Learniv
▷ Förra gången den oregelbundna verb (dåtid) READ | Learniv.com
Learniv.com  >  sv  >  Engelska oregelbundna verb  >  read


Förra gången den oregelbundna verb (dåtid) read

A1 Översättning: läsa upp, tolka, säga, läsa, stå, avläsa, läsa högt, läsa av

Infinitiv

read

[riːd]

Dåtid

read

[red]

Particip

read

readen *

[red]
[riːdn]


* Denna form är föråldrade eller används i speciella fall eller några dialekter
Relaterade oregelbundna verb:

Infinitiv

Dåtid

Particip

foreread

foreread
forereaden

lipread

lipread
lipreaden

misread

misread
misreaden

proofread

proofread
proofreaden

reread

reread
rereaden

sight-read

sight-read
sight-readen


Konjugering oregelbundna verb [read]

Konjugering är skapandet av härledda former av ett verb dess huvuddelar böjning (förändring av form i enlighet med grammatiska regler). Till exempel, kan verbet "break" konjugeras för att bilda ord bryta, raster, bröt, bruten och brytning.

Begreppet konjugering tillämpas endast på den böjning av verb, och inte av andra delar av tal (böjning av substantiv och adjektiv är känd som deklination). Också det ofta begränsad till anger bildningen av ändliga former av ett verb - dessa kan hänvisas till såsom konjugerade former, i motsats till icke-finita former, såsom infinitiv eller gerundium, som tenderar att inte märkas under större delen av grammatiska kategorier.

konjugering är också den traditionella benämningen för en grupp av verb som delar ett liknande konjugering mönster på ett visst språk (ett verb klass). Ett verb som inte följer alla standard konjugeringstekniker mönster av språket sägs vara en oregelbundna verb .

  ...   ... Mer information

Närvarande

I
read 
you
read 
he/she/it
reads 
we
read 
you
read 
they
read 

Present Kontinuerlig

I
am reading 
you
are reading 
he/she/it
is reading 
we
are reading 
you
are reading 
they
are reading 

Dåtid

I
read 
you
read 
he/she/it
read 
we
read 
you
read 
they
read 

Förbi kontinuerlig

I
was reading 
you
were reading 
he/she/it
was reading 
we
were reading 
you
were reading 
they
were reading 

Perfekt

I
have read 
you
have read 
he/she/it
has read 
we
have read 
you
have read 
they
have read 

Perfekt kontinuerlig

I
have been reading 
you
have been reading 
he/she/it
has been reading 
we
have been reading 
you
have been reading 
they
have been reading 

Pluskvamperfekt

I
had read 
you
had read 
he/she/it
had read 
we
had read 
you
had read 
they
had read 

Pluskvamperfekt kontinuerlig

I
had been reading 
you
had been reading 
he/she/it
had been reading 
we
had been reading 
you
had been reading 
they
had been reading 

Framtida

I
will read 
you
will read 
he/she/it
will read 
we
will read 
you
will read 
they
will read 

Framtida kontinuerlig

I
will be reading 
you
will be reading 
he/she/it
will be reading 
we
will be reading 
you
will be reading 
they
will be reading 

Future Perfect

I
will have read 
you
will have read 
he/she/it
will have read 
we
will have read 
you
will have read 
they
will have read 

Future Perfect kontinuerliga

I
will have been reading 
you
will have been reading 
he/she/it
will have been reading 
we
will have been reading 
you
will have been reading 
they
will have been reading 

Villkorlig
(Conditional)
oregelbundna verb [read]

Causality (även hänvisad till som causation eller orsak och verkan) är inflytande genom vilken en händelse, process, stat eller föremål (en orsak) bidrar till produktion av en annan händelse, process, tillstånd eller objektet (en effekt) där orsaken är delvis ansvarig för effekten, och effekten är delvis beroende på orsaken. I allmänhet har en process många orsaker, som också sägs vara orsaksfaktorer för det, och allt ligger i sitt förflutna. En effekt kan i sin tur vara en orsak till, eller orsak till många andra effekter, som alla ligger i dess framtid.

konditionalis (förkortat cond) är ett modus används i villkorliga påföljder för att uttrycka en proposition vars giltighet är beroende av något villkor, eventuellt kontra.

engelska inte har en inflective (morfologisk) konditionalis, utom i så mycket som de modala verb kunde styrka, bör och skulle i vissa sammanhang betraktas som villkorliga former av burken kan, ska och kommer respektive. Det som kallas den engelska konditionalis (eller bara den villkorliga) bildas periphrastically använder modala verb skulle i kombination med den nakna infinitiv av följande verb. (Ibland bör används i stället för gör med en första person som är föremål -.. Se ska och kommer även de tidigare nämnda modala verb kan kanske och bör ersätta skulle för att uttrycka lämplig modalitet förutom villkor)

  ...   ... Mer information

Villkorlig föreliggande
(Conditional present)

I
would read 
you
would read 
he/she/it
would read 
we
would read 
you
would read 
they
would read 

Villkorlig föreliggande progressiv
(Conditional present progressive)

I
would be reading 
you
would be reading 
he/she/it
would be reading 
we
would be reading 
you
would be reading 
they
would be reading 

Villkorlig perfekt
(Conditional perfect)

I
would have read 
you
would have read 
he/she/it
would have read 
we
would have read 
you
would have read 
they
would have read 

Villkorad perfekt progressiv
(Conditional perfect progressive)

I
would have been reading 
you
would have been reading 
he/she/it
would have been reading 
we
would have been reading 
you
would have been reading 
they
would have been reading 

Subjunktiv
(Subjunktiv)
oregelbundna verb [read]

konjunktiv är ett modus, ett inslag i yttrandet som indikerar talarens inställning till det. Konjunktiv former av verb används vanligtvis för att uttrycka olika stadier av overklighet som: wish, känslor, möjlighet, dom, åsikt, skyldighet eller en åtgärd som ännu inte har inträffat; de exakta förhållandena vid vilka de används varierar från språk till språk. Konjunktiv är en av de irrealis stämningar, som hänvisar till vad som inte nödvändigtvis riktigt. Det är ofta kontrasteras med den preliminära, är en indikativ som huvudsakligen används för att indikera att något konstaterande.

Subjunctives uppstår oftast, men inte uteslutande, i bisatser, i synnerhet att-satser. Exempel på konjunktiv på engelska finns i meningarna "Jag föreslår att du vara försiktig" och "Det är viktigt att hon stanna vid din sida."

konjunktiv humör på engelska är en klausul typ som används i vissa sammanhang som beskriver icke-faktiska möjligheterna, t.ex. "Det är viktigt att du är här" och "Det är viktigt att han anländer tidigt." På engelska är konjunktiv syntaktiska snarare än böjnings, eftersom det inte finns någon specifikt konjunktiv verbform. Snarare, konjunktiv klausuler rekrytera den nakna form av verbet som även används i en mängd olika andra konstruktioner.

  ...   ... Mer information

Present konjunktiv
(Present subjunctive)

I
read 
you
read 
he/she/it
read 
we
read 
you
read 
they
read 

Past konjunktiv
(Past subjunctive)

I
read 
you
read 
he/she/it
read 
we
read 
you
read 
they
read 

Pluskvamperfekt konjunktiv
(Past perfect subjunctive)

I
had read 
you
had read 
he/she/it
had read 
we
had read 
you
had read 
they
had read 

Imperativ
(Imperativ)
oregelbundna verb [read]

imperativ humör är ett modus som bildar ett kommando eller begäran.

Ett exempel på ett verb som används i imperativ humör är den engelska frasen "Go." Sådana imperativ innebära en andra person som är föremål (du), men några andra språk har också första- och tredje personer imperativ, med innebörden av "Låt oss (göra något)" eller "låt dem (göra något)" (formerna kan alternativt kallas cohortative och jussive).

  ...   ... Mer information

Imperativ
(Imperativ)

I
read 
you
Let´s read 
he/she/it
read 
we
 
you
 
they
 

Particip
(Participle)
oregelbundna verb [read]

I lingvistik, en participle (ptcp) är en form av infinit verb som innefattar perfektiv eller continuative grammatiska aspekter i talrika tempus. En particip kan också fungera som ett adjektiv eller adverb. Till exempel, i "kokt potatis", kokt är det förflutna form av verbet koka, adjectivally modifiera substantivet potatis; i "drev oss ojämn" trasig är particip av verbet trasa, adverbially kvalificerade verbet sprang.

  ...   ... Mer information

Present participle
(Present participle)

I
reading 
you
 
he/she/it
 
we
 
you
 
they
 

Particip
(Past participle)

I
read 
you
 
he/she/it
 
we
 
you
 
they
 

Phrasal verb
(Phrasal verbs)
oregelbundna verb [read]

read back

read on

read out

read over

read through

read up

read up on

put forth

put forward

put in

put off

put on

put out

put over

put through

put together

put under

put up

put up with

put uponOregelbundna verb