Denna webbplats använder för att tillhandahålla tjänster, anpassa annonser och analysera trafiken cookies. Genom att använda denna webbplats samtycker. mer information

Engelska oregelbundna verb
learniv.com  >  sv  >  Engelska oregelbundna verb

Engelska oregelbundna verb

abided / abode
abided / abode
förbli, dröja, tåla, fortleva, stå ut med
alit
alit
stiga av, landa, sätta sig, stiga ned
arose
arisen
uppstå, uppkomma, resa sig, utvecklas, härröra från, vara ett resultat av
awoke
awoken
vakna, väcka, bli medveten om, göra medveten om
was/were
been
vara, finnas, finnas till, ställa sig, stå till, varda, befinna sig
bore
borne/born
ha, stödja, bära, uppföra sig, uthärda, vila, tynga, tåla, uppträda, föda, bära frukt, hysa
beat
beaten
gå upp, piska, banka, bulta, besegra, slå, övervinna, driva, överträffa, smida, hamra, trampa, vispa, vispa ihop, vispa upp, segla mot vinden, kryssa
became
become
bli, passa, anstå, varda, bliva, bli till
began
begun
inleda, börja, börja med, anträda, börjar, begynna
beheld
beheld
skåda
Letar du efter en viss oregelbunden verb?

oregelbundna verb


abide - förbli, dröja, tåla, fortleva, stå ut med alight - stiga av, landa, sätta sig, stiga ned arise - uppstå, uppkomma, resa sig, utvecklas, härröra från, vara ett resultat av awake - vakna, väcka, bli medveten om, göra medveten om be - vara, finnas, finnas till, ställa sig, stå till, varda, befinna sig bear - ha, stödja, bära, uppföra sig, uthärda, vila, tynga, tåla, uppträda, föda, bära frukt, hysa beat - gå upp, piska, banka, bulta, besegra, slå, övervinna, driva, överträffa, smida, hamra, trampa, vispa, vispa ihop, vispa upp, segla mot vinden, kryssa become - bli, passa, anstå, varda, bliva, bli till begin - inleda, börja, börja med, anträda, börjar, begynna behold - skåda bend - böja, kröka, böja av, spänna, rikta, beveka, töja, vika, styra, luta sig, vända, böja sig, ge vika, luta, kröka sig, göra fast, slå under, underkuva, luta ner, spänna båge, göra en krok, slå under segel, sticka på bet - förutsäga, slå vad bid - befalla, bjuda in, säga, hälsa, buda, bjuda bind - binda fast, fästa, binda ihop, stelna, hålla ihop, binda, fjättra, förena, förbinda, ålägga, förpliktande, binda samman, surra, kanta, binda om, förpliktiga, vira om, sätta på kanten, naja, förplikta, kärva, binda in bite - fräta, bita, ta, sticka, bita i, svida i, bita på, bränna på, sticka i, stickas, bitas, få fäste, nappa, fräta på, fräta in i, bita sig i, få grepp om, få grepp i, bita sig in i, bita av bleed - plocka, slå, blöda, skinna, förlora blod, lufta blow - spränga, blåsa på, visa, blåsa upp, avslöja, kasta ut, ljuda, flämta, flåsa, slösa, blåsa, skrika, basunera ut, missa, blåsa ut, fläkta, vina, sumpa, blåsa ur, lämna, överge, dunsta, sticka, dra från, sticka från, sjappa, gå sönder, bränna, röra sig break - avbryta, falla sönder, knäcka, bryta av, mildra, slita, krossa, dressera, spränga, gå av, degradera, förstöra, gå upp, knäckas, störa, försvaga, upplösas, brista, skingras, vänja, komma ut, bli känd, kränka, slå, bryta sönder, slå sönder, avskeda, svika, breed - odla, skapa, uppstå, uppkomma, alstra, utbilda, orsaka, uppfostra, föda, väcka, avla, leda till, fostra, föröka sig, få ungar, fortplanta sig, häcka, förädla, frambringa, föda ungar, yngla av sig, föda upp bring - få, hämta, ta in, anföra, orsaka, förorsaka, bringa, framkalla, ge, skänka, frambringa, komma med, föra, föra fram, lägga fram, förmå, medföra, dra fram, lämna fram, ta med sig, ha med sig, rendera, medta, anhängiggöra broadcast - tala, uppträda, sända, bredså, så för hand, sända i radio eller TV, uppträda i TV eller radio, tala i radio, sprida, basunera, basunera ut, göra allmänt känt build - skapa, grunda, bygga, anlägga, upprätta, uppföra, lita på, förlita sig på, bygg, forma, uppresa burn - bränna, brinna, lysa, längta, förbränna, vara het, brännas, hetta, bränna upp, brinna upp, elda med, elda upp, bränna vid, vara brännhet burst - spränga, spräcka, rämna, brista, slå ut, rusa, explodera, få att explodera, spricka, bryta fram, slita sönder, störta, brisera, krevera, välla fram, komma rusande, komma störtande buy - köpa, inköpa, acceptera, tro på cast - tappa, gjuta, lägga av, släppa, fördela, ordna, räkna ut, avskeda, kasta, ställa, ställa upp, besätta, kasta av, forma, förkasta, stöpa, kasta omkull, addera ihop, lägga av kläder, beräkna, vinna mot någon, tilldela någon en roll, kassera, ömsa catch - få, fatta eld, höra, gripa, uppfånga, uppfatta, träffa, ta, fängsla, ertappa, fånga, ta fast, komma med, överraska, fastna, fatta, smittas, börja brinna, ådra sig, hinna till choose - utse, välja ut, välja, vilja, behaga, föredra, utkora cling - klänga, klibba sig fast, klamra sig fast, klänga sig fast, klamra clothe - klä, täcka, hölja, täcka över, bekläda come - anlända, räcka till, nå, komma cost - gå på, kosta, kostnadsberäkna, vara dyr creep - krypa, kräla, smyga, krypköra, dragga, dragga efter, klänga cut - kapa, förkorta, snedda, sänka, tillverka, skära upp, redigera, hugga, korsa, smita, skära, klippa, tälja, kreta, ge sig iväg, sluta med, skära ned, skippa, gena, klippa i, korta av, korta ned, kupera, minska ned, ta en genväg, såra någons känslor, skära b deal - fördela, tilldela, handla, dela ut, umgås med, göra affärer, sälja narkotika, langa narkotika, ge, ha att göra med dig - borra, gräva upp, gräva, köra, stöta, sticka, digga dive - kasta sig, dyka, sticka ner, göra brant glidflykt, dyka ner med do - härma, imitera, erbjuda, titta på, förbättra, besöka, duga, tillhandahålla, ta hand om, göra, fixa, lyckas, sköta, studera, åstadkomma, utföra, göra i ordning, syssla med, klara sig, bese, tillhandahålla en viss service, spela rollen av, ta för sig draw - avbilda, tappa, få ut, vinna, ha, få, ta ut, lyfta, hämta, härleda, ta bort, suga ut, skriva ut, tappa av, ta upp, leda, spänna, ställa ut, attrahera, pumpa upp, hämta upp, sätta upp, förlänga, välja ut, tömma, tömma ut, ta ur, tänja ut, dra upp, ta, flyt dream - drömma drink - dricka, svälja, supa, supa upp, svälja ner, skåla, grogga drive - driva på, skjuta upp, borra, tvinga, genomföra, bedriva, slå, tränga, åka, fara, köra, föra, driva, rusa, förmå, störta, dra ut på, trycka på, skjutsa, driva in, köra in, tvinga till, fösa, mana på, drivas fram, framdriva, ratta, spaka dwell - vistas, dröja, leva, bo, vara bosatt, dväljas eat - inta, äta, förtära, tära på, fräta sönder, spisa, fräta fall - mojna, sjunka, falla, avta, ramla, lägga sig, trilla, infalla, falla omkull, avtaga, slutta feed - mata, livnära, fodra, utfodra, utfordra feel - känna på, anse, märka, uppfatta, tycka, känna, inse, reagera, må, vara medveten om, förnimma, erfara, känna sig, känna av, känna efter, ta i, lida av, treva, ha känslor, sondera, få känna på, ha en känsla av fight - kämpa, strida, gräla, kämpa mot, slåss, utkämpa, bekämpa, bråka, kämpa för, strida mot, fäkta, slåss med, konkurrera om, fajtas find - få, skaffa, anse, påträffa, anträffa, upptäcka, märka, hitta, leta rätt på, få tag i, träffa, förse, möta, förstå, anskaffa, besluta, erhålla, hålla, inse, förklara, ertappa, nå, finna, konstatera, se, underhålla, komma på, anses, träffa på, hitta på, bek fit - anpassa, bereda, utrusta, förse, kvalificera, avpassa, sätta in, passa, förbereda, lämpa, aptera, anbringa, passa in på, göra i ordning, passa in, inreda, passa i, montera in, vara lämplig, svara mot, göra lämplig, göra passande flee - fly, avvika, försvinna, undvika, undfly, fly från, fly sin kos fling - slå, kasta, slänga, rusa, störta, slå bakut fly - fly, flyga upp, fara, flyga, rusa, störta, fly från, flagga, kanal, hissa, springa iväg, flyga iväg, rusa förbi, sjö och dylikt, flyga över hav, skicka med flyg, frakta med flyg, gå mycket snabbt forbid - förhindra, förbjuda, omöjliggöra, portförbjuda, utesluta forecast - förutse, förutsäga foresee - förutse foretell - förutsäga, bebåda, förespå forget - glömma, inte minnas, lämna kvar, glömma kvar, glömma att ta med sig, förlora ur minnet, sluta tänka på, slå ur hågen, förglömma forgive - ursäkta, förlåta, tillge forsake - överge freeze - förfrysa, frysa, frysa in, vara iskall, tvärstanna, stelna till, förvandlas till is frostbite - get - få, hämta, förarga, straffa, höra, anlända, få tag i, träffa, orsaka, förstå, ta, skada, flytta, erhålla, komma, ta emot, irritera, komma fram, komma fram till, ge igen, få tag på, sätta dit, flytta på, råka ut för, gradvis bli, få att gå, ges möjlighet a give - erkänna, betala, donera, ge med sig, ge, skänka, frambringa, gå sönder, offra, räcka, utföra, avsätta, rendera, givna, bli ohållbar, låta få, överräcka, överlämna som gåva, utbringa en skål för, lämna, uppge go - förlöpa, försvinna, sätta igång, leda, göra sig av med, resa, göra, nå, säga, lyda, gå, gälla, passa, säga upp, låta, köra, avlägsna sig, stå, ge sig iväg, ta slut, ge sig av, bli av med, accepteras, säljas, skadad, rymmas, få plats, förflytta sig, få slu grind - slava, krossa, skrapa, utarma, mala, riva, vässa, skava, plugga, veva, förtrycka, slipas, slipa polera, gå att mala, stå och veva grow - odla, utvecklas, växa, växa till sig, utvidgas, bli större, gradvis börja, hålla på att bli, bli handwrite - hang - hänga, hängas, behänga, avlivas genom hängning, avliva genom hängning have - ha, få, lura, visa, dricka, ta, erhålla, känna, uppleva, äta, föda, åtnjuta, tillåta, röka, vara tvungen, hysa, ha gäster, visa prov på, finna sig i, få någonting gjort, ha på besök, ha kunskaper i hear - höra, hört, handlägga hide - dölja, gömma, hemlighålla, gömma sig, gå under jorden hit - hitta, träffa, drabba, slå, nå, finna, komma på, slå till, stöta till, stöta, köra på, komma upp på, köra mot, komma upp till, rikta slag mot hold - ha, bära, hejda, anordna, ordna, äga, äga rum, hålla, rymma, hysa, hålla tillbaka, ge uttryck för, hållas, hålla om, fortfarande gälla, hålla en ton, hålla fängslad, vara stark nog för, hålla för en viss vikt, ha utrymme för, försvara, hålla en viss kurs, hurt - smutskasta, såra, göra ont, värka, orsaka smärta, slå sig, göra illa, skada sig, ha ont inlay - lägga in input - stimulera, mata in, lägga in, inläsa keep - ha, spara, uppehålla, behålla, skydda, äga, förbli, förvara, hålla, fortsätta, gå, köra, hålla på, hålla fast, bevara, iakttaga, hålla sig, hålla kvar, stå vid, forsätta, stå sig, gömma på, hålla sig med, hålla inne med, hålla på att göra något, fortsätta kneel - knäfalla, knäböja knit - förena, sticka, knyta samman, förenas, knytas samman, sticka rät maska know - kunna, känna, uppleva, identifiera, veta, känna till, känner, veta av, känna igen, kunna skilja från, vara bekant med, ha lärt sig, vara kunnig i, vara med om, ha kunskap i, ha reda på lay - lägga, lägga på, täcka, hålla, komma med, placera, dämpa, lägga fram, stilla, slå ned, lägga in, sätta på, värpa, få att lägga sig, sätta, hamna i viss situation lead - leda, anföra, föranleda, leva, föra, gå före, vägleda, dirigera, utmynna, plombera, stå i spetsen för, leder, ledde, resultera i, resultera, vara ledare, ange tonen, låta föra, hålla framför, vara ledare för, plombera med blysigill, sikta framför, täcka m lean - böja, luta, sträcka sig, luta sig mot, luta ngt mot leap - hoppa, hoppa över, agera mycket snabbt learn - lära sig, lära, uppleva, erfara, pröva på, få veta, få höra, lära in leave - lämna, överge, avsegla, lägga, sluta, överlåta, avgå, flytta, resa, fara, låta, sätta, ställa, glömma, uppskjuta, överlämna, efterlämna, gå ifrån, testamentera, spricka ut, ge sig av, lämna kvar, glömma kvar, lövas, avgå från, resa ifrån, låta stå, låta h lend - låna ut, låna let - släppa in, låta, tillåta, hyra ut, arrendera ut, hyras ut lie - bedra, lägga, ljuga, bo, ligga, föreligga, ligga över, vara placerad, bo tillfälligt light - tända, lysa upp, belysa, tändas, lysa, komma ned, lysas upp lose - tappa, missa, förlora, försumma, slösa bort, helt gå upp i, fördjupa sig i, fördjupa sig, mista, tappa bort, komma ifrån, förlora sig, försitta, förspilla, gå miste om, helt gå upp, gå med förlust, tappa bort sig i, förlora sig i, tappa bort sig, börja få make - tjäna, få, vara, tillverka, skapa, tvinga, orsaka, utgöra, uppgå till, begå, erhålla, resa, göra, producera, bädda, vara på väg att, få till, försätta, förflytta sig, lägga ihop, göra hel, ha kvaliteten, få någon att, utföra en handling, försätta i visst mean - tänka, betyda, vilja, ämna, mena, innebära, ha för avsikt, syfta på, åsyfta, betyder, vara fast besluten, avse meet - bestrida, träffa, täcka, uppfylla, tillfredsställa, möta, bekämpa, motsvara, uppleva, lära känna, träffas, samlas, råka, mötas, infria, tillmötesgå, möter, bemöta, ses, råkas, sammanträffa med, uppleva något obehagligt mislead - vilseledd, lura, vilseleda, leda på fel väg mistake - missuppfatta, missta, blanda ihop, ta fel på misunderstand - missförstå, missuppfatta overdraw - övertrassera overhear - råka få höra overtake - gå om, köra om, överväldiga, omspringa pay - bära, visa, utbetala, avlöna, betala ut, betala, erlägga, ge, skänka, ägna, stå för, svara för, betyga, betalat, löna sig, betala sig, vara lönande, löna sig för, betala sig för preset - prove - visa, påvisa, bevisa, styrka, visa sig, befinnas, jäsa put - sätta, satte, sticker, sätter, stoppar 3, putta quit - lämna, lägga av, ge upp, sluta, höra upp, uppsagd, säga upp sig, sluta upp med, uppsäga read - läsa upp, tolka, säga, läsa, stå, avläsa, läsa högt, läsa av reprove - klandra, kritisera, förebrå rid - befria, ta bort, rensa, göra fri ride - rida, rider, åker 2 ring - ringa, slå, ringa in, omge, ringa upp, klinga, genljuda, skalla, ringa med, ringmärka rise - höja, göra uppror, gå upp, uppstå, uppkomma, öka, resa sig, höja sig, stiga upp, stiga, avsluta förhandlingarna, komma upp till ytan, jäsa, rinna upp, tillta run - fly, tappa, droppa, vara, pågå, leda, rulla, flyta ut, glida, kandidera, bryta, skynda, rinna, flyta, lyda, gälla, styra, klättra, låta, springa, köra, segla, sköta, driva, dra, rusa, vara på, vara igång, sticka, smuggla, fortlöpa, vara sig, skjutsa, fly saw - say - uppge, uttrycka, tala om, säja, visa, säga see - titta på, laga, ordna, upptäcka, märka, begripa, besöka, uppsöka, träffa, ta reda på, följa, förstå, vända sig till, hälsa på, uppleva, inse, kolla, se, ta emot, fatta, föreställa sig, titta i, bese, få syn på, sörja för, gå till, var med om seek - begära, försöka, söka, söka sig till sell - ha, avyttra, lura, bedra, gå, föra, sälja, förråda, popularisera, säljas, handla med, pracka på, sälja in, blåsa, avhända, leda till försäljning av, skapa intesse för, göra tilltalande, skapa intresse för send - skicka iväg, skicka, få att göra, orsaka, kasta, sända, slunga set - sätta igång, lägga, ordna, rigga, orsaka, sätta, ställa, gå ned, besätta, infatta, förlägga, tonsätta, gillra, stelna, bestämma, fixera, gå ner, plantera sew - sy shake - skaka, ruska, rista, uppröra, uppskaka, skälva shave - shear - flå, klippa, skjuva shed - tappa, gjuta, släppa, fälla, sprida, utgjuta, utjämna, sända ut, ge ifrån sig shine - stråla, lysa, skina, glänsa, briljera, glimra, putsa, blanka, glansa shoe - sko shoot - skjuta, sila, fotografera, filma, spela in, jaga, vräka, fara, flyga, kasta, rusa, vina, susa, störta, pila, skjuta av, stjälpa av, skjuta mot, arkebusera, skjuta skott, vräka ned, injicera narkotika, spira upp, ut med språket, fram med det, kläm fram det show - ange, visa, ställa ut, spela, uppvisa, påvisa, följa, ledsaga, bevisa, förklara, visas, visa vägen, utställa, visa prov på, peka ut, synas, spelas, dyka upp, bevisar, låta synas, redovisa, komma, ta sig uttryck shrink - krympa, krympa ihop shut - stänga av, slå ihop, klämma, stänga, stänga in, stängas, slutas till, sluta till, fälla ihop, gå igen, fälla ned, få i kläm, gå att stänga sing - sjunga, vissla, jämra sig, vina, susa, tjalla, dikta, gnälla, deppa, gola, kunna sjungas, vara sångbar sink - mojna, sjunka, falla, avta, sänka, förfalla, borra, gräva, minska, gräva ned, minskas, dala, få i, låsa fast, plöja ner, låta sjunka, få att avta, få att sjunka, skjuta i sank, dricka, ta sig, skölja ner, gå ned, sänka sig sit - sätta sig, ligga, sätta, sitta, stå, sitta barnvakt, sammanträda, värpa, vara belägen, ha sammanträde, sitta med i, vara med i, genomgå examen slay - döda, slå ihjäl, dräpa, imponera, underhålla, ha framgång sleep - sova, sover, ha bäddplats, sussa, tryna slide - halka, glida, skjuta fram, sticka, låta glida, kana, kasa sling - hänga, kasta, slänga, slunga slink - smyga, slinka slit - rämna, skära, klyvas smell - ana, vädra, stinka, lukta, lukta på, misstänka, dofta, känna lukten av, ha en föraning om sneak - knycka, sno, smyga sig, skvallra sow - så, beså speak - uttrycka, säga, tala, uttala sig, yttra sig, kunna tala, hålla ett tal speed - ilade, sätta fart, rusa i väg spell - betyda, stava, innebära, även bildligt, avlösa, ersätta spend - fördriva, tillbringa, spendera, lägga ut pengar, kosta på spill - rinna över, spilla, haspla spin - snurra, susa fram, spinna spit - spotta, genomborra, loska, spetta split - klyva, splittra, spränga, spricka upp, rämna, brista, gå sönder, dela, sprängas, spricka, sönderdela, splittras, klyvas, dela på, dela isär, dela på vinsten, dela på bytet spoil - förstöra, ruttna, bli dålig, skämma bort, pjoska med, skämma, klema bort spread - fördela, duka, sprida, sprida ut, breda ut, sträcka, föra vidare, sträcka sig, breda ut sig, sprida sig, breda, bre, förbereda en måltid spring - hoppa, springa, springa läck, överrumpla, flyga iväg, störta upp, överraskande säga, kasta fram stand - mäta, kandidera, ligga, stå, ställa upp, resa sig upp, ligga till, stå upprätt, ställa sig upp, ställa, tåla, stå ut med steal - stjäla, slinka, stjäla sig till, smyga sig, norpa stick - hälla, komma av sig, stoppa, lura, fästa, stanna, lägga, sätta fast, spetsa, slå, tåla, köra, sätta, ställa, blåsa, klibba ihop, sticka, risa, fastna, kladda, klistra, sätta upp, skriva upp, plocka in, bli sittande, sitta fast, uthärda, klibba fast, dra å sting - bränna, plågas, såra, röva, sticka stink - stinka, osa, ha dålig klang, lukta mycket illa, förpesta stride - stega, kliva, gå med långa steg, mäta med långa steg, kliva över med ett steg strike - prägla, avsluta, fälla, fylla, tända, förefalla, tilltala, stöta emot, bryta upp, upptäcka, sluta, spetsa, träffa, drabba, bita, beräkna, slå, stryka, fängsla, slå på, sätta in, dräpa, fånga, nå, finna, frappera, gå, hugga, ta ned, putsa, komma på, slå ti string - strip - demontera, ta isär, plocka isär, tömma, röja ur, strippa, klä av sig, plocka bort, ta bort, skala bort, plocka av, klä av, beröva, ta ifrån, dra bort, slita bort, dra bort av, skala bort av, slita bort av, ta bort av strive - sträva, bemöda sig sunburn - swear - beediga, bedyra, svära sweat - svettas, våndas sweep - sopa bort, stryka bort, segla fram, utbreda sig, sopa, fara, susa, sträcka sig, fara fram, glida över, svepa fram, skrida fram, driva undan, komma svepande, rycka med sig swell - svullna, öka, svälla, stiga swim - svämma över, simma, bada, snurra, gunga, gå runt, flimra, simma över swing - svänga, svinga, svaja, få att svänga, bli hängd, lyckas ordna, gå spänstigt, svänga på sig, swinga take - skriva upp, ha, få, fotografera, mäta, inta, anse, uppfatta, ta isär, utstå, tolka, förstå, ha samlag med, ta, klara, tro, anteckna, känna, gripa tag i, tåla, lyda, svälja, orka med, rymma, ta emot, hysa, lägga beslag på, nappa, ta med sig, ta tillbaka, f teach - undervisa, lära upp, vara lärare, lära ut, ge lektioner i, ge undervisning i tear - slita, splittra, riva upp, gå sönder, rusa, slita av, slita sönder, flänga, riva sönder, slitas sönder tell - uppge, uppmana, anmoda, meddela, befalla, avgöra, säga, berätta, skvallra, tala, prata, skilja, urskilja, veta, vittna, känna igen, tala om, räkna ihop, göra verkan, säga åt, bli kännbar, ta skruv, räkna think - ana, anse, tänka, betänka, förstå, tänka efter, tro, tycka, fatta, föreställa sig, anse som, fundera på, tänka sig, tänka sig för thrive - utvecklas, blomstra, trivas, trivs, växa och frodas throw - koppla till, lägga, ge upp, försänka, bygga, slå, kasta, slänga, ställa, störta, kasta av, kasta omkull, slunga, skänka bort, ömsa, koppla in, försätta, dreja, hiva, kasta till, ställa till med, avsiktligt förlora, fälla thrust - knuffa, borra, köra, stöta, sticka tread - beträda, trampa, trampa på, stampa, vandra över, vandra genom, trampa upp, trampa sönder, trampa till, gå vandra på, gå, stiga, träda undergo - lida, genomgå, undergå, få utstå understand - begripa, tolka, förstå, mena, förstå sig på, fatta, vara kunnig i, förståss, underförstå, ha förståelse för, fatta saken så, vara insatt i undertake - garantera, ikläda, lova, ta på sig, försäkra, åta sig, företa, förbinda sig, sätta igång med, företa sig, ta sig an, förbinda sig att göra, vinnlägga, förplikta sig upset - förarga, förvirra, reta, rubba, slå omkull, kullkasta, bringa ur fattningen, göra illamående, välta omkull, bringa oordning, göra upprörd, stjälpa ut, stuka vex - förarga, hemsöka, irritera, plåga, reta, ansätta wake - vakna, vakna upp, väcka, väcka upp, sätta liv i wear - ha, slita, nöta, bära, gå med, använda, ha på sig, nötas, bli nött, gräva, lida, hålla, gå med på, köra upp, slita på, tära på, nöta på, slitas, stå sig, trötta, trampa upp, bibehålla sig, nöta upp, finna sig i, vara klädd i, gå klädd i, klä sig i, föra f weave - binda, slingra, fläta, väva, inväva wed - viga, gifta sig, gifta sig med weep - droppa, begråta, grina, gråta, drypa, sörja över, vätska sig, avge fukt, avge vätska wet - win - vinna, förvärva, få tag i, erövra, segra, skaffa sig, utvinna, vinna i wind - dra upp, linda, vira, vindla, veva up, gå i krokar, spola withdraw - ta ut, ta bort, gå ut, avlägsna, avlägsna sig, upphäva, dra till sig, dra tillbaka, dra sig undan, dra sig tillbaka, ta tillbaka, återkalla, dra bort, dra in, undandra, återta, träda tillbaka, utträda, indraga, gå avsides withhold - undanhålla, undandra, vägra withstand - uthärda, klara av wring - vrida, klämma, pina write - skriva, författa, pränta
Börja med att studera oregelbundna verb:
slumpmässigt urval

Engelska oregelbundna verb