LEARNIV.com  >  sv  >  Engelska oregelbundna verb  >  set


Förra gången den oregelbundna verb (dåtid) set

B1 Översättning: sätta igång, lägga, ordna, rigga, orsaka, sätta, ställa, gå ned, besätta, infatta, förlägga, tonsätta, gillra, stelna, bestämma, fixera, gå ner, plantera

Infinitiv

set

[set]

Dåtid

set

[set]

Particip

set

setten *

[set]
[setn]


* Denna form är föråldrade eller används i speciella fall eller några dialekter


   
   


Relaterade oregelbundna verb:

Infinitiv

Dåtid

Particip

preset

[priːˈset]

preset

[priːˈset]

preset
presetten

[priːˈset]
[priːˈsetn]

upset

[ˌʌpˈset]

upset

[ˌʌpˈset]

upset
upsetten

[ˌʌpˈset]
[ˌʌpˈsetn]

beset

[bɪˈset]

beset

[bɪˈset]

beset
besetten

[bɪˈset]
[bɪˈsetn]

offset

offset
offsetten

handset

handset
handsetten

inset

inset
insetten

misset

misset
missetten

overset

overset
oversetten

reset

reset
resetten

withset

withset
withsetten


Konjugering oregelbundna verb [set]

Konjugering är skapandet av härledda former av ett verb dess huvuddelar böjning (förändring av form i enlighet med grammatiska regler). Till exempel, kan verbet "break" konjugeras för att bilda ord bryta, raster, bröt, bruten och brytning.

Begreppet konjugering tillämpas endast på den böjning av verb, och inte av andra delar av tal (böjning av substantiv och adjektiv är känd som deklination). Också det ofta begränsad till anger bildningen av ändliga former av ett verb - dessa kan hänvisas till såsom konjugerade former, i motsats till icke-finita former, såsom infinitiv eller gerundium, som tenderar att inte märkas under större delen av grammatiska kategorier.

konjugering är också den traditionella benämningen för en grupp av verb som delar ett liknande konjugering mönster på ett visst språk (ett verb klass). Ett verb som inte följer alla standard konjugeringstekniker mönster av språket sägs vara en oregelbundna verb .

  ...   ... Mer information

Närvarande

I
set 
you
set 
he/she/it
sets 
we
set 
you
set 
they
set 

Present Kontinuerlig

I
am setting 
you
are setting 
he/she/it
is setting 
we
are setting 
you
are setting 
they
are setting 

Dåtid

I
set 
you
set 
he/she/it
set 
we
set 
you
set 
they
set 

Förbi kontinuerlig

I
was setting 
you
were setting 
he/she/it
was setting 
we
were setting 
you
were setting 
they
were setting 

Perfekt

I
have set 
you
have set 
he/she/it
has set 
we
have set 
you
have set 
they
have set 

Perfekt kontinuerlig

I
have been setting 
you
have been setting 
he/she/it
has been setting 
we
have been setting 
you
have been setting 
they
have been setting 

Pluskvamperfekt

I
had set 
you
had set 
he/she/it
had set 
we
had set 
you
had set 
they
had set 

Pluskvamperfekt kontinuerlig

I
had been setting 
you
had been setting 
he/she/it
had been setting 
we
had been setting 
you
had been setting 
they
had been setting 

Framtida

I
will set 
you
will set 
he/she/it
will set 
we
will set 
you
will set 
they
will set 

Framtida kontinuerlig

I
will be setting 
you
will be setting 
he/she/it
will be setting 
we
will be setting 
you
will be setting 
they
will be setting 

Future Perfect

I
will have set 
you
will have set 
he/she/it
will have set 
we
will have set 
you
will have set 
they
will have set 

Future Perfect kontinuerliga

I
will have been setting 
you
will have been setting 
he/she/it
will have been setting 
we
will have been setting 
you
will have been setting 
they
will have been setting 

Villkorlig
(Conditional)
oregelbundna verb [set]

Causality (även hänvisad till som causation eller orsak och verkan) är inflytande genom vilken en händelse, process, stat eller föremål (en orsak) bidrar till produktion av en annan händelse, process, tillstånd eller objektet (en effekt) där orsaken är delvis ansvarig för effekten, och effekten är delvis beroende på orsaken. I allmänhet har en process många orsaker, som också sägs vara orsaksfaktorer för det, och allt ligger i sitt förflutna. En effekt kan i sin tur vara en orsak till, eller orsak till många andra effekter, som alla ligger i dess framtid.

konditionalis (förkortat cond) är ett modus används i villkorliga påföljder för att uttrycka en proposition vars giltighet är beroende av något villkor, eventuellt kontra.

engelska inte har en inflective (morfologisk) konditionalis, utom i så mycket som de modala verb kunde styrka, bör och skulle i vissa sammanhang betraktas som villkorliga former av burken kan, ska och kommer respektive. Det som kallas den engelska konditionalis (eller bara den villkorliga) bildas periphrastically använder modala verb skulle i kombination med den nakna infinitiv av följande verb. (Ibland bör används i stället för gör med en första person som är föremål -.. Se ska och kommer även de tidigare nämnda modala verb kan kanske och bör ersätta skulle för att uttrycka lämplig modalitet förutom villkor)

  ...   ... Mer information

Villkorlig föreliggande
(Conditional present)

I
would set 
you
would set 
he/she/it
would set 
we
would set 
you
would set 
they
would set 

Villkorlig föreliggande progressiv
(Conditional present progressive)

I
would be setting 
you
would be setting 
he/she/it
would be setting 
we
would be setting 
you
would be setting 
they
would be setting 

Villkorlig perfekt
(Conditional perfect)

I
would have set 
you
would have set 
he/she/it
would have set 
we
would have set 
you
would have set 
they
would have set 

Villkorad perfekt progressiv
(Conditional perfect progressive)

I
would have been setting 
you
would have been setting 
he/she/it
would have been setting 
we
would have been setting 
you
would have been setting 
they
would have been setting 

Subjunktiv
(Subjunktiv)
oregelbundna verb [set]

konjunktiv är ett modus, ett inslag i yttrandet som indikerar talarens inställning till det. Konjunktiv former av verb används vanligtvis för att uttrycka olika stadier av overklighet som: wish, känslor, möjlighet, dom, åsikt, skyldighet eller en åtgärd som ännu inte har inträffat; de exakta förhållandena vid vilka de används varierar från språk till språk. Konjunktiv är en av de irrealis stämningar, som hänvisar till vad som inte nödvändigtvis riktigt. Det är ofta kontrasteras med den preliminära, är en indikativ som huvudsakligen används för att indikera att något konstaterande.

Subjunctives uppstår oftast, men inte uteslutande, i bisatser, i synnerhet att-satser. Exempel på konjunktiv på engelska finns i meningarna "Jag föreslår att du vara försiktig" och "Det är viktigt att hon stanna vid din sida."

konjunktiv humör på engelska är en klausul typ som används i vissa sammanhang som beskriver icke-faktiska möjligheterna, t.ex. "Det är viktigt att du är här" och "Det är viktigt att han anländer tidigt." På engelska är konjunktiv syntaktiska snarare än böjnings, eftersom det inte finns någon specifikt konjunktiv verbform. Snarare, konjunktiv klausuler rekrytera den nakna form av verbet som även används i en mängd olika andra konstruktioner.

  ...   ... Mer information

Present konjunktiv
(Present subjunctive)

I
set 
you
set 
he/she/it
set 
we
set 
you
set 
they
set 

Past konjunktiv
(Past subjunctive)

I
set 
you
set 
he/she/it
set 
we
set 
you
set 
they
set 

Pluskvamperfekt konjunktiv
(Past perfect subjunctive)

I
had set 
you
had set 
he/she/it
had set 
we
had set 
you
had set 
they
had set 

Imperativ
(Imperativ)
oregelbundna verb [set]

imperativ humör är ett modus som bildar ett kommando eller begäran.

Ett exempel på ett verb som används i imperativ humör är den engelska frasen "Go." Sådana imperativ innebära en andra person som är föremål (du), men några andra språk har också första- och tredje personer imperativ, med innebörden av "Låt oss (göra något)" eller "låt dem (göra något)" (formerna kan alternativt kallas cohortative och jussive).

  ...   ... Mer information

Imperativ
(Imperativ)

I
set 
you
Let´s set 
he/she/it
set 
we
 
you
 
they
 

Particip
(Participle)
oregelbundna verb [set]

I lingvistik, en participle (ptcp) är en form av infinit verb som innefattar perfektiv eller continuative grammatiska aspekter i talrika tempus. En particip kan också fungera som ett adjektiv eller adverb. Till exempel, i "kokt potatis", kokt är det förflutna form av verbet koka, adjectivally modifiera substantivet potatis; i "drev oss ojämn" trasig är particip av verbet trasa, adverbially kvalificerade verbet sprang.

  ...   ... Mer information

Present participle
(Present participle)

I
setting 
you
 
he/she/it
 
we
 
you
 
they
 

Particip
(Past participle)

I
set 
you
 
he/she/it
 
we
 
you
 
they
 

Phrasal verb
(Phrasal verbs)
oregelbundna verb [set]

set about

set against

set apart

set aside

set back

set down

set forth

set in

set off

set on

set out

set to

set up

set uponOregelbundna verb