Engelska oregelbundna verb
learniv.com  >  sv  >  Engelska oregelbundna verb

Engelska oregelbundna verb

abided / abode *
abided / abidden *
förbli, dröja, tåla, fortleva, stå ut med
abought
abought
ached / oke *
ached / aken *
acknew
acknown / acknowen *
adrew
adrawn
alighted / alit
alighted / alit
stiga av, landa, sätta sig, stiga ned
arose
arisen
uppstå, uppkomma, resa sig, utvecklas, härröra från, vara ett resultat av
awoke / awaked *
awoken / awaked *
vakna, väcka, bli medveten om, göra medveten om
babysat / babysate
babysat / babysitten
backlighted / backlit
backlighted / backlit
Letar du efter en viss oregelbunden verb?

Oregelbundna verb


abide - förbli, dröja, tåla, fortleva, stå ut med abuy ** - ache / ake * - acknow ** - adraw** - alight - stiga av, landa, sätta sig, stiga ned arise - uppstå, uppkomma, resa sig, utvecklas, härröra från, vara ett resultat av awake - vakna, väcka, bli medveten om, göra medveten om babysit - backlight - backslide - återfalla i, komma tillbaka till bake - hårdna, bränna, stelna, baka, steka, bakas, grädda, gräddas, stekas, vara varm, ugnsbaka, vara het, ugnsteka be / am / is / are - vara, finnas, finnas till, ställa sig, stå till, varda, befinna sig bear - ha, stödja, bära, uppföra sig, uthärda, vila, tynga, tåla, uppträda, föda, bära frukt, hysa beat - gå upp, piska, banka, bulta, besegra, slå, övervinna, driva, överträffa, smida, hamra, trampa, vispa, vispa ihop, vispa upp, segla mot vinden, kryssa become - bli, passa, anstå, varda, bliva, bli till bedo / bedoes - bedraw - bedream - bedrive - bedwell - befall - drabba, ske, vederfaras befight - beget - ge upphov till, förorsaka, föda, frambringa, avla begin - inleda, börja, börja med, anträda, börjar, begynna bego ** - behear - behold - skåda beken ** - beknit - belay - fästa belead ** - beleap - beleave - bend - böja, kröka, böja av, spänna, rikta, beveka, töja, vika, styra, luta sig, vända, böja sig, ge vika, luta, kröka sig, göra fast, slå under, underkuva, luta ner, spänna båge, göra en krok, slå under segel, sticka på bequeath - efterlämna, testamentera bereave - besee - beseech - bönfalla beseek - beset - omge, komma över, spärra, belägra, besätta, ansätta, anfäkta, inringa beshine ** - bespeak - tilltala, be om, vittna om bespread - bestrew - beströ bestride - stå gränsle över bet - förutsäga, slå vad betake - bege sig, ta sin tillflykt betee - betide - beware - akta beweep - bid - befalla, bjuda in, säga, hälsa, buda, bjuda bid - befalla, bjuda in, säga, hälsa, buda, bjuda bind - binda fast, fästa, binda ihop, stelna, hålla ihop, binda, fjättra, förena, förbinda, ålägga, förpliktande, binda samman, surra, kanta, binda om, förpliktiga, vira om, sätta på kanten, naja, förplikta, kärva, binda in bite - fräta, bita, ta, sticka, bita i, svida i, bita på, bränna på, sticka i, stickas, bitas, få fäste, nappa, fräta på, fräta in i, bita sig i, få grepp om, få grepp i, bita sig in i, bita av bleed - plocka, slå, blöda, skinna, förlora blod, lufta blend - blanda, förena, blandas, smälta samman, blanda sig, blanda samman bless - prisa, lyckliggöra, välsigna, prisa och lova blow - spränga, blåsa på, visa, blåsa upp, avslöja, kasta ut, ljuda, flämta, flåsa, slösa, blåsa, skrika, basunera ut, missa, blåsa ut, fläkta, vina, sumpa, blåsa ur, lämna, överge, dunsta, sticka, dra från, sticka från, sjappa, gå sönder, bränna, röra sig bottle-feed - break - avbryta, falla sönder, knäcka, bryta av, mildra, slita, krossa, dressera, spränga, gå av, degradera, förstöra, gå upp, knäckas, störa, försvaga, upplösas, brista, skingras, vänja, komma ut, bli känd, kränka, slå, bryta sönder, slå sönder, avskeda, svika, breastfeed - breed - odla, skapa, uppstå, uppkomma, alstra, utbilda, orsaka, uppfostra, föda, väcka, avla, leda till, fostra, föröka sig, få ungar, fortplanta sig, häcka, förädla, frambringa, föda ungar, yngla av sig, föda upp bring - få, hämta, ta in, anföra, orsaka, förorsaka, bringa, framkalla, ge, skänka, frambringa, komma med, föra, föra fram, lägga fram, förmå, medföra, dra fram, lämna fram, ta med sig, ha med sig, rendera, medta, anhängiggöra broadcast - tala, uppträda, sända, bredså, så för hand, sända i radio eller TV, uppträda i TV eller radio, tala i radio, sprida, basunera, basunera ut, göra allmänt känt browbeat - köra med, kuscha, hundsfottera build - skapa, grunda, bygga, anlägga, upprätta, uppföra, lita på, förlita sig på, bygg, forma, uppresa burn - bränna, brinna, lysa, längta, förbränna, vara het, brännas, hetta, bränna upp, brinna upp, elda med, elda upp, bränna vid, vara brännhet burst - spränga, spräcka, rämna, brista, slå ut, rusa, explodera, få att explodera, spricka, bryta fram, slita sönder, störta, brisera, krevera, välla fram, komma rusande, komma störtande bust - knäcka, spränga, bryta upp, spräcka, slå sönder, haffa, sprängas, spricka, spräckas, göra en razzia i, degradera buy - köpa, inköpa, acceptera, tro på can - konservera, lägga in, avskeda, sparka, slänga ut, lägga av med cast - tappa, gjuta, lägga av, släppa, fördela, ordna, räkna ut, avskeda, kasta, ställa, ställa upp, besätta, kasta av, forma, förkasta, stöpa, kasta omkull, addera ihop, lägga av kläder, beräkna, vinna mot någon, tilldela någon en roll, kassera, ömsa catch - få, fatta eld, höra, gripa, uppfånga, uppfatta, träffa, ta, fängsla, ertappa, fånga, ta fast, komma med, överraska, fastna, fatta, smittas, börja brinna, ådra sig, hinna till chide - skälla på, banna choose - utse, välja ut, välja, vilja, behaga, föredra, utkora clap - stoppa, lägga, applådera, slå, slå ihop, smälla, klappa, köra, klappa händerna, klappa i händerna, dunka, sticka, sätta, braka, bura in, slå med, smälla med, klappa i clearcut - cleave - klyva, hugga, klyva sig, skilja åt, ta sig fram genom, bilda en klyfta climb - höja sig, bestiga, klättra, stiga, klättra uppför, kliva, klänga, kliva uppför, slutta uppåt, klänga uppför, gå med stora steg cling - klänga, klibba sig fast, klamra sig fast, klänga sig fast, klamra clothe - klä, täcka, hölja, täcka över, bekläda comb - kamma, häckla, karda, bryta sig, rykta come - anlända, räcka till, nå, komma cost - gå på, kosta, kostnadsberäkna, vara dyr cowrite - creep - krypa, kräla, smyga, krypköra, dragga, dragga efter, klänga crosscut - kapa, dela, genomskära, korsklippa crow - jollra, triumfera, stoltsera, gala cut - kapa, förkorta, snedda, sänka, tillverka, skära upp, redigera, hugga, korsa, smita, skära, klippa, tälja, kreta, ge sig iväg, sluta med, skära ned, skippa, gena, klippa i, korta av, korta ned, kupera, minska ned, ta en genväg, såra någons känslor, skära b dare - utmana, våga, trotsa, tordas, töras deal - fördela, tilldela, handla, dela ut, umgås med, göra affärer, sälja narkotika, langa narkotika, ge, ha att göra med dig - borra, gräva upp, gräva, köra, stöta, sticka, digga ding - slå, klinga dive - kasta sig, dyka, sticka ner, göra brant glidflykt, dyka ner med do / does - härma, imitera, erbjuda, titta på, förbättra, besöka, duga, tillhandahålla, ta hand om, göra, fixa, lyckas, sköta, studera, åstadkomma, utföra, göra i ordning, syssla med, klara sig, bese, tillhandahålla en viss service, spela rollen av, ta för sig dow - downcast - downdraw - drag - muddra, släpa, dra, gå långsamt, gå trögt, dragga, sacka efter, släpa sig fram, röra sig långsamt, driva för ankaret draw - avbilda, tappa, få ut, vinna, ha, få, ta ut, lyfta, hämta, härleda, ta bort, suga ut, skriva ut, tappa av, ta upp, leda, spänna, ställa ut, attrahera, pumpa upp, hämta upp, sätta upp, förlänga, välja ut, tömma, tömma ut, ta ur, tänja ut, dra upp, ta, flyt dream - drömma dress - kamma, klä, bereda, ordna, duka, smörja, smycka, rensa, borsta, klä på sig, bearbeta, förbinda, göra i ordning, rykta, tillaga, lägga om, anrätta, tukta, beskära, pryda, lägga upp, krydda, gödsla, tillreda, lägga om ett sår, klä om sig, sätta tyg på, sätt drink - dricka, svälja, supa, supa upp, svälja ner, skåla, grogga drive - driva på, skjuta upp, borra, tvinga, genomföra, bedriva, slå, tränga, åka, fara, köra, föra, driva, rusa, förmå, störta, dra ut på, trycka på, skjutsa, driva in, köra in, tvinga till, fösa, mana på, drivas fram, framdriva, ratta, spaka dwell - vistas, dröja, leva, bo, vara bosatt, dväljas earn - tjäna, vinna, förvärva, förtjäna, skörda eat - inta, äta, förtära, tära på, fräta sönder, spisa, fräta fall - mojna, sjunka, falla, avta, ramla, lägga sig, trilla, infalla, falla omkull, avtaga, slutta feed - mata, livnära, fodra, utfodra, utfordra feel - känna på, anse, märka, uppfatta, tycka, känna, inse, reagera, må, vara medveten om, förnimma, erfara, känna sig, känna av, känna efter, ta i, lida av, treva, ha känslor, sondera, få känna på, ha en känsla av fight - kämpa, strida, gräla, kämpa mot, slåss, utkämpa, bekämpa, bråka, kämpa för, strida mot, fäkta, slåss med, konkurrera om, fajtas find - få, skaffa, anse, påträffa, anträffa, upptäcka, märka, hitta, leta rätt på, få tag i, träffa, förse, möta, förstå, anskaffa, besluta, erhålla, hålla, inse, förklara, ertappa, nå, finna, konstatera, se, underhålla, komma på, anses, träffa på, hitta på, bek fit - anpassa, bereda, utrusta, förse, kvalificera, avpassa, sätta in, passa, förbereda, lämpa, aptera, anbringa, passa in på, göra i ordning, passa in, inreda, passa i, montera in, vara lämplig, svara mot, göra lämplig, göra passande flee - fly, avvika, försvinna, undvika, undfly, fly från, fly sin kos fling - slå, kasta, slänga, rusa, störta, slå bakut fly - fly, flyga upp, fara, flyga, rusa, störta, fly från, flagga, kanal, hissa, springa iväg, flyga iväg, rusa förbi, sjö och dylikt, flyga över hav, skicka med flyg, frakta med flyg, gå mycket snabbt forbear - avhålla sig från, underlåta forbid - förhindra, förbjuda, omöjliggöra, portförbjuda, utesluta force-feed - forcut ** - fordo / fordoes ** - forecast - förutse, förutsäga forefeel - forego - föregå forehear - foreken ** - foreknow - veta i förväg forelay ** - forelie ** - foreread - forerun ** - foresee - förutse foreshow - förutsäga, varsla forespeak ** - foretell - förutsäga, bebåda, förespå forfret - forget - glömma, inte minnas, lämna kvar, glömma kvar, glömma att ta med sig, förlora ur minnet, sluta tänka på, slå ur hågen, förglömma forgive - ursäkta, förlåta, tillge forgo - ge upp, avstå från forlay ** - forleave - forlend ** - forlese ** - forlet ** - forlie ** - forsake - överge forsay ** - forshape * * - forspeak ** - forspend ** - forspread - forstand - forswear - avsvärja sig forswink ** - fortee - forthcome - forthlead ** - forthleap - forthtell - forwear ** - freeze - förfrysa, frysa, frysa in, vara iskall, tvärstanna, stelna till, förvandlas till is fret - reta upp sig, gräma sig, krusas, bilda vågor, dekorera med sniderier frostbite - gainsay ** - get - få, hämta, förarga, straffa, höra, anlända, få tag i, träffa, orsaka, förstå, ta, skada, flytta, erhålla, komma, ta emot, irritera, komma fram, komma fram till, ge igen, få tag på, sätta dit, flytta på, råka ut för, gradvis bli, få att gå, ges möjlighet a ghostwrite - gird - spänna, binda, förbereda, rusta sig give - erkänna, betala, donera, ge med sig, ge, skänka, frambringa, gå sönder, offra, räcka, utföra, avsätta, rendera, givna, bli ohållbar, låta få, överräcka, överlämna som gåva, utbringa en skål för, lämna, uppge glide - glida, glidflyga, flyga glidflygplan go - förlöpa, försvinna, sätta igång, leda, göra sig av med, resa, göra, nå, säga, lyda, gå, gälla, passa, säga upp, låta, köra, avlägsna sig, stå, ge sig iväg, ta slut, ge sig av, bli av med, accepteras, säljas, skadad, rymmas, få plats, förflytta sig, få slu grave ** - green-light - grind - slava, krossa, skrapa, utarma, mala, riva, vässa, skava, plugga, veva, förtrycka, slipas, slipa polera, gå att mala, stå och veva grow - odla, utvecklas, växa, växa till sig, utvidgas, bli större, gradvis börja, hålla på att bli, bli hamstring - lamslå, sätta ur funktion, skära av hälsenan på hand-feed - hand-knit - handset - handsew - handspring - handwrite - hang - hänga, hängas, behänga, avlivas genom hängning, avliva genom hängning have / has - ha, få, lura, visa, dricka, ta, erhålla, känna, uppleva, äta, föda, åtnjuta, tillåta, röka, vara tvungen, hysa, ha gäster, visa prov på, finna sig i, få någonting gjort, ha på besök, ha kunskaper i hear - höra, hört, handlägga heave - lyfta, häva, kasta help - bistå, hjälpa till, servera, befordra, främja, hjälpa, underlätta, befrämja, understödja, låta bli, rycka in, rå för, vara behjälplig, hjälpa mot, hjälpa för hew - hugga, forma hide - dölja, gömma, hemlighålla, gömma sig, gå under jorden hit - hitta, träffa, drabba, slå, nå, finna, komma på, slå till, stöta till, stöta, köra på, komma upp på, köra mot, komma upp till, rikta slag mot hoist - spela, lyfta upp, hissa, hala, vinscha hold - ha, bära, hejda, anordna, ordna, äga, äga rum, hålla, rymma, hysa, hålla tillbaka, ge uttryck för, hållas, hålla om, fortfarande gälla, hålla en ton, hålla fängslad, vara stark nog för, hålla för en viss vikt, ha utrymme för, försvara, hålla en viss kurs, housesit - hurt - smutskasta, såra, göra ont, värka, orsaka smärta, slå sig, göra illa, skada sig, ha ont inbreed - inhold - inlay - lägga in inlead - input - stimulera, mata in, lägga in, inläsa inset - sätta in, lägga in, fälla in intake - interbreed - korsa med varandra, korsas med varandra intercut - interlay - interweave - väva samman keep - ha, spara, uppehålla, behålla, skydda, äga, förbli, förvara, hålla, fortsätta, gå, köra, hålla på, hålla fast, bevara, iakttaga, hålla sig, hålla kvar, stå vid, forsätta, stå sig, gömma på, hålla sig med, hålla inne med, hålla på att göra något, fortsätta ken ** - kneel - knäfalla, knäböja knit - förena, sticka, knyta samman, förenas, knytas samman, sticka rät maska know - kunna, känna, uppleva, identifiera, veta, känna till, känner, veta av, känna igen, kunna skilja från, vara bekant med, ha lärt sig, vara kunnig i, vara med om, ha kunskap i, ha reda på lade - lasta, inta last laugh - skratta, skratta bort, slå bort med ett skratt, dra på munnen lay - lägga, lägga på, täcka, hålla, komma med, placera, dämpa, lägga fram, stilla, slå ned, lägga in, sätta på, värpa, få att lägga sig, sätta, hamna i viss situation lead - leda, anföra, föranleda, leva, föra, gå före, vägleda, dirigera, utmynna, plombera, stå i spetsen för, leder, ledde, resultera i, resultera, vara ledare, ange tonen, låta föra, hålla framför, vara ledare för, plombera med blysigill, sikta framför, täcka m lean - böja, luta, sträcka sig, luta sig mot, luta ngt mot leap - hoppa, hoppa över, agera mycket snabbt learn - lära sig, lära, uppleva, erfara, pröva på, få veta, få höra, lära in leave - lämna, överge, avsegla, lägga, sluta, överlåta, avgå, flytta, resa, fara, låta, sätta, ställa, glömma, uppskjuta, överlämna, efterlämna, gå ifrån, testamentera, spricka ut, ge sig av, lämna kvar, glömma kvar, lövas, avgå från, resa ifrån, låta stå, låta h lend - låna ut, låna let - släppa in, låta, tillåta, hyra ut, arrendera ut, hyras ut lie - bedra, lägga, ljuga, bo, ligga, föreligga, ligga över, vara placerad, bo tillfälligt light - tända, lysa upp, belysa, tändas, lysa, komma ned, lysas upp lipread - lose - tappa, missa, förlora, försumma, slösa bort, helt gå upp i, fördjupa sig i, fördjupa sig, mista, tappa bort, komma ifrån, förlora sig, försitta, förspilla, gå miste om, helt gå upp, gå med förlust, tappa bort sig i, förlora sig i, tappa bort sig, börja få make - tjäna, få, vara, tillverka, skapa, tvinga, orsaka, utgöra, uppgå till, begå, erhålla, resa, göra, producera, bädda, vara på väg att, få till, försätta, förflytta sig, lägga ihop, göra hel, ha kvaliteten, få någon att, utföra en handling, försätta i visst may - mean - tänka, betyda, vilja, ämna, mena, innebära, ha för avsikt, syfta på, åsyfta, betyder, vara fast besluten, avse meet - bestrida, träffa, täcka, uppfylla, tillfredsställa, möta, bekämpa, motsvara, uppleva, lära känna, träffas, samlas, råka, mötas, infria, tillmötesgå, möter, bemöta, ses, råkas, sammanträffa med, uppleva något obehagligt melt - smälta, drunkna i, vekna, ta slut, försvinna i, mjukna, sakta försvinna, få att smälta, få att vekna, få att mjukna, gå upp i rök, övergå i misbear ** - misbecome - misbefall ** - misbeget - miscast - mischoose - misdeal - ge fel misdo / misdoes - fela misfall ** - misfeed - misfit - misget - misgive - mishear - missförstå, förhöra sig mishit - mishold - miskeep - misken - misknow - mislay - missköta, förlägga mislead - vilseledd, lura, vilseleda, leda på fel väg mislearn - misread - misstolka missay - missee - missend - misset - misshape - misshoot - misspeak - misspell - misspend - förspilla, förslösa mistake - missuppfatta, missta, blanda ihop, ta fel på mistell - misthrow - misunderstand - missförstå, missuppfatta miswed - miswrite - mix - blanda, umgås, förena, blanda sig, gå ihop, mixa, röra ihop, beblanda, låta blanda sig, låta förena sig, mänga, beblanda sig mow - slå, meja, klippa must - naysay ** - offlead - offset - kompensera, uppväga, utjämna onlay - onlead - ought - outbid - överträffa, bjuda över, överbjuda outbreak - outdo / outdoes - överträffa, övertrumfa outdraw - outdrink - outdwell - outeat - outfall - outfight - outfly - outgrow - växa ifrån, växa ur, växa om, lämna långt bakom sig outhear - outken - outlay - outlead - outleap - output - outride - rida ifrån outrun - överstiga, springa om, överskrida, springa fortare än outsell - sälja ut outshine - överglänsa, skina starkare än outspend - outspin - outspread - outstride - outstrive - outswear - outswim - outtell ** - outthink - outthrow - outthrust - outwear - slita ut, utslita, nöta ut, hålla längre än overbear - kuva, överträffa, förtrycka overbeat - overbend - overbid - bjuda över overblow - overbreed - overbuild - överlasta, förebygga sig overbuy - overcast - overclothe - overcome - segra, besegra, bemästra, övervinna, få bukt med overdo / overdoes - överdriva, koka för länge, steka för länge overdraw - övertrassera overdrink - overdrive - overeat - glufsa, föräta sig, äta för mycket overfeed - övermätta, övergöda overfly - flyga över overget ** - overgive - overgo ** - overgrow - gro igen, växa över overhang - overhear - råka få höra overhit - overkeep - overlade - overlay - overlead - overleap - gå för långt, hoppa över, överskrida overlearn - overleave - overlie - täcka, kväva, ligga ihjäl, ligga på något overpay - överbetala override - dominera, åsidosätta overrun - dra över, invadera, överskrida oversee - övervaka, inspektera, spionera på, ha tillsyn över, råka få se oversell - overset - oversew - overshake - overshine - overshoot - skjuta över overshrink - oversleep - försov, sova över overslide - overslip - overspend - slösa, förköpa sig overspill - overspread - sprida över overstand - overstrew - overstride - overstrike - overstring - overstrive - overswing - overtake - gå om, köra om, överväldiga, omspringa overthrow - fälla, besegra, störta, kasta omkull, omstörta, vräka omkull overwear - overwet - overwork - overwrite - skriva över partake - delta, ta del, ha drag, äta eller dricka, ha drag av pay - bära, visa, utbetala, avlöna, betala ut, betala, erlägga, ge, skänka, ägna, stå för, svara för, betyga, betalat, löna sig, betala sig, vara lönande, löna sig för, betala sig för pen - plead - försvara, tala, hänvisa till, åberopa, tala för, åta sig, erkänna sig, genmäla, anföra som försvar, anföra som ursäkt, tala inför rätta, sköta, plädera, advocera, be, vädja podcast - precast - prepay - frankera, betala i förskott preset - proofread - prove - visa, påvisa, bevisa, styrka, visa sig, befinnas, jäsa put - sätta, satte, sticker, sätter, stoppar 3, putta queath ** / quethe ** - quick-freeze - quit - lämna, lägga av, ge upp, sluta, höra upp, uppsagd, säga upp sig, sluta upp med, uppsäga re-lay - reach - sträcka ut, uppgå till, sträcka, sträcka ut sig, ge, nå, gå, räcka, sträcka fram, komma fram till, nå fram till, sträcka sig, breda ut sig, nå upp till, hinna fram till read - läsa upp, tolka, säga, läsa, stå, avläsa, läsa högt, läsa av reave ** - beröva, röva rebid - rebreak - rebuild - återuppbygga recast - arbeta om, stöpa om, gjuta om, omfördela rollerna recut - redeal - redo / redoes - laga, göra om, omtapetsera redraw - rita om, dra upp på nytt refind - refreeze - regrow - rehear - relearn - lära om relight - remake - rend - slita, klyva, rämna repay - återbetala, återbetalar, återgäldar, amortera, restituerar reprove - klandra, kritisera, förebrå reread - läsa om rerun - resell - återförsälja, sälja igen, sälja vidare resend - återsända, sända om reset - återställa, infatta på nytt, sätta om, lägga rätt igen, ställa om reshoe - reshoot - reshow - reshut - resing - resit - retake - retell - återberättar rethink - retread - regummera, gänga om rewed - rewind - rewrite - redigera, omformulera, omskriva rid - befria, ta bort, rensa, göra fri ride - rida, rider, åker 2 ring - ringa, slå, ringa in, omge, ringa upp, klinga, genljuda, skalla, ringa med, ringmärka rise - höja, göra uppror, gå upp, uppstå, uppkomma, öka, resa sig, höja sig, stiga upp, stiga, avsluta förhandlingarna, komma upp till ytan, jäsa, rinna upp, tillta rive - rämna, riva, splittras run - fly, tappa, droppa, vara, pågå, leda, rulla, flyta ut, glida, kandidera, bryta, skynda, rinna, flyta, lyda, gälla, styra, klättra, låta, springa, köra, segla, sköta, driva, dra, rusa, vara på, vara igång, sticka, smuggla, fortlöpa, vara sig, skjutsa, fly saw - say - uppge, uttrycka, tala om, säja, visa, säga see - titta på, laga, ordna, upptäcka, märka, begripa, besöka, uppsöka, träffa, ta reda på, följa, förstå, vända sig till, hälsa på, uppleva, inse, kolla, se, ta emot, fatta, föreställa sig, titta i, bese, få syn på, sörja för, gå till, var med om seek - begära, försöka, söka, söka sig till seethe - koka, sjuda self-feed - sell - ha, avyttra, lura, bedra, gå, föra, sälja, förråda, popularisera, säljas, handla med, pracka på, sälja in, blåsa, avhända, leda till försäljning av, skapa intesse för, göra tilltalande, skapa intresse för send - skicka iväg, skicka, få att göra, orsaka, kasta, sända, slunga set - sätta igång, lägga, ordna, rigga, orsaka, sätta, ställa, gå ned, besätta, infatta, förlägga, tonsätta, gillra, stelna, bestämma, fixera, gå ner, plantera sew - sy shake - skaka, ruska, rista, uppröra, uppskaka, skälva shall - shape - shave - shear - flå, klippa, skjuva shed - tappa, gjuta, släppa, fälla, sprida, utgjuta, utjämna, sända ut, ge ifrån sig shine - stråla, lysa, skina, glänsa, briljera, glimra, putsa, blanka, glansa shit - struntprata, skita shite - shoe - sko shoot - skjuta, sila, fotografera, filma, spela in, jaga, vräka, fara, flyga, kasta, rusa, vina, susa, störta, pila, skjuta av, stjälpa av, skjuta mot, arkebusera, skjuta skott, vräka ned, injicera narkotika, spira upp, ut med språket, fram med det, kläm fram det show - ange, visa, ställa ut, spela, uppvisa, påvisa, följa, ledsaga, bevisa, förklara, visas, visa vägen, utställa, visa prov på, peka ut, synas, spelas, dyka upp, bevisar, låta synas, redovisa, komma, ta sig uttryck shred - strimla, köra genom dokumentförstörare, skära i strimlor shrink - krympa, krympa ihop shrive ** - shut - stänga av, slå ihop, klämma, stänga, stänga in, stängas, slutas till, sluta till, fälla ihop, gå igen, fälla ned, få i kläm, gå att stänga sight-read - sightsee - simulcast - sing - sjunga, vissla, jämra sig, vina, susa, tjalla, dikta, gnälla, deppa, gola, kunna sjungas, vara sångbar sink - mojna, sjunka, falla, avta, sänka, förfalla, borra, gräva, minska, gräva ned, minskas, dala, få i, låsa fast, plöja ner, låta sjunka, få att avta, få att sjunka, skjuta i sank, dricka, ta sig, skölja ner, gå ned, sänka sig sit - sätta sig, ligga, sätta, sitta, stå, sitta barnvakt, sammanträda, värpa, vara belägen, ha sammanträde, sitta med i, vara med i, genomgå examen slay - döda, slå ihjäl, dräpa, imponera, underhålla, ha framgång sleep - sova, sover, ha bäddplats, sussa, tryna slide - halka, glida, skjuta fram, sticka, låta glida, kana, kasa sling - hänga, kasta, slänga, slunga slink - smyga, slinka slip - glida, slinta, undgå, smyga, smita, sätta, sticka, undkomma, halka omkull, glida ur, fira loss, tappa stilen, låta gå överbord, göra ett litet misstag slit - rämna, skära, klyvas smell - ana, vädra, stinka, lukta, lukta på, misstänka, dofta, känna lukten av, ha en föraning om smite - slå ned, förgöra, slå, träffa, straffa sneak - knycka, sno, smyga sig, skvallra soothsay - sow - så, beså speak - uttrycka, säga, tala, uttala sig, yttra sig, kunna tala, hålla ett tal speed - ilade, sätta fart, rusa i väg spell - betyda, stava, innebära, även bildligt, avlösa, ersätta spend - fördriva, tillbringa, spendera, lägga ut pengar, kosta på spill - rinna över, spilla, haspla spin - snurra, susa fram, spinna spit - spotta, genomborra, loska, spetta split - klyva, splittra, spränga, spricka upp, rämna, brista, gå sönder, dela, sprängas, spricka, sönderdela, splittras, klyvas, dela på, dela isär, dela på vinsten, dela på bytet spoil - förstöra, ruttna, bli dålig, skämma bort, pjoska med, skämma, klema bort spoon-feed - mata med sked, skämma bort spread - fördela, duka, sprida, sprida ut, breda ut, sträcka, föra vidare, sträcka sig, breda ut sig, sprida sig, breda, bre, förbereda en måltid spring - hoppa, springa, springa läck, överrumpla, flyga iväg, störta upp, överraskande säga, kasta fram stand - mäta, kandidera, ligga, stå, ställa upp, resa sig upp, ligga till, stå upprätt, ställa sig upp, ställa, tåla, stå ut med starve - stave - stay - stanna kvar, förbli, hålla sig, stanna, vistas tillfälligt, bo kortare tid steal - stjäla, slinka, stjäla sig till, smyga sig, norpa stick - hälla, komma av sig, stoppa, lura, fästa, stanna, lägga, sätta fast, spetsa, slå, tåla, köra, sätta, ställa, blåsa, klibba ihop, sticka, risa, fastna, kladda, klistra, sätta upp, skriva upp, plocka in, bli sittande, sitta fast, uthärda, klibba fast, dra å sting - bränna, plågas, såra, röva, sticka stink - stinka, osa, ha dålig klang, lukta mycket illa, förpesta stretch - strew - strö ut, beströ, strö över, översålla stride - stega, kliva, gå med långa steg, mäta med långa steg, kliva över med ett steg strike - prägla, avsluta, fälla, fylla, tända, förefalla, tilltala, stöta emot, bryta upp, upptäcka, sluta, spetsa, träffa, drabba, bita, beräkna, slå, stryka, fängsla, slå på, sätta in, dräpa, fånga, nå, finna, frappera, gå, hugga, ta ned, putsa, komma på, slå ti string - strip - demontera, ta isär, plocka isär, tömma, röja ur, strippa, klä av sig, plocka bort, ta bort, skala bort, plocka av, klä av, beröva, ta ifrån, dra bort, slita bort, dra bort av, skala bort av, slita bort av, ta bort av strive - sträva, bemöda sig sublet - hyra ut i andra hand, återuthyra sunburn - swear - beediga, bedyra, svära sweat - svettas, våndas sweep - sopa bort, stryka bort, segla fram, utbreda sig, sopa, fara, susa, sträcka sig, fara fram, glida över, svepa fram, skrida fram, driva undan, komma svepande, rycka med sig swell - svullna, öka, svälla, stiga swelt ** - swim - svämma över, simma, bada, snurra, gunga, gå runt, flimra, simma över swing - svänga, svinga, svaja, få att svänga, bli hängd, lyckas ordna, gå spänstigt, svänga på sig, swinga swink ** - take - skriva upp, ha, få, fotografera, mäta, inta, anse, uppfatta, ta isär, utstå, tolka, förstå, ha samlag med, ta, klara, tro, anteckna, känna, gripa tag i, tåla, lyda, svälja, orka med, rymma, ta emot, hysa, lägga beslag på, nappa, ta med sig, ta tillbaka, f teach - undervisa, lära upp, vara lärare, lära ut, ge lektioner i, ge undervisning i tear - slita, splittra, riva upp, gå sönder, rusa, slita av, slita sönder, flänga, riva sönder, slitas sönder tee ** - telecast - tell - uppge, uppmana, anmoda, meddela, befalla, avgöra, säga, berätta, skvallra, tala, prata, skilja, urskilja, veta, vittna, känna igen, tala om, räkna ihop, göra verkan, säga åt, bli kännbar, ta skruv, räkna test-drive - test-fly - think - ana, anse, tänka, betänka, förstå, tänka efter, tro, tycka, fatta, föreställa sig, anse som, fundera på, tänka sig, tänka sig för thrive - utvecklas, blomstra, trivas, trivs, växa och frodas throw - koppla till, lägga, ge upp, försänka, bygga, slå, kasta, slänga, ställa, störta, kasta av, kasta omkull, slunga, skänka bort, ömsa, koppla in, försätta, dreja, hiva, kasta till, ställa till med, avsiktligt förlora, fälla thrust - knuffa, borra, köra, stöta, sticka toswink - tread - beträda, trampa, trampa på, stampa, vandra över, vandra genom, trampa upp, trampa sönder, trampa till, gå vandra på, gå, stiga, träda typecast - umbedraw ** - unbend - räta ut, räta till unbind - befria, lösgöra unclothe - klä av underbear - underbet - underbid - bjuda under, bjuda mindre underbind - underbuild - underbuy - undercast - underclothe - undercut - skära underifrån, bjuda under, skära underdo / underdoes - underdraw - undereat - underfeed - undernära underget - undergird - underbinda undergo - lida, genomgå, undergå, få utstå undergrow - underhang - underhew ** - underhit - underkeep - underlay - underlead - underlet ** - underlie - ligga under, ligga bakom, bilda underlagt till, utgöra grundvalen till underpay - underbetala underput ** - underrun - undersee - undersell - underbjuda, sälja till underpris undershoot - skjuta lågt, göra en låg inflygning undersleep - underspread - understand - begripa, tolka, förstå, mena, förstå sig på, fatta, vara kunnig i, förståss, underförstå, ha förståelse för, fatta saken så, vara insatt i undertake - garantera, ikläda, lova, ta på sig, försäkra, åta sig, företa, förbinda sig, sätta igång med, företa sig, ta sig an, förbinda sig att göra, vinnlägga, förplikta sig underthrow - underwrite - försäkra, förbinda sig att överta, åta sig att finansiera, teckna undo / undoes - tillintetgöra, upphäva, göra ogjord unfreeze - tina, töa, töa upp unhear - unlay - unlearn - glömma unmake - upphäva, göra ogjord unweave - unwind - slappna av, nysta upp, nystas upp, gå ned i varv, netta, kvitta, återställa upcast - updraw - upgrow - uphang - upheave - höja, lyfta upp, omstörta, orsaka kaos uphold - försvara, upprätthålla uplay ** - uplead - uprise - gå upp, stiga upsell - upset - förarga, förvirra, reta, rubba, slå omkull, kullkasta, bringa ur fattningen, göra illamående, välta omkull, bringa oordning, göra upprörd, stjälpa ut, stuka upstand - upsweep - upswell - uptake ** - uptear - upthrow - vex - förarga, hemsöka, irritera, plåga, reta, ansätta wake - vakna, vakna upp, väcka, väcka upp, sätta liv i wax - tillta, vaxa, bona, bli waylay - lurpassa, lägga sig i bakhåll wear - ha, slita, nöta, bära, gå med, använda, ha på sig, nötas, bli nött, gräva, lida, hålla, gå med på, köra upp, slita på, tära på, nöta på, slitas, stå sig, trötta, trampa upp, bibehålla sig, nöta upp, finna sig i, vara klädd i, gå klädd i, klä sig i, föra f weave - binda, slingra, fläta, väva, inväva webcast - wed - viga, gifta sig, gifta sig med weep - droppa, begråta, grina, gråta, drypa, sörja över, vätska sig, avge fukt, avge vätska wend - gå, bege sig, ge sig av wet - will - win - vinna, förvärva, få tag i, erövra, segra, skaffa sig, utvinna, vinna i wind - dra upp, linda, vira, vindla, veva up, gå i krokar, spola withdraw - ta ut, ta bort, gå ut, avlägsna, avlägsna sig, upphäva, dra till sig, dra tillbaka, dra sig undan, dra sig tillbaka, ta tillbaka, återkalla, dra bort, dra in, undandra, återta, träda tillbaka, utträda, indraga, gå avsides withgo ** - withhold - undanhålla, undandra, vägra withsay - withset ** - withsit - withstand - uthärda, klara av withtake ** - work - rida in, dressera, utsuga, räkna, analysera, bereda, verka, driva på, använda, arbeta, jobba, ordna, lösa, utforska, räkna ut, orsaka, exploatera, utnyttja, påverka, behandla, flytta, svänga, uppnå, göra, fixa, fungera, gå, lyckas, hantera, knåda, mala, s worth ** - wreak - tillfoga, vålla, utkräva wring - vrida, klämma, pina write - skriva, författa, pränta writhe - vrida, linda, slingra, sno, förvrida, vrida sig, slingra sig
Börja med att studera oregelbundna verb:
slumpmässigt urval

regelbundna verb & Engelska oregelbundna verb