Learniv
▷ Förra gången den oregelbundna verb (dåtid) COME | Learniv.com
Learniv.com  >  sv  >  Engelska oregelbundna verb  >  come


Förra gången den oregelbundna verb (dåtid) come

A1 Översättning: anlända, räcka till, nå, komma

Infinitiv

come

[kʌm]

Dåtid

came

[keɪm]

Particip

come

comen *

[kʌm]
[kʌmn]


* Denna form är föråldrade eller används i speciella fall eller några dialekter
Relaterade oregelbundna verb:

Infinitiv

Dåtid

Particip

overcome

[ˌəʊvəˈkʌm]

overcame

[ˌəʊvəˈkeɪm]

overcome
overcomen

[ˌəʊvəˈkʌm]
[ˌəʊvəˈkʌmn]

forthcame

forthcome


Konjugering oregelbundna verb [come]

Konjugering är skapandet av härledda former av ett verb dess huvuddelar böjning (förändring av form i enlighet med grammatiska regler). Till exempel, kan verbet "break" konjugeras för att bilda ord bryta, raster, bröt, bruten och brytning.

Begreppet konjugering tillämpas endast på den böjning av verb, och inte av andra delar av tal (böjning av substantiv och adjektiv är känd som deklination). Också det ofta begränsad till anger bildningen av ändliga former av ett verb - dessa kan hänvisas till såsom konjugerade former, i motsats till icke-finita former, såsom infinitiv eller gerundium, som tenderar att inte märkas under större delen av grammatiska kategorier.

konjugering är också den traditionella benämningen för en grupp av verb som delar ett liknande konjugering mönster på ett visst språk (ett verb klass). Ett verb som inte följer alla standard konjugeringstekniker mönster av språket sägs vara en oregelbundna verb .

  ...   ... Mer information

Närvarande

I
come 
you
come 
he/she/it
comes 
we
come 
you
come 
they
come 

Present Kontinuerlig

I
am coming 
you
are coming 
he/she/it
is coming 
we
are coming 
you
are coming 
they
are coming 

Dåtid

I
came 
you
came 
he/she/it
came 
we
came 
you
came 
they
came 

Förbi kontinuerlig

I
was coming 
you
were coming 
he/she/it
was coming 
we
were coming 
you
were coming 
they
were coming 

Perfekt

I
have come 
you
have come 
he/she/it
has come 
we
have come 
you
have come 
they
have come 

Perfekt kontinuerlig

I
have been coming 
you
have been coming 
he/she/it
has been coming 
we
have been coming 
you
have been coming 
they
have been coming 

Pluskvamperfekt

I
had come 
you
had come 
he/she/it
had come 
we
had come 
you
had come 
they
had come 

Pluskvamperfekt kontinuerlig

I
had been coming 
you
had been coming 
he/she/it
had been coming 
we
had been coming 
you
had been coming 
they
had been coming 

Framtida

I
will come 
you
will come 
he/she/it
will come 
we
will come 
you
will come 
they
will come 

Framtida kontinuerlig

I
will be coming 
you
will be coming 
he/she/it
will be coming 
we
will be coming 
you
will be coming 
they
will be coming 

Future Perfect

I
will have come 
you
will have come 
he/she/it
will have come 
we
will have come 
you
will have come 
they
will have come 

Future Perfect kontinuerliga

I
will have been coming 
you
will have been coming 
he/she/it
will have been coming 
we
will have been coming 
you
will have been coming 
they
will have been coming 

Villkorlig
(Conditional)
oregelbundna verb [come]

Causality (även hänvisad till som causation eller orsak och verkan) är inflytande genom vilken en händelse, process, stat eller föremål (en orsak) bidrar till produktion av en annan händelse, process, tillstånd eller objektet (en effekt) där orsaken är delvis ansvarig för effekten, och effekten är delvis beroende på orsaken. I allmänhet har en process många orsaker, som också sägs vara orsaksfaktorer för det, och allt ligger i sitt förflutna. En effekt kan i sin tur vara en orsak till, eller orsak till många andra effekter, som alla ligger i dess framtid.

konditionalis (förkortat cond) är ett modus används i villkorliga påföljder för att uttrycka en proposition vars giltighet är beroende av något villkor, eventuellt kontra.

engelska inte har en inflective (morfologisk) konditionalis, utom i så mycket som de modala verb kunde styrka, bör och skulle i vissa sammanhang betraktas som villkorliga former av burken kan, ska och kommer respektive. Det som kallas den engelska konditionalis (eller bara den villkorliga) bildas periphrastically använder modala verb skulle i kombination med den nakna infinitiv av följande verb. (Ibland bör används i stället för gör med en första person som är föremål -.. Se ska och kommer även de tidigare nämnda modala verb kan kanske och bör ersätta skulle för att uttrycka lämplig modalitet förutom villkor)

  ...   ... Mer information

Villkorlig föreliggande
(Conditional present)

I
would come 
you
would come 
he/she/it
would come 
we
would come 
you
would come 
they
would come 

Villkorlig föreliggande progressiv
(Conditional present progressive)

I
would be coming 
you
would be coming 
he/she/it
would be coming 
we
would be coming 
you
would be coming 
they
would be coming 

Villkorlig perfekt
(Conditional perfect)

I
would have come 
you
would have come 
he/she/it
would have come 
we
would have come 
you
would have come 
they
would have come 

Villkorad perfekt progressiv
(Conditional perfect progressive)

I
would have been coming 
you
would have been coming 
he/she/it
would have been coming 
we
would have been coming 
you
would have been coming 
they
would have been coming 

Subjunktiv
(Subjunktiv)
oregelbundna verb [come]

konjunktiv är ett modus, ett inslag i yttrandet som indikerar talarens inställning till det. Konjunktiv former av verb används vanligtvis för att uttrycka olika stadier av overklighet som: wish, känslor, möjlighet, dom, åsikt, skyldighet eller en åtgärd som ännu inte har inträffat; de exakta förhållandena vid vilka de används varierar från språk till språk. Konjunktiv är en av de irrealis stämningar, som hänvisar till vad som inte nödvändigtvis riktigt. Det är ofta kontrasteras med den preliminära, är en indikativ som huvudsakligen används för att indikera att något konstaterande.

Subjunctives uppstår oftast, men inte uteslutande, i bisatser, i synnerhet att-satser. Exempel på konjunktiv på engelska finns i meningarna "Jag föreslår att du vara försiktig" och "Det är viktigt att hon stanna vid din sida."

konjunktiv humör på engelska är en klausul typ som används i vissa sammanhang som beskriver icke-faktiska möjligheterna, t.ex. "Det är viktigt att du är här" och "Det är viktigt att han anländer tidigt." På engelska är konjunktiv syntaktiska snarare än böjnings, eftersom det inte finns någon specifikt konjunktiv verbform. Snarare, konjunktiv klausuler rekrytera den nakna form av verbet som även används i en mängd olika andra konstruktioner.

  ...   ... Mer information

Present konjunktiv
(Present subjunctive)

I
come 
you
come 
he/she/it
come 
we
come 
you
come 
they
come 

Past konjunktiv
(Past subjunctive)

I
came 
you
came 
he/she/it
came 
we
came 
you
came 
they
came 

Pluskvamperfekt konjunktiv
(Past perfect subjunctive)

I
had come 
you
had come 
he/she/it
had come 
we
had come 
you
had come 
they
had come 

Imperativ
(Imperativ)
oregelbundna verb [come]

imperativ humör är ett modus som bildar ett kommando eller begäran.

Ett exempel på ett verb som används i imperativ humör är den engelska frasen "Go." Sådana imperativ innebära en andra person som är föremål (du), men några andra språk har också första- och tredje personer imperativ, med innebörden av "Låt oss (göra något)" eller "låt dem (göra något)" (formerna kan alternativt kallas cohortative och jussive).

  ...   ... Mer information

Imperativ
(Imperativ)

I
come 
you
Let´s come 
he/she/it
come 
we
 
you
 
they
 

Particip
(Participle)
oregelbundna verb [come]

I lingvistik, en participle (ptcp) är en form av infinit verb som innefattar perfektiv eller continuative grammatiska aspekter i talrika tempus. En particip kan också fungera som ett adjektiv eller adverb. Till exempel, i "kokt potatis", kokt är det förflutna form av verbet koka, adjectivally modifiera substantivet potatis; i "drev oss ojämn" trasig är particip av verbet trasa, adverbially kvalificerade verbet sprang.

  ...   ... Mer information

Present participle
(Present participle)

I
coming 
you
 
he/she/it
 
we
 
you
 
they
 

Particip
(Past participle)

I
come 
you
 
he/she/it
 
we
 
you
 
they
 

Phrasal verb
(Phrasal verbs)
oregelbundna verb [come]

come about

come across

come after

come along

come apart

come at

come away

come back at

come back

come before

come between

come by

come close to

come down

come down on

come down with

come down to

come for

come forward

come from

come in

come into

come of

come off

come on

come out

come out with

come over

come round

come through

come to

come together

come under

come up

come up against

come up to

come up with

come uponOregelbundna verb