Learniv
▷ Förra gången den oregelbundna verb (dåtid) TAKE | Learniv.com
Learniv.com  >  sv  >  Engelska oregelbundna verb  >  take


Förra gången den oregelbundna verb (dåtid) take

A1 Översättning: skriva upp, ha, få, fotografera, mäta, inta, anse, uppfatta, ta isär, utstå, tolka, förstå, ha samlag med, ta, klara, tro, anteckna, känna, gripa tag i, tåla, lyda, svälja, orka med, rymma, ta emot, hysa, lägga beslag på, nappa, ta med sig, ta tillbaka, f

Infinitiv

take

[teɪk]

Dåtid

took

taked *

[tʊk]
[teɪkəd]

Particip

taken

[ˈteɪkən]


* Denna form är föråldrade eller används i speciella fall eller några dialekter
Relaterade oregelbundna verb:

Infinitiv

Dåtid

Particip

mistake

[mɪˈsteɪk]

mistook
mistaked

[mɪˈstʊk]
[mɪˈsteɪkəd]

mistaken

[mɪˈsteɪkən]

overtake

[ˌəʊvəˈteɪk]

overtook
overtaked

[ˌəʊvəˈtʊk]
[ˌəʊvəˈteɪkəd]

overtaken

[ˌəʊvəˈteɪkən]

undertake

[ˌʌndəˈteɪk]

undertook
undertaked

[ˌʌndəˈtʊk]
[ˌʌndəˈteɪkəd]

undertaken

[ˌʌndəˈteɪkən]

partake

[pɑːˈteɪk]

partook
partaked

[pɑːˈtʊk]
[pɑːˈteɪkəd]

partaken

[pɑːˈteɪkən]

betook
betaked

betaken

retook
retaked

retaken

intook
intaked

intaken

uptook
uptaked

uptaken

withtook

withtaken


Konjugering oregelbundna verb [take]

Konjugering är skapandet av härledda former av ett verb dess huvuddelar böjning (förändring av form i enlighet med grammatiska regler). Till exempel, kan verbet "break" konjugeras för att bilda ord bryta, raster, bröt, bruten och brytning.

Begreppet konjugering tillämpas endast på den böjning av verb, och inte av andra delar av tal (böjning av substantiv och adjektiv är känd som deklination). Också det ofta begränsad till anger bildningen av ändliga former av ett verb - dessa kan hänvisas till såsom konjugerade former, i motsats till icke-finita former, såsom infinitiv eller gerundium, som tenderar att inte märkas under större delen av grammatiska kategorier.

konjugering är också den traditionella benämningen för en grupp av verb som delar ett liknande konjugering mönster på ett visst språk (ett verb klass). Ett verb som inte följer alla standard konjugeringstekniker mönster av språket sägs vara en oregelbundna verb .

  ...   ... Mer information

Närvarande

I
take 
you
take 
he/she/it
takes 
we
take 
you
take 
they
take 

Present Kontinuerlig

I
am taking 
you
are taking 
he/she/it
is taking 
we
are taking 
you
are taking 
they
are taking 

Dåtid

I
took 
you
took 
he/she/it
took 
we
took 
you
took 
they
took 

Förbi kontinuerlig

I
was taking 
you
were taking 
he/she/it
was taking 
we
were taking 
you
were taking 
they
were taking 

Perfekt

I
have taken 
you
have taken 
he/she/it
has taken 
we
have taken 
you
have taken 
they
have taken 

Perfekt kontinuerlig

I
have been taking 
you
have been taking 
he/she/it
has been taking 
we
have been taking 
you
have been taking 
they
have been taking 

Pluskvamperfekt

I
had taken 
you
had taken 
he/she/it
had taken 
we
had taken 
you
had taken 
they
had taken 

Pluskvamperfekt kontinuerlig

I
had been taking 
you
had been taking 
he/she/it
had been taking 
we
had been taking 
you
had been taking 
they
had been taking 

Framtida

I
will take 
you
will take 
he/she/it
will take 
we
will take 
you
will take 
they
will take 

Framtida kontinuerlig

I
will be taking 
you
will be taking 
he/she/it
will be taking 
we
will be taking 
you
will be taking 
they
will be taking 

Future Perfect

I
will have taken 
you
will have taken 
he/she/it
will have taken 
we
will have taken 
you
will have taken 
they
will have taken 

Future Perfect kontinuerliga

I
will have been taking 
you
will have been taking 
he/she/it
will have been taking 
we
will have been taking 
you
will have been taking 
they
will have been taking 

Villkorlig
(Conditional)
oregelbundna verb [take]

Causality (även hänvisad till som causation eller orsak och verkan) är inflytande genom vilken en händelse, process, stat eller föremål (en orsak) bidrar till produktion av en annan händelse, process, tillstånd eller objektet (en effekt) där orsaken är delvis ansvarig för effekten, och effekten är delvis beroende på orsaken. I allmänhet har en process många orsaker, som också sägs vara orsaksfaktorer för det, och allt ligger i sitt förflutna. En effekt kan i sin tur vara en orsak till, eller orsak till många andra effekter, som alla ligger i dess framtid.

konditionalis (förkortat cond) är ett modus används i villkorliga påföljder för att uttrycka en proposition vars giltighet är beroende av något villkor, eventuellt kontra.

engelska inte har en inflective (morfologisk) konditionalis, utom i så mycket som de modala verb kunde styrka, bör och skulle i vissa sammanhang betraktas som villkorliga former av burken kan, ska och kommer respektive. Det som kallas den engelska konditionalis (eller bara den villkorliga) bildas periphrastically använder modala verb skulle i kombination med den nakna infinitiv av följande verb. (Ibland bör används i stället för gör med en första person som är föremål -.. Se ska och kommer även de tidigare nämnda modala verb kan kanske och bör ersätta skulle för att uttrycka lämplig modalitet förutom villkor)

  ...   ... Mer information

Villkorlig föreliggande
(Conditional present)

I
would take 
you
would take 
he/she/it
would take 
we
would take 
you
would take 
they
would take 

Villkorlig föreliggande progressiv
(Conditional present progressive)

I
would be taking 
you
would be taking 
he/she/it
would be taking 
we
would be taking 
you
would be taking 
they
would be taking 

Villkorlig perfekt
(Conditional perfect)

I
would have taken 
you
would have taken 
he/she/it
would have taken 
we
would have taken 
you
would have taken 
they
would have taken 

Villkorad perfekt progressiv
(Conditional perfect progressive)

I
would have been taking 
you
would have been taking 
he/she/it
would have been taking 
we
would have been taking 
you
would have been taking 
they
would have been taking 

Subjunktiv
(Subjunktiv)
oregelbundna verb [take]

konjunktiv är ett modus, ett inslag i yttrandet som indikerar talarens inställning till det. Konjunktiv former av verb används vanligtvis för att uttrycka olika stadier av overklighet som: wish, känslor, möjlighet, dom, åsikt, skyldighet eller en åtgärd som ännu inte har inträffat; de exakta förhållandena vid vilka de används varierar från språk till språk. Konjunktiv är en av de irrealis stämningar, som hänvisar till vad som inte nödvändigtvis riktigt. Det är ofta kontrasteras med den preliminära, är en indikativ som huvudsakligen används för att indikera att något konstaterande.

Subjunctives uppstår oftast, men inte uteslutande, i bisatser, i synnerhet att-satser. Exempel på konjunktiv på engelska finns i meningarna "Jag föreslår att du vara försiktig" och "Det är viktigt att hon stanna vid din sida."

konjunktiv humör på engelska är en klausul typ som används i vissa sammanhang som beskriver icke-faktiska möjligheterna, t.ex. "Det är viktigt att du är här" och "Det är viktigt att han anländer tidigt." På engelska är konjunktiv syntaktiska snarare än böjnings, eftersom det inte finns någon specifikt konjunktiv verbform. Snarare, konjunktiv klausuler rekrytera den nakna form av verbet som även används i en mängd olika andra konstruktioner.

  ...   ... Mer information

Present konjunktiv
(Present subjunctive)

I
take 
you
take 
he/she/it
take 
we
take 
you
take 
they
take 

Past konjunktiv
(Past subjunctive)

I
took 
you
took 
he/she/it
took 
we
took 
you
took 
they
took 

Pluskvamperfekt konjunktiv
(Past perfect subjunctive)

I
had taken 
you
had taken 
he/she/it
had taken 
we
had taken 
you
had taken 
they
had taken 

Imperativ
(Imperativ)
oregelbundna verb [take]

imperativ humör är ett modus som bildar ett kommando eller begäran.

Ett exempel på ett verb som används i imperativ humör är den engelska frasen "Go." Sådana imperativ innebära en andra person som är föremål (du), men några andra språk har också första- och tredje personer imperativ, med innebörden av "Låt oss (göra något)" eller "låt dem (göra något)" (formerna kan alternativt kallas cohortative och jussive).

  ...   ... Mer information

Imperativ
(Imperativ)

I
take 
you
Let´s take 
he/she/it
take 
we
 
you
 
they
 

Particip
(Participle)
oregelbundna verb [take]

I lingvistik, en participle (ptcp) är en form av infinit verb som innefattar perfektiv eller continuative grammatiska aspekter i talrika tempus. En particip kan också fungera som ett adjektiv eller adverb. Till exempel, i "kokt potatis", kokt är det förflutna form av verbet koka, adjectivally modifiera substantivet potatis; i "drev oss ojämn" trasig är particip av verbet trasa, adverbially kvalificerade verbet sprang.

  ...   ... Mer information

Present participle
(Present participle)

I
taking 
you
 
he/she/it
 
we
 
you
 
they
 

Particip
(Past participle)

I
taken 
you
 
he/she/it
 
we
 
you
 
they
 

Phrasal verb
(Phrasal verbs)
oregelbundna verb [take]

take aback

take after

take against

take along

take apart

take around

take aside

take away

take back

take down

take in

take off

take on

take out

take over

take round

take to

take up

take up on

take up with

take uponOregelbundna verb