Learniv
▷ Förra gången den oregelbundna verb (dåtid) UNLEARN | Learniv.com
Learniv.com  >  sv  >  Engelska oregelbundna verb  >  unlearn


Förra gången den oregelbundna verb (dåtid) unlearn

Översättning: glömma

Infinitiv

unlearn

Dåtid

unlearned

unlearnt

Particip

unlearned

unlearntHärstammar från verbet:

Infinitiv

Dåtid

Particip

learn

[lɜːn]

learned
learnt

[lɜːnd]
[lɜːnt]

learned
learnt

[lɜːnd]
[lɜːnt]


Konjugering oregelbundna verb [unlearn]

Konjugering är skapandet av härledda former av ett verb dess huvuddelar böjning (förändring av form i enlighet med grammatiska regler). Till exempel, kan verbet "break" konjugeras för att bilda ord bryta, raster, bröt, bruten och brytning.

Begreppet konjugering tillämpas endast på den böjning av verb, och inte av andra delar av tal (böjning av substantiv och adjektiv är känd som deklination). Också det ofta begränsad till anger bildningen av ändliga former av ett verb - dessa kan hänvisas till såsom konjugerade former, i motsats till icke-finita former, såsom infinitiv eller gerundium, som tenderar att inte märkas under större delen av grammatiska kategorier.

konjugering är också den traditionella benämningen för en grupp av verb som delar ett liknande konjugering mönster på ett visst språk (ett verb klass). Ett verb som inte följer alla standard konjugeringstekniker mönster av språket sägs vara en oregelbundna verb .

  ...   ... Mer information

Närvarande

I
unlearn 
you
unlearn 
he/she/it
unlearns 
we
unlearn 
you
unlearn 
they
unlearn 

Present Kontinuerlig

I
am unlearning 
you
are unlearning 
he/she/it
is unlearning 
we
are unlearning 
you
are unlearning 
they
are unlearning 

Dåtid

I
unlearned 
you
unlearned 
he/she/it
unlearned 
we
unlearned 
you
unlearned 
they
unlearned 

Förbi kontinuerlig

I
was unlearning 
you
were unlearning 
he/she/it
was unlearning 
we
were unlearning 
you
were unlearning 
they
were unlearning 

Perfekt

I
have unlearned 
you
have unlearned 
he/she/it
has unlearned 
we
have unlearned 
you
have unlearned 
they
have unlearned 

Perfekt kontinuerlig

I
have been unlearning 
you
have been unlearning 
he/she/it
has been unlearning 
we
have been unlearning 
you
have been unlearning 
they
have been unlearning 

Pluskvamperfekt

I
had unlearned 
you
had unlearned 
he/she/it
had unlearned 
we
had unlearned 
you
had unlearned 
they
had unlearned 

Pluskvamperfekt kontinuerlig

I
had been unlearning 
you
had been unlearning 
he/she/it
had been unlearning 
we
had been unlearning 
you
had been unlearning 
they
had been unlearning 

Framtida

I
will unlearn 
you
will unlearn 
he/she/it
will unlearn 
we
will unlearn 
you
will unlearn 
they
will unlearn 

Framtida kontinuerlig

I
will be unlearning 
you
will be unlearning 
he/she/it
will be unlearning 
we
will be unlearning 
you
will be unlearning 
they
will be unlearning 

Future Perfect

I
will have unlearned 
you
will have unlearned 
he/she/it
will have unlearned 
we
will have unlearned 
you
will have unlearned 
they
will have unlearned 

Future Perfect kontinuerliga

I
will have been unlearning 
you
will have been unlearning 
he/she/it
will have been unlearning 
we
will have been unlearning 
you
will have been unlearning 
they
will have been unlearning 

Villkorlig
(Conditional)
oregelbundna verb [unlearn]

Causality (även hänvisad till som causation eller orsak och verkan) är inflytande genom vilken en händelse, process, stat eller föremål (en orsak) bidrar till produktion av en annan händelse, process, tillstånd eller objektet (en effekt) där orsaken är delvis ansvarig för effekten, och effekten är delvis beroende på orsaken. I allmänhet har en process många orsaker, som också sägs vara orsaksfaktorer för det, och allt ligger i sitt förflutna. En effekt kan i sin tur vara en orsak till, eller orsak till många andra effekter, som alla ligger i dess framtid.

konditionalis (förkortat cond) är ett modus används i villkorliga påföljder för att uttrycka en proposition vars giltighet är beroende av något villkor, eventuellt kontra.

engelska inte har en inflective (morfologisk) konditionalis, utom i så mycket som de modala verb kunde styrka, bör och skulle i vissa sammanhang betraktas som villkorliga former av burken kan, ska och kommer respektive. Det som kallas den engelska konditionalis (eller bara den villkorliga) bildas periphrastically använder modala verb skulle i kombination med den nakna infinitiv av följande verb. (Ibland bör används i stället för gör med en första person som är föremål -.. Se ska och kommer även de tidigare nämnda modala verb kan kanske och bör ersätta skulle för att uttrycka lämplig modalitet förutom villkor)

  ...   ... Mer information

Villkorlig föreliggande
(Conditional present)

I
would unlearn 
you
would unlearn 
he/she/it
would unlearn 
we
would unlearn 
you
would unlearn 
they
would unlearn 

Villkorlig föreliggande progressiv
(Conditional present progressive)

I
would be unlearning 
you
would be unlearning 
he/she/it
would be unlearning 
we
would be unlearning 
you
would be unlearning 
they
would be unlearning 

Villkorlig perfekt
(Conditional perfect)

I
would have unlearned 
you
would have unlearned 
he/she/it
would have unlearned 
we
would have unlearned 
you
would have unlearned 
they
would have unlearned 

Villkorad perfekt progressiv
(Conditional perfect progressive)

I
would have been unlearning 
you
would have been unlearning 
he/she/it
would have been unlearning 
we
would have been unlearning 
you
would have been unlearning 
they
would have been unlearning 

Subjunktiv
(Subjunktiv)
oregelbundna verb [unlearn]

konjunktiv är ett modus, ett inslag i yttrandet som indikerar talarens inställning till det. Konjunktiv former av verb används vanligtvis för att uttrycka olika stadier av overklighet som: wish, känslor, möjlighet, dom, åsikt, skyldighet eller en åtgärd som ännu inte har inträffat; de exakta förhållandena vid vilka de används varierar från språk till språk. Konjunktiv är en av de irrealis stämningar, som hänvisar till vad som inte nödvändigtvis riktigt. Det är ofta kontrasteras med den preliminära, är en indikativ som huvudsakligen används för att indikera att något konstaterande.

Subjunctives uppstår oftast, men inte uteslutande, i bisatser, i synnerhet att-satser. Exempel på konjunktiv på engelska finns i meningarna "Jag föreslår att du vara försiktig" och "Det är viktigt att hon stanna vid din sida."

konjunktiv humör på engelska är en klausul typ som används i vissa sammanhang som beskriver icke-faktiska möjligheterna, t.ex. "Det är viktigt att du är här" och "Det är viktigt att han anländer tidigt." På engelska är konjunktiv syntaktiska snarare än böjnings, eftersom det inte finns någon specifikt konjunktiv verbform. Snarare, konjunktiv klausuler rekrytera den nakna form av verbet som även används i en mängd olika andra konstruktioner.

  ...   ... Mer information

Present konjunktiv
(Present subjunctive)

I
unlearn 
you
unlearn 
he/she/it
unlearn 
we
unlearn 
you
unlearn 
they
unlearn 

Past konjunktiv
(Past subjunctive)

I
unlearned 
you
unlearned 
he/she/it
unlearned 
we
unlearned 
you
unlearned 
they
unlearned 

Pluskvamperfekt konjunktiv
(Past perfect subjunctive)

I
had unlearned 
you
had unlearned 
he/she/it
had unlearned 
we
had unlearned 
you
had unlearned 
they
had unlearned 

Imperativ
(Imperativ)
oregelbundna verb [unlearn]

imperativ humör är ett modus som bildar ett kommando eller begäran.

Ett exempel på ett verb som används i imperativ humör är den engelska frasen "Go." Sådana imperativ innebära en andra person som är föremål (du), men några andra språk har också första- och tredje personer imperativ, med innebörden av "Låt oss (göra något)" eller "låt dem (göra något)" (formerna kan alternativt kallas cohortative och jussive).

  ...   ... Mer information

Imperativ
(Imperativ)

I
unlearn 
you
Let´s unlearn 
he/she/it
unlearn 
we
 
you
 
they
 

Particip
(Participle)
oregelbundna verb [unlearn]

I lingvistik, en participle (ptcp) är en form av infinit verb som innefattar perfektiv eller continuative grammatiska aspekter i talrika tempus. En particip kan också fungera som ett adjektiv eller adverb. Till exempel, i "kokt potatis", kokt är det förflutna form av verbet koka, adjectivally modifiera substantivet potatis; i "drev oss ojämn" trasig är particip av verbet trasa, adverbially kvalificerade verbet sprang.

  ...   ... Mer information

Present participle
(Present participle)

I
unlearning 
you
 
he/she/it
 
we
 
you
 
they
 

Particip
(Past participle)

I
unlearned 
you
 
he/she/it
 
we
 
you
 
they
 Oregelbundna verb