller används i vissa dialekter och specialfall
Härstammar från verbet:

Infinitiv

Dåtid

Particip

hew

[hjuː]

hewed
hew

[hjuːd]
[hjuː]

hewed
hewn

[hjuːd]
[hjuːn]
Oregelbundna verb