Learniv
▷ Förra gången den oregelbundna verb (dåtid) HIDE | Learniv.com
Learniv.com  >  sv  >  Engelska oregelbundna verb  >  hide


Förra gången den oregelbundna verb (dåtid) hide

B1 Översättning: dölja, gömma, hemlighålla, gömma sig, gå under jorden

Infinitiv

hide

[haɪd]

Dåtid

hid

[hɪd]

Particip

hidden

hid *

[hɪdn]
[hɪd]


* Denna form är föråldrade eller används i speciella fall eller några dialekterKonjugering oregelbundna verb [hide]

Konjugering är skapandet av härledda former av ett verb dess huvuddelar böjning (förändring av form i enlighet med grammatiska regler). Till exempel, kan verbet "break" konjugeras för att bilda ord bryta, raster, bröt, bruten och brytning.

Begreppet konjugering tillämpas endast på den böjning av verb, och inte av andra delar av tal (böjning av substantiv och adjektiv är känd som deklination). Också det ofta begränsad till anger bildningen av ändliga former av ett verb - dessa kan hänvisas till såsom konjugerade former, i motsats till icke-finita former, såsom infinitiv eller gerundium, som tenderar att inte märkas under större delen av grammatiska kategorier.

konjugering är också den traditionella benämningen för en grupp av verb som delar ett liknande konjugering mönster på ett visst språk (ett verb klass). Ett verb som inte följer alla standard konjugeringstekniker mönster av språket sägs vara en oregelbundna verb .

  ...   ... Mer information

Närvarande

I
hide 
you
hide 
he/she/it
hides 
we
hide 
you
hide 
they
hide 

Present Kontinuerlig

I
am hiding 
you
are hiding 
he/she/it
is hiding 
we
are hiding 
you
are hiding 
they
are hiding 

Dåtid

I
hid 
you
hid 
he/she/it
hid 
we
hid 
you
hid 
they
hid 

Förbi kontinuerlig

I
was hiding 
you
were hiding 
he/she/it
was hiding 
we
were hiding 
you
were hiding 
they
were hiding 

Perfekt

I
have hidden 
you
have hidden 
he/she/it
has hidden 
we
have hidden 
you
have hidden 
they
have hidden 

Perfekt kontinuerlig

I
have been hiding 
you
have been hiding 
he/she/it
has been hiding 
we
have been hiding 
you
have been hiding 
they
have been hiding 

Pluskvamperfekt

I
had hidden 
you
had hidden 
he/she/it
had hidden 
we
had hidden 
you
had hidden 
they
had hidden 

Pluskvamperfekt kontinuerlig

I
had been hiding 
you
had been hiding 
he/she/it
had been hiding 
we
had been hiding 
you
had been hiding 
they
had been hiding 

Framtida

I
will hide 
you
will hide 
he/she/it
will hide 
we
will hide 
you
will hide 
they
will hide 

Framtida kontinuerlig

I
will be hiding 
you
will be hiding 
he/she/it
will be hiding 
we
will be hiding 
you
will be hiding 
they
will be hiding 

Future Perfect

I
will have hidden 
you
will have hidden 
he/she/it
will have hidden 
we
will have hidden 
you
will have hidden 
they
will have hidden 

Future Perfect kontinuerliga

I
will have been hiding 
you
will have been hiding 
he/she/it
will have been hiding 
we
will have been hiding 
you
will have been hiding 
they
will have been hiding 

Villkorlig
(Conditional)
oregelbundna verb [hide]

Causality (även hänvisad till som causation eller orsak och verkan) är inflytande genom vilken en händelse, process, stat eller föremål (en orsak) bidrar till produktion av en annan händelse, process, tillstånd eller objektet (en effekt) där orsaken är delvis ansvarig för effekten, och effekten är delvis beroende på orsaken. I allmänhet har en process många orsaker, som också sägs vara orsaksfaktorer för det, och allt ligger i sitt förflutna. En effekt kan i sin tur vara en orsak till, eller orsak till många andra effekter, som alla ligger i dess framtid.

konditionalis (förkortat cond) är ett modus används i villkorliga påföljder för att uttrycka en proposition vars giltighet är beroende av något villkor, eventuellt kontra.

engelska inte har en inflective (morfologisk) konditionalis, utom i så mycket som de modala verb kunde styrka, bör och skulle i vissa sammanhang betraktas som villkorliga former av burken kan, ska och kommer respektive. Det som kallas den engelska konditionalis (eller bara den villkorliga) bildas periphrastically använder modala verb skulle i kombination med den nakna infinitiv av följande verb. (Ibland bör används i stället för gör med en första person som är föremål -.. Se ska och kommer även de tidigare nämnda modala verb kan kanske och bör ersätta skulle för att uttrycka lämplig modalitet förutom villkor)

  ...   ... Mer information

Villkorlig föreliggande
(Conditional present)

I
would hide 
you
would hide 
he/she/it
would hide 
we
would hide 
you
would hide 
they
would hide 

Villkorlig föreliggande progressiv
(Conditional present progressive)

I
would be hiding 
you
would be hiding 
he/she/it
would be hiding 
we
would be hiding 
you
would be hiding 
they
would be hiding 

Villkorlig perfekt
(Conditional perfect)

I
would have hidden 
you
would have hidden 
he/she/it
would have hidden 
we
would have hidden 
you
would have hidden 
they
would have hidden 

Villkorad perfekt progressiv
(Conditional perfect progressive)

I
would have been hiding 
you
would have been hiding 
he/she/it
would have been hiding 
we
would have been hiding 
you
would have been hiding 
they
would have been hiding 

Subjunktiv
(Subjunktiv)
oregelbundna verb [hide]

konjunktiv är ett modus, ett inslag i yttrandet som indikerar talarens inställning till det. Konjunktiv former av verb används vanligtvis för att uttrycka olika stadier av overklighet som: wish, känslor, möjlighet, dom, åsikt, skyldighet eller en åtgärd som ännu inte har inträffat; de exakta förhållandena vid vilka de används varierar från språk till språk. Konjunktiv är en av de irrealis stämningar, som hänvisar till vad som inte nödvändigtvis riktigt. Det är ofta kontrasteras med den preliminära, är en indikativ som huvudsakligen används för att indikera att något konstaterande.

Subjunctives uppstår oftast, men inte uteslutande, i bisatser, i synnerhet att-satser. Exempel på konjunktiv på engelska finns i meningarna "Jag föreslår att du vara försiktig" och "Det är viktigt att hon stanna vid din sida."

konjunktiv humör på engelska är en klausul typ som används i vissa sammanhang som beskriver icke-faktiska möjligheterna, t.ex. "Det är viktigt att du är här" och "Det är viktigt att han anländer tidigt." På engelska är konjunktiv syntaktiska snarare än böjnings, eftersom det inte finns någon specifikt konjunktiv verbform. Snarare, konjunktiv klausuler rekrytera den nakna form av verbet som även används i en mängd olika andra konstruktioner.

  ...   ... Mer information

Present konjunktiv
(Present subjunctive)

I
hide 
you
hide 
he/she/it
hide 
we
hide 
you
hide 
they
hide 

Past konjunktiv
(Past subjunctive)

I
hid 
you
hid 
he/she/it
hid 
we
hid 
you
hid 
they
hid 

Pluskvamperfekt konjunktiv
(Past perfect subjunctive)

I
had hidden 
you
had hidden 
he/she/it
had hidden 
we
had hidden 
you
had hidden 
they
had hidden 

Imperativ
(Imperativ)
oregelbundna verb [hide]

imperativ humör är ett modus som bildar ett kommando eller begäran.

Ett exempel på ett verb som används i imperativ humör är den engelska frasen "Go." Sådana imperativ innebära en andra person som är föremål (du), men några andra språk har också första- och tredje personer imperativ, med innebörden av "Låt oss (göra något)" eller "låt dem (göra något)" (formerna kan alternativt kallas cohortative och jussive).

  ...   ... Mer information

Imperativ
(Imperativ)

I
hide 
you
Let´s hide 
he/she/it
hide 
we
 
you
 
they
 

Particip
(Participle)
oregelbundna verb [hide]

I lingvistik, en participle (ptcp) är en form av infinit verb som innefattar perfektiv eller continuative grammatiska aspekter i talrika tempus. En particip kan också fungera som ett adjektiv eller adverb. Till exempel, i "kokt potatis", kokt är det förflutna form av verbet koka, adjectivally modifiera substantivet potatis; i "drev oss ojämn" trasig är particip av verbet trasa, adverbially kvalificerade verbet sprang.

  ...   ... Mer information

Present participle
(Present participle)

I
hiding 
you
 
he/she/it
 
we
 
you
 
they
 

Particip
(Past participle)

I
hidden 
you
 
he/she/it
 
we
 
you
 
they
 Oregelbundna verb