regelbundna verb
learniv.com  >  sv  >  Konjugering regelbundna verb

Konjugering regelbundna verb

accepted
accepted
acceptera, erkänna, anta, godkänna, godta, ta emot, tro på, tacka ja, gå med på, motta, emotta, finna sig i, attestera
added
added
addera, summera, tillfoga, lägga till, öka, tillsätta, tillägga, lägg till, bidrager, plussa, adda
admired
admired
beundra
admitted
admitted
ta in, erkänna, släppa på, godkänna, släppa in, medge, tillåta, antaga, rymma, ta emot, gå med på, uppta, ha plats för, låta komma in
advised
advised
råda, rådge, avisera, förorda, underrätta, rådgiva, tillstyrka, tillråda, agera som rådgivare, meddela
afforded
afforded
tillhandahålla, ge, skänka, ha råd med, kunna unna sig, kunna tillåta sig, ha råd
agreed
agreed
komma överens, godkänna, samtycka, enas, säga ja, bli ense, hålla med, få att stämma
allowed
allowed
erkänna, beräkna, godkänna, medge, hänge sig åt, låta, tillåta, anslå, låta sig, tillåta sig, räkna in, medgiva
amused
amused
roa, underhålla
analyzed
analyzed
psykoanalysera, ta ut satsdelar, noga undersöka, analysera, reda ut
announced
announced
tillkännage, anmäla, meddela, kungöra, påannonsera, meddela offentligt, tillkänna, vara programpresentatör
annoyed
annoyed
störa
answered
answered
svara, uppfylla, tillfredsställa, besvara, stämma överens med, replikera, bemöta kritik, passa in på, ge som svar, öppna
appeared
appeared
förekomma, dyka upp, framträda, komma ut, infinna, framgå, komma, figurera, infinna sig, uppenbara sig, framkomma, uppträda offentligt, stå upptagen, framstå, inställa sig, utgivas, uppträda, verka, verka vara
applauded
applauded
applådera, klappa händerna, klappa i händerna, ge sitt bifall till
appreciated
appreciated
uppskatta, uppfatta, förstå, inse, tycka om, sätta värde på, stiga i värde, vara tacksam för, appreciera
approved
approved
acceptera, bifalla, godkänna, samtycka, gilla, godta, tillstyrka, formellt godkänna, ge sitt samtycke, utrycka sympati, vara positivt inställd
argued
argued
gräla, visa, argumentera, hävda, bevisa, diskutera, bråka, påstå, tvista, säga emot, plädera för, göra gällande, vittna om, belägga, dryfta, anföra skäl, framlägga skälen för, förorda, tala för
arranged
arranged
avtala, komma överens om, fastställa, arrangera, ordna, bestämma, planera, bearbeta, bilägga, ordna med, göra upp, disponera, ombesörja, göra i ordning, ställa till med, frisera, lägga upp
arrested
arrested
hindra, stoppa, hejda, fängsla, anhålla, arrestera, fånga, hämma
arrived
arrived
anlända, ankomma, lyckas, komma, komma fram, levereras, komma hem, inkomna, slå igenom
asked
asked
fråga, be, höra efter, efterhöra, anhålla, spörja, förvänta sig, begära
attached
attached
fästa, sätta fast, bifoga, binda, foga, knyta, bifogar
attacked
attacked
attackera, ta itu med, kritisera, angripa, anfalla, gå till angrepp mot, ge sig i kast med
attempted
attempted
försöka, försökt
attended
attended
lyssna, vara uppmärksam, besöka, behandla, ledsaga, bevista, gå på, delta, vårda, sköta, åtfölja, delta i, närvara, uppvakta, passa upp
attracted
attracted
attrahera, fängsla, väcka, dra till sig, locka, intaga, ta åt sig, ådra sig, ådraga sig
avoided
avoided
avvärja, undvika, undfly, avstyra
backed
backed
stödja, klä, ackompanjera, styrka, satsa, backa, dra tillbaka, spela på, backa upp, underbygga, rygga, fodra, skjuta tillbaka, dra sig undan, röra sig bakåt, bilda bakre del, fodra på baksidan, förse med baksida
balanced
balanced
jämföra, avväga, uppväga, tveka, balansera, utjämna, väga, överväga, motväga, saldera, hålla i jämvikt, bringa i jämvikt, vara i jämvikt, jämna ut sig, stå och väga, avsluta
banned
banned
bannlysa, förbjuda
banged
banged
banka, slå, knulla, klå, smälla, dunka, smälla i, skrälla
bared
bared
blotta, blottlägga, gör bar, gör kal
batted
batted
piska, slå till, blinka, slå
battled
battled
kämpa, strid
beamed
beamed
stråla, utstråla, sända ut, mysa, le
begged
begged
tigga, be, be om, anhålla, tig, tigga om, be artigt
behaved
behaved
uppföra sig, bete sig, handla, ställa sig, sköta sig, vara snäll, uppföra sig väl, bära sig åt
belonged
belonged
tillhöra, tillkomma, passa, höra till, passa in, höra hemma, ha sin plats, platsa
bleached
bleached
bleka, blondera
blinded
blinded
bedra, blända, förblinda, göra blind
blinked
blinked
blinka, blinka med, glimta, plira, blänka till, blinka förvånat
blotted
blotted
utplåna, stryka ut, utrota, fördunkla, skymma, läska, bläcka ner, sudda över, torka med läskpapper
blushed
blushed
rodna, blygas
boasted
boasted
skryta, ståta med
boiled
boiled
koka, hetta upp, sjuda
bolted
bolted
sluka, smita, svälja, rymma, regla, rusa, låsa, skena, reglas, kasta i sig, fästa med bultar, fästa med bult, killa iväg
bombed
bombed
gå i stöpet, göra fiasko, fälla bomber, komma susande, köra i hög fart, köra, misslyckas, köra på, misslyckas med, misslyckas katastrofalt, bombardera, bomba, fälla bomber på
booked
booked
skriva upp, engagera, föra in, bjuda in, notera, anteckna, bokföra, ge en varning, boka, reservera, förhandsbeställa, tinga
bored
bored
borra, tråka ut, borra igenom, träng sig fram, borra sig fram
borrowed
borrowed
låna
bounced
bounced
hoppa, studsa, studs, rusa in, ej accepteras, ej godkänna, störta in, ej gå igenom
bowed
bowed
böja, kröka, bocka, buga, buga sig, spela med stråke på
boxed
boxed
boxas, boxa, stoppa ner i en låda, lägga i en låda
branched
branched
dela sig, förgrena sig
bruised
bruised
skada, få blåmärken, fläckas, mörbulta, få blåmärke, ge blåmärken, få en fläck, slå gul och blå, stöta, få ett stötmärke
brushed
brushed
borsta av, sopa, pensla, stryka, borsta, vidröra, snudda vid
bubbled
bubbled
sjuda, bubbla, sprudla, porla
bumped
bumped
köra, knycka, dunka, stöta, törna, knuffa till, jucka, dunsa, skumpa fram, knycka med höfterna, avskeda, förkasta, knuffa åt sidan, studsa upp
buried
buried
begrava, dölja, gräva ned, jorda
buzzed
buzzed
kalla på, ringa, mumla, brumma, ringa upp, dunsta, sorla, rusa iväg, surra, sticka, kila, preja, signalera, telegrafera, flyga tätt intill
calculated
calculated
räkna, räkna ut, beräkna, kalkylera, göra beräkningar
called
called
kalla på, ringa, utropa, kalla, hälsa på, ropa, benämna, ringa efter, anropa, ropa på, telefonera, avlysa, göra visit
camped
camped
tälta, campa, slå läger, kampera, leva tältliv, slå sig ned, kampa
cared
cared
bry sig om, intressera sig för, bekymra sig om, bry sig
carried
carried
skjuta, ha, framföra, leda, bära, gå med, lasta, ta, vänta, klara, hålla, erövra, tåla, nå, gå, komma med, försörja, transportera, föra, driva, publicera, innebära, rymma, ha plats för, driva fram, intaga, medföra, ha med sig, bära upp, kunna ta, frakta,
carved
carved; carven
skära upp, skära ut, snida, gravera, hugga in, skulptera, tälja, kreta, hugga ut, rista in, skära för, tranchera, skära för steken, tranchera kött, hugga i marmor, skära i trä, rundrensa
caused
caused
orsaka, förorsaka, föranleda, framkalla, låta, åstadkomma, förmå, rendera, vålla, åsamka, göra så att
challenged
challenged
ifrågasätta, stimulera, sporra, utmana, pröva, trotsa, anropa
changed
changed
skifta, växla, byta om, byta, ändra, växla pengar
charged
charged
debitera, skriva upp, ta betalt, fylla, anklaga, ladda, notera, beskylla, förmana, anfalla, ålägga, mätta, rusa på, pådyvla, storma fram, genomdränka, göra chock, framföra anklagelse, lägga skulden på någon, belasta ett konto, ta på kredit, ta bra betalt,
chased
chased
söka, jaga efter, ciselera, jaga, springa, rusa, bussa, jaga iväg
cheated
cheated
lura, fuska, narra, fiffla
checked
checked
stoppa, hejda, tygla, kontrollera, bromsa, checka, gå igenom, se efter, undersöka, hämma, stävja, hålla i styr, lämna in, kryssa för, bocka av, pollettera, lämna in i en garderob, stanna, schacka
cheered
cheered
uppmuntra, jubla, hålla på, heja på, hurra, hurra för, heja, ropa hurra, inge hopp, stödja med hejarop
chewed
chewed
bita, tugga, grubbla
choked
choked
strypa, spärra, täppa till, spärras, kväva, tappa andan, storkna, kvävas, kikna, täppas till, stoppas till, stoppa till, misslyckas, inte stå emot trycket, choka
chopped
chopped
hugga av, hugga, hacka, sönderdela, tvärt stoppa
claimed
claimed
kräva, avhämta, göra anspråk på, fordra, hävda, försäkra, påstå, göra gällande, hävdar, yrka, yrka ansvar, inmuta
cleaned
cleaned
tömma, putsa, städa, rengöra, tvätta, rengöras, länsa
cleared
cleared
befria, knäcka, röja, avsegla, reda ut, klargöra, ljusna, skingras, bana, betala, ta, klara, godkänna, förklara, lätta, rensa, frikänna, komma över, fria, bli klar, göra klar, klarna, rentvå, förtjänar, komma förbi, rensas, klara ut, röja undan, röja av,
clipped
clipped
klippa av, klippa till, begränsa, klippa, slå till, sticka, kila, stympa, knipsa, kantklippa, hålla hårt om, snoppa, häfta, lura
closed
closed
stänga av, lägga ner, avsluta, avspärra, sluta, minska, stänga, närma sig, avslutas, stängas, läggas ned, ta slut, förenas, slå igen, sluta sig, slutas till, sluta till, gå att stänga minskas, komma nära inpå
coached
coached
träna, ge lektioner, ge lektioner åt
coiled
coiled
rulla ihop, lägga i ringlar, lägga sig i ringlar
collected
collected
hämta, samla ihop, samla, sammanfor, inkassera, samla på någonting, hämta ut, samla in, driva in, få ihop
commanded
commanded
kräva, anbefalla, befalla, kommendera, föra befäl över, bjuda, förtjäna, påbjuda, behärska, kräver, disponera, förfoga över, inge, dominera, uppbringa, härska, tillvinna sig, höja sig över, erbjuda utsikt över, vara herre över
communicated
communicated
meddela, kommunicera, vidarebefordra, överföra, delge, hänga ihop, utdela nattvarden, gå till nattvarden
compared
compared
jämföra, likna, komparera
competed
competed
tävla, konkurrera, delta i konkurrens
complained
complained
klaga, gnälla, beklagar, reklamera
completed
completed
fullgöra, avsluta, fullborda, slutföra, komplettera, göra fullständig, fylla i, absolvera, fullända, fullfölja
concentrated
concentrated
samla, fokusera, koncentrera, koncentrera sig, inrikta, samla sig, kondensera, anrika, tränga samman
concerned
concerned
angå, befatta, bekymra, röra, vidkomma, gälla, beröra, oroa, intressera sig för, avse
confessed
confessed
erkänna, bikta, bekänna, medge, bikta sig
connected
connected
foga samman, anknyta, associera, ansluta, förena, förknippa, förmedla, förbinda, koppla samman, anknöta, koppla
considered
considered
anse, betänka, beakta, tänka efter, tycka, tänka på, ta hänsyn till, överväga, fundera över, reflektera över, betrakta som, anse som, ta i övervägande, tänka till
consisted
consisted
bestå, stämma överens
contained
contained
hindra, tygla, innehålla, innefatta, hålla, styra, behärska, innehåller, rymma, hålla tillbaka, begränsa, binda
continued
continued
lägga till, kvarstå, fortsätta, återuppta, också säga, fortlöpa, fortfara
copied
copied
kopiera, härma, imitera, ta efter, efterlikna, apa efter, efterbilda, ta kopia av, fuska
corrected
corrected
justera, avhjälpa, bestraffa, tillrättavisa, hjälpa upp, korrigera, rätta, rätta till, tukta, råda bot på
coughed
coughed
hosta upp, hosta, hacka
counted
counted
räkna, anse, skatta, inkludera, ranka, tillgodoräkna, inräkna, räkna bland
covered
covered
omfatta, täcka, behandla, skydda, hölja, räcka, omsluta, svepa in, sträcka sig, skydda mot, avverka, tillryggalägga, avverka geografiskt, betäcka, gardera, bevaka
cracked
cracked
avbryta, klara upp, knäcka, spränga, spräcka, knäckas, brista, slå sönder, forcera, smälla, kollapsa, rubba, slå till, bryta samman, göra slut på, spricka, braka, brytas, krossa, snärta, knaka, braka sönder, klatscha med, få att knaka, kracka
crashed
crashed
falla, krascha, ramla, skrälla, spricka, störta, braka, krossas, förolyckas, kinesa, slagga över, krascha med, kvadda, braka iväg, braka fram, slå i kras, slå med ett brak, kraschlanda, förstöra, planka, våldsgästa, tränga sig in
crawled
crawled
fjäska, krypa, kravla, krylla, åla sig, crawla, myllra, krypköra, köra långsamt, simma crawl, simma crawlsim, köra mycket långsamt, dra sig fram, krypa fram
crossed
crossed
möta, stryka, korsa, gå om, passera, gå tvärs över, lägga i kors, sitta i grensle, tvära, korsa sig
crushed
crushed
krossa, splittra, undertrycka, pressa, trycka, slå sönder, kuva, tillintetgöra, mala sönder, krossas, skrynkla sig, skrynkla till, klämmas, trycka ur, klämmas sönder, klämma illa, trycka in i
cried
cried
utropa, ropa, grina, gråta, skrika, fälla tårar
cured
cured
läka, konservera, bota, röka, salta, lägga in, preparera, kurera, konserveras, vulkanisera, gå att konservera
curled
curled
kröka, locka, kröka sig, krusa, ringla, slingra sig, krulla, locka sig, krusa sig, spela curling, curla
curved
curved
böja, kröka, svänga, böja sig, gå i en båge
cycled
cycled
cykla
damaged
damaged
förstöra, skada, förstöras, ramponera
danced
danced
gunga, dansa, spritta
decayed
decayed
förfalla, förruttna, rötna, murkna
deceived
deceived
lura, vilseleda, narra, bedraga
decided
decided
döma, välja, besluta, bestämma, avgöra, inse, finna, bestämma sig, besluta sig
decorated
decorated
klä, dekorera, utsmycka, pynta, inreda, ge en utmärkelse, måla och tapetsera
delayed
delayed
hindra, skjuta upp, uppehålla, dröja, fördröja, dröja med, försena, prolongera
delighted
delighted
glädja, fröjda
delivered
delivered
befria, framföra, rikta, utbrista, hålla, frälsa, ge, föda, rädda, överlämna, dela ut, lämna fram, föda barn, förlösa, rädda från, hålla sitt ord, leverera, skaffa röster
depended
depended
bero, vila, vara beroende, lita, vara hänvisad, komma an, berodda
described
described
framställa, kalla, beskriva, skildra, benämna, beteckna, rita upp, teckna upp
deserted
deserted
överge, hoppa av, svika, avfalla, smita iväg, smita från, desertera, avfalla från, desertera från
deserved
deserved
förtjäna, göra sig förtjänt av, vara förtjänt av
destroyed
destroyed
knäcka, krossa, förstöra, avliva, rasera, tillintetgöra, förinta, riva ned, ödelägga, förgöra, förstörda, makulera, destruera, avliva djur
detected
detected
spåra, upptäcka, påvisa, detektera
developed
developed
få, visa, uppstå, framträda, utarbeta, utveckla, utbilda, exploatera, utvecklas, utnyttja, frambringa, göra framsteg, bygga ut, utveckla sig, bli synlig, öva upp, utmynna, växa till sig, framkalla
disagreed
disagreed
motsätta sig, ogilla, vara olika, inte samtycka, inte vara av samma åsikt, inte stämma överens, misstycka
disappeared
disappeared
upphöra, försvinna, dö ut, sluta finnas till, försvinna ur ens åsyn, gå under jorden
disapproved
disapproved
ogilla, avstyrka, inte bifalla
disarmed
disarmed
avväpna, nedrusta, desarmera, oskadliggöra, avrusta, lägga ned vapnen
discovered
discovered
upptäcka, detektera, finna, uppdagas
disliked
disliked
ogilla, inte vilja, tycka illa om, ha motvilja mot, inte tycka om
divided
divided
åtskilja, avskilja, splittra, dela in, dela av, skifta, fördela, dela upp, dividera, skilja, dela, uppdela, dela sig, upplösa sig, söndra, splittras, utdela, bli oense, sönderfalla, votera, låta rösta, låta omrösta, dela upp sig, dela i partier, göra oens
doubled
doubled
fördubbla, dubbla, fördubblas, bli dubbel, vika dubbel, lägga dubbel, ha dubbel funktion, göra dubbel tjänst
doubted
doubted
tvivla, misstro, betvivla, tvivla på
drained
drained
sila, uttrötta, torka, filtrera, tömma, dränera, uttömma, dricka ur, beröva, länsa, avvattnas, avvattna, ha avlopp, utblotta, låta rinna av, få utlopp för
dripped
dripped
droppa, drypa
dropped
dropped
avbryta, lämna, mojna, tappa, upphöra, sjunka, falla, överge, släppa, sänka, avstänga, sluta, utelämna, dö, avstå från, lägga sig, störta, stillas, falla ihop, lugna ner sig, välja bort, lugna sig, upphöra med, sätta av, slå ner, spilla, peta, släppa av,
drowned
drowned
drunkna, döva, dränka, överrösta
drummed
drummed
trumma, spela på trumma, göra trumliknande ljud
dried
dried
torka, förtorka, torka ut, förtorkas
dusted
dusted
damma, damma av, beströ, piska, strö över, dammtorka, borsta ur
educated
educated
träna, utbilda, lära, uppfostra, fostra
embarrassed
embarrassed
hindra, besvära, försvåra, göra generad, hämma, skämma ut, skämmas, trassla till, göra förlägen, krångla till, försätta i penningknipa, göra bort
employed
employed
anställa, använda sig av, anlita, sysselsätta, nyttja, begagna sig av, bruka, ha anställd, ha i sin tjänst
emptied
emptied
tömma, hälla upp, falla ut i, vittja
encouraged
encouraged
stödja, sporra, hetsa, egga, uppmuntra, främja, befrämja
ended
ended
upphöra, avsluta, sluta, göra slut på, avslutas, ta slut, avlöpa
enjoyed
enjoyed
ha, äga, njuta av, åtnjuta, tycka om, vara förtjust i, avnjuta, finna nöje i, njuta, vara i besittning av, kunna glädja sig åt, ha roligt på
entered
entered
skriva upp, anmäla, bli medlem i, ta med, inkludera, föra in, ta sig in i, ställa upp, gå in, träda in, deltaga, inkomma med, stiga in, göra entré, ge sig in i, anmäla sig till, rycka in
entertained
entertained
ha, roa, underhålla, hysa, ha gäster, förpläga
escaped
escaped
fly, smita undan, komma undan, läcka ut, undgå, undfly, åka bort, rymma, undkomma, slippa undan, lyckas fly, klara sig undan, rinna ut
examined
examined
undersöka, studera, granska, tentera, examinera, besikta
excited
excited
hetsa upp, framkalla, åstadkomma
excused
excused
befria, ursäkta, urskulda, låta slippa
exercised
exercised
utöva, motionera, gymnastisera, hålla sysselsatt, utnyttja
existed
existed
förekomma, finnas, existera, leva, finnas till, vara till, uppehålla sig, livnära sig
expanded
expanded
öppna, veckla ut, sträcka ut, utveckla, utvidga, breda ut, expandera, sträcka ut sig, dra ut, vidga, växa, utvidgas, utöka, öppna sig, tala fritt, behandla mer detaljerat, veckla ut sig, breda ut sig, bli meddelsam, behandla detaljerat
expected
expected
anta, räkna med, tro, begära, förmoda, vänta sig, förlita sig på, förvänta
explained
explained
uppklara, klargöra, förtydliga, förklara
exploded
exploded
spränga, avslöja, sprängas, explodera, få att explodera, brisera, omkullkasta, växa enormt, öka lavinartat, sticka hål på, bringa i dålig dager, springa i luften
extended
extended
framföra, erbjuda, pressa, sträcka ut, förlänga, ge, räcka, anstränga sig, sträcka sig, utöka, breda ut sig
faced
faced
acceptera, klä, ligga mot, räkna med, möta, våga, orka med, stå ut med, bättra på, bekläda, färga, stå inför, jämna, släta, plana, dra över, inte blunda för, göra vändning, gå till mötes, vända sig mot, stå vänd mot, vara beredd på, ha ögonen öppna för, k
faded
faded
avta, dö bort, tyna bort, bleka, blekna, bli blek, göra blek, mattas, blekas, tona bort
failed
failed
avta, dö bort, stanna, svika, sakna, misslyckas, stranda, göra fiasko, svikta, ge efter, ta slut, försämras, sina, inte lyckas, inte ha, strejka, slå fel, gå omkull, kugga, brista i, bli kuggad, få underkänt, kuggas, inte fullgöra, mankera, inte räcka til
fancied
fancied
tro, tycka, tippa, önska, vara intresserad av, föreställa sig, vilja ha, inbilla, tänka sig, vara attraherad av
fastened
fastened
fästa, regla, göra fast, fastna, gå igen, hänga sig på någon
feared
feared
vara rädd, frukta, befaras
fenced
fenced
inhägna, tävla, slingra sig, värna, omgärda, parera, fäkta, svara undvikande, vara hälare, handla med tjuvgods, sätta staket runt, sätta upp inhägnader
fetched
fetched
vinna, hämta, skaffa, attrahera, inbringa, framkalla, uppnå, ge, fånga, dra, upphäva, göra intryck på, göra häpen, ha med sig, locka fram, utdela, ge till, gå efter, imponera på, knipa, gå för, säljas för, ligga upp, sätta kurs mot, nå
filed
filed
fila, lämna in, arkivera, inregistrera, sätta in i pärm, gå på led, gå i rad, inge skrivelse
filled
filled
bli full, tanka, tillfredsställa, tillsätta, inneha, svälla, bekläda, mätta, fyllas, plombera, fylla
filmed
filmed
filma
fired
fired
bränna av, sätta eld på, skjuta, avfyra, mata, spränga, torka, fatta eld, stimulera, antända, egga, bli upprörd, elda, steka, rodna, sparka, fyra av, skjuta av, avlossa, få att flamma upp, avskeda, tända på, bli röd, elda upp, ge eld, avskjuta, ge fyr, sä
fixed
fixed
hårdna, fastställa, fästa, sätta på, stanna, arrangera, etablera, applicera, sätta fast, sätta upp, rikta, befästa, bestämma, binda, sätta in, fixera, fastslå, installera, montera, ställa, placera, anbringa, göra fast, fastna, stadga, fixar, fixat, bosätt
flapped
flapped
slå, smälla, klappa, babbla, slå med, vifta med, tjafsa, klippa med, fladdra med, råka i panik, stå och slå
flashed
flashed
skjuta, sprida, blixtra, blotta, gnistra, lysa med, blinka, flamma, blinka med, glimta, blotta sig, vifta med, fara fram, briljera med, ljunga, susa fram, låta lysa, telegrafera ut, blixtsnabbt sprida, susa förbi
floated
floated
föreslå, sväva, kasta fram, introducera, flyta, segla., få något att flyta
flooded
flooded
svämma över, översvämma, flöda över sina bräddar
flowed
flowed
strömma, rinna, flyta, komma, stiga, bölja, härröra, svalla, svaja
flowered
flowered
utvecklas, blomma, blomstra, stå i blom
folded
folded
hölja, vika, slå in, svepa in, fälla ihop, svepa, vikas, vecka sig, bilda veck, hölja in
followed
followed
följa, följa med, hänga med, inte sacka efter
fooled
fooled
lura, bedra, skämta, narra, fjanta, driva med
forced
forced
bryta upp, påtvinga, tvinga, framkalla, forcera, driva fram, våldta, pressa fram, tilltvinga
formed
formed
utforma, förvärva, utveckla, utbilda, utgöra, bilda, ta form, skaffa sig, göra upp, bildas, fostra, forma, konstituera, tillskapa, bilda sig, formas, formera
founded
founded
gjuta, grunda, upprätta, basera, bygga på, instifta, grundlägga
framed
framed
formulera, utforma, uttrycka, snärja, sätta dit, avfatta, rama in, förse med ram, inrama
frightened
frightened
skrämma, förskräcka, förfära, bli skrämd
fried
fried
bryna, steka, stekas, fräsa, brynas, fräsas, dö, dö i elektriska stolen
gathered
gathered
vinna, få, plocka, samla ihop, samla, mogna, förstå, skaffa sig, församla, dra ihop, samla sig, rynka, samla in, församlas, utläsa, bulna, dra den slutsatsen, plocka på sig
gazed
gazed
titta, blicka, stirra, titta intensivt, blicka intensivt
glowed
glowed
stråla, glöda, blossa
glued
glued
limma, klistra
grabbed
grabbed
gripa, intressera, roffa åt sig, lägga vantarna på, gama, grabba, korpa, ta för sig

regelbundna verb


Börja med att studera oregelbundna verb:
slumpmässigt urval

regelbundna verb & Engelska oregelbundna verb