Learniv
▷ Förra gången den oregelbundna verb (dåtid) UNDERSTAND | Learniv.com
Learniv.com  >  sv  >  Engelska oregelbundna verb  >  understand


Förra gången den oregelbundna verb (dåtid) understand

B1 Översättning: begripa, tolka, förstå, mena, förstå sig på, fatta, vara kunnig i, förståss, underförstå, ha förståelse för, fatta saken så, vara insatt i

Infinitiv

understand

[ˌʌndəˈstænd]

Dåtid

understood

[ˌʌndəˈstʊd]

Particip

understood

understanden *

[ˌʌndəˈstʊd]
[ˌʌndəˈstændid]


* Denna form är föråldrade eller används i speciella fall eller några dialekter
Härstammar från verbet:

Infinitiv

Dåtid

Particip

stand

[stænd]

stood

[stʊd]

stood
standen

[stʊd stændid]


Konjugering oregelbundna verb [understand]

Konjugering är skapandet av härledda former av ett verb dess huvuddelar böjning (förändring av form i enlighet med grammatiska regler). Till exempel, kan verbet "break" konjugeras för att bilda ord bryta, raster, bröt, bruten och brytning.

Begreppet konjugering tillämpas endast på den böjning av verb, och inte av andra delar av tal (böjning av substantiv och adjektiv är känd som deklination). Också det ofta begränsad till anger bildningen av ändliga former av ett verb - dessa kan hänvisas till såsom konjugerade former, i motsats till icke-finita former, såsom infinitiv eller gerundium, som tenderar att inte märkas under större delen av grammatiska kategorier.

konjugering är också den traditionella benämningen för en grupp av verb som delar ett liknande konjugering mönster på ett visst språk (ett verb klass). Ett verb som inte följer alla standard konjugeringstekniker mönster av språket sägs vara en oregelbundna verb .

  ...   ... Mer information

Närvarande

I
understand 
you
understand 
he/she/it
understands 
we
understand 
you
understand 
they
understand 

Present Kontinuerlig

I
am understanding 
you
are understanding 
he/she/it
is understanding 
we
are understanding 
you
are understanding 
they
are understanding 

Dåtid

I
understood 
you
understood 
he/she/it
understood 
we
understood 
you
understood 
they
understood 

Förbi kontinuerlig

I
was understanding 
you
were understanding 
he/she/it
was understanding 
we
were understanding 
you
were understanding 
they
were understanding 

Perfekt

I
have understood 
you
have understood 
he/she/it
has understood 
we
have understood 
you
have understood 
they
have understood 

Perfekt kontinuerlig

I
have been understanding 
you
have been understanding 
he/she/it
has been understanding 
we
have been understanding 
you
have been understanding 
they
have been understanding 

Pluskvamperfekt

I
had understood 
you
had understood 
he/she/it
had understood 
we
had understood 
you
had understood 
they
had understood 

Pluskvamperfekt kontinuerlig

I
had been understanding 
you
had been understanding 
he/she/it
had been understanding 
we
had been understanding 
you
had been understanding 
they
had been understanding 

Framtida

I
will understand 
you
will understand 
he/she/it
will understand 
we
will understand 
you
will understand 
they
will understand 

Framtida kontinuerlig

I
will be understanding 
you
will be understanding 
he/she/it
will be understanding 
we
will be understanding 
you
will be understanding 
they
will be understanding 

Future Perfect

I
will have understood 
you
will have understood 
he/she/it
will have understood 
we
will have understood 
you
will have understood 
they
will have understood 

Future Perfect kontinuerliga

I
will have been understanding 
you
will have been understanding 
he/she/it
will have been understanding 
we
will have been understanding 
you
will have been understanding 
they
will have been understanding 

Villkorlig
(Conditional)
oregelbundna verb [understand]

Causality (även hänvisad till som causation eller orsak och verkan) är inflytande genom vilken en händelse, process, stat eller föremål (en orsak) bidrar till produktion av en annan händelse, process, tillstånd eller objektet (en effekt) där orsaken är delvis ansvarig för effekten, och effekten är delvis beroende på orsaken. I allmänhet har en process många orsaker, som också sägs vara orsaksfaktorer för det, och allt ligger i sitt förflutna. En effekt kan i sin tur vara en orsak till, eller orsak till många andra effekter, som alla ligger i dess framtid.

konditionalis (förkortat cond) är ett modus används i villkorliga påföljder för att uttrycka en proposition vars giltighet är beroende av något villkor, eventuellt kontra.

engelska inte har en inflective (morfologisk) konditionalis, utom i så mycket som de modala verb kunde styrka, bör och skulle i vissa sammanhang betraktas som villkorliga former av burken kan, ska och kommer respektive. Det som kallas den engelska konditionalis (eller bara den villkorliga) bildas periphrastically använder modala verb skulle i kombination med den nakna infinitiv av följande verb. (Ibland bör används i stället för gör med en första person som är föremål -.. Se ska och kommer även de tidigare nämnda modala verb kan kanske och bör ersätta skulle för att uttrycka lämplig modalitet förutom villkor)

  ...   ... Mer information

Villkorlig föreliggande
(Conditional present)

I
would understand 
you
would understand 
he/she/it
would understand 
we
would understand 
you
would understand 
they
would understand 

Villkorlig föreliggande progressiv
(Conditional present progressive)

I
would be understanding 
you
would be understanding 
he/she/it
would be understanding 
we
would be understanding 
you
would be understanding 
they
would be understanding 

Villkorlig perfekt
(Conditional perfect)

I
would have understood 
you
would have understood 
he/she/it
would have understood 
we
would have understood 
you
would have understood 
they
would have understood 

Villkorad perfekt progressiv
(Conditional perfect progressive)

I
would have been understanding 
you
would have been understanding 
he/she/it
would have been understanding 
we
would have been understanding 
you
would have been understanding 
they
would have been understanding 

Subjunktiv
(Subjunktiv)
oregelbundna verb [understand]

konjunktiv är ett modus, ett inslag i yttrandet som indikerar talarens inställning till det. Konjunktiv former av verb används vanligtvis för att uttrycka olika stadier av overklighet som: wish, känslor, möjlighet, dom, åsikt, skyldighet eller en åtgärd som ännu inte har inträffat; de exakta förhållandena vid vilka de används varierar från språk till språk. Konjunktiv är en av de irrealis stämningar, som hänvisar till vad som inte nödvändigtvis riktigt. Det är ofta kontrasteras med den preliminära, är en indikativ som huvudsakligen används för att indikera att något konstaterande.

Subjunctives uppstår oftast, men inte uteslutande, i bisatser, i synnerhet att-satser. Exempel på konjunktiv på engelska finns i meningarna "Jag föreslår att du vara försiktig" och "Det är viktigt att hon stanna vid din sida."

konjunktiv humör på engelska är en klausul typ som används i vissa sammanhang som beskriver icke-faktiska möjligheterna, t.ex. "Det är viktigt att du är här" och "Det är viktigt att han anländer tidigt." På engelska är konjunktiv syntaktiska snarare än böjnings, eftersom det inte finns någon specifikt konjunktiv verbform. Snarare, konjunktiv klausuler rekrytera den nakna form av verbet som även används i en mängd olika andra konstruktioner.

  ...   ... Mer information

Present konjunktiv
(Present subjunctive)

I
understand 
you
understand 
he/she/it
understand 
we
understand 
you
understand 
they
understand 

Past konjunktiv
(Past subjunctive)

I
understood 
you
understood 
he/she/it
understood 
we
understood 
you
understood 
they
understood 

Pluskvamperfekt konjunktiv
(Past perfect subjunctive)

I
had understood 
you
had understood 
he/she/it
had understood 
we
had understood 
you
had understood 
they
had understood 

Imperativ
(Imperativ)
oregelbundna verb [understand]

imperativ humör är ett modus som bildar ett kommando eller begäran.

Ett exempel på ett verb som används i imperativ humör är den engelska frasen "Go." Sådana imperativ innebära en andra person som är föremål (du), men några andra språk har också första- och tredje personer imperativ, med innebörden av "Låt oss (göra något)" eller "låt dem (göra något)" (formerna kan alternativt kallas cohortative och jussive).

  ...   ... Mer information

Imperativ
(Imperativ)

I
understand 
you
Let´s understand 
he/she/it
understand 
we
 
you
 
they
 

Particip
(Participle)
oregelbundna verb [understand]

I lingvistik, en participle (ptcp) är en form av infinit verb som innefattar perfektiv eller continuative grammatiska aspekter i talrika tempus. En particip kan också fungera som ett adjektiv eller adverb. Till exempel, i "kokt potatis", kokt är det förflutna form av verbet koka, adjectivally modifiera substantivet potatis; i "drev oss ojämn" trasig är particip av verbet trasa, adverbially kvalificerade verbet sprang.

  ...   ... Mer information

Present participle
(Present participle)

I
understanding 
you
 
he/she/it
 
we
 
you
 
they
 

Particip
(Past participle)

I
understood 
you
 
he/she/it
 
we
 
you
 
they
 Oregelbundna verb