Learniv
▷ Förra gången den oregelbundna verb (dåtid) TELL | Learniv.com
Learniv.com  >  sv  >  Engelska oregelbundna verb  >  tell


Förra gången den oregelbundna verb (dåtid) tell

A1 Översättning: uppge, uppmana, anmoda, meddela, befalla, avgöra, säga, berätta, skvallra, tala, prata, skilja, urskilja, veta, vittna, känna igen, tala om, räkna ihop, göra verkan, säga åt, bli kännbar, ta skruv, räkna

Infinitiv

tell

[tel]

Dåtid

told

talled *

[told]
[təʊld]

Particip

told

talled *

[told]
[təʊld]


* Denna form är föråldrade eller används i speciella fall eller några dialekter
Relaterade oregelbundna verb:

Infinitiv

Dåtid

Particip

foretell

[fɔːˈtel]

foretold
foretelled

[fɔːˈtold]
[fɔːˈtəʊld]

foretold
foretelled

[fɔːˈtold]
[fɔːˈtəʊld]

retell

[ˌri'tel]

retold
retelled

[ˌri'təʊld]
[ˌri'teləd]

retold
retelled

[ˌri'təʊld]
[ˌri'teləd]

forthtold

forthtold

mistold

mistold

outtold
outtelled

outtold
outtelled


Konjugering oregelbundna verb [tell]

Konjugering är skapandet av härledda former av ett verb dess huvuddelar böjning (förändring av form i enlighet med grammatiska regler). Till exempel, kan verbet "break" konjugeras för att bilda ord bryta, raster, bröt, bruten och brytning.

Begreppet konjugering tillämpas endast på den böjning av verb, och inte av andra delar av tal (böjning av substantiv och adjektiv är känd som deklination). Också det ofta begränsad till anger bildningen av ändliga former av ett verb - dessa kan hänvisas till såsom konjugerade former, i motsats till icke-finita former, såsom infinitiv eller gerundium, som tenderar att inte märkas under större delen av grammatiska kategorier.

konjugering är också den traditionella benämningen för en grupp av verb som delar ett liknande konjugering mönster på ett visst språk (ett verb klass). Ett verb som inte följer alla standard konjugeringstekniker mönster av språket sägs vara en oregelbundna verb .

  ...   ... Mer information

Närvarande

I
tell 
you
tell 
he/she/it
tells 
we
tell 
you
tell 
they
tell 

Present Kontinuerlig

I
am telling 
you
are telling 
he/she/it
is telling 
we
are telling 
you
are telling 
they
are telling 

Dåtid

I
told 
you
told 
he/she/it
told 
we
told 
you
told 
they
told 

Förbi kontinuerlig

I
was telling 
you
were telling 
he/she/it
was telling 
we
were telling 
you
were telling 
they
were telling 

Perfekt

I
have told 
you
have told 
he/she/it
has told 
we
have told 
you
have told 
they
have told 

Perfekt kontinuerlig

I
have been telling 
you
have been telling 
he/she/it
has been telling 
we
have been telling 
you
have been telling 
they
have been telling 

Pluskvamperfekt

I
had told 
you
had told 
he/she/it
had told 
we
had told 
you
had told 
they
had told 

Pluskvamperfekt kontinuerlig

I
had been telling 
you
had been telling 
he/she/it
had been telling 
we
had been telling 
you
had been telling 
they
had been telling 

Framtida

I
will tell 
you
will tell 
he/she/it
will tell 
we
will tell 
you
will tell 
they
will tell 

Framtida kontinuerlig

I
will be telling 
you
will be telling 
he/she/it
will be telling 
we
will be telling 
you
will be telling 
they
will be telling 

Future Perfect

I
will have told 
you
will have told 
he/she/it
will have told 
we
will have told 
you
will have told 
they
will have told 

Future Perfect kontinuerliga

I
will have been telling 
you
will have been telling 
he/she/it
will have been telling 
we
will have been telling 
you
will have been telling 
they
will have been telling 

Villkorlig
(Conditional)
oregelbundna verb [tell]

Causality (även hänvisad till som causation eller orsak och verkan) är inflytande genom vilken en händelse, process, stat eller föremål (en orsak) bidrar till produktion av en annan händelse, process, tillstånd eller objektet (en effekt) där orsaken är delvis ansvarig för effekten, och effekten är delvis beroende på orsaken. I allmänhet har en process många orsaker, som också sägs vara orsaksfaktorer för det, och allt ligger i sitt förflutna. En effekt kan i sin tur vara en orsak till, eller orsak till många andra effekter, som alla ligger i dess framtid.

konditionalis (förkortat cond) är ett modus används i villkorliga påföljder för att uttrycka en proposition vars giltighet är beroende av något villkor, eventuellt kontra.

engelska inte har en inflective (morfologisk) konditionalis, utom i så mycket som de modala verb kunde styrka, bör och skulle i vissa sammanhang betraktas som villkorliga former av burken kan, ska och kommer respektive. Det som kallas den engelska konditionalis (eller bara den villkorliga) bildas periphrastically använder modala verb skulle i kombination med den nakna infinitiv av följande verb. (Ibland bör används i stället för gör med en första person som är föremål -.. Se ska och kommer även de tidigare nämnda modala verb kan kanske och bör ersätta skulle för att uttrycka lämplig modalitet förutom villkor)

  ...   ... Mer information

Villkorlig föreliggande
(Conditional present)

I
would tell 
you
would tell 
he/she/it
would tell 
we
would tell 
you
would tell 
they
would tell 

Villkorlig föreliggande progressiv
(Conditional present progressive)

I
would be telling 
you
would be telling 
he/she/it
would be telling 
we
would be telling 
you
would be telling 
they
would be telling 

Villkorlig perfekt
(Conditional perfect)

I
would have told 
you
would have told 
he/she/it
would have told 
we
would have told 
you
would have told 
they
would have told 

Villkorad perfekt progressiv
(Conditional perfect progressive)

I
would have been telling 
you
would have been telling 
he/she/it
would have been telling 
we
would have been telling 
you
would have been telling 
they
would have been telling 

Subjunktiv
(Subjunktiv)
oregelbundna verb [tell]

konjunktiv är ett modus, ett inslag i yttrandet som indikerar talarens inställning till det. Konjunktiv former av verb används vanligtvis för att uttrycka olika stadier av overklighet som: wish, känslor, möjlighet, dom, åsikt, skyldighet eller en åtgärd som ännu inte har inträffat; de exakta förhållandena vid vilka de används varierar från språk till språk. Konjunktiv är en av de irrealis stämningar, som hänvisar till vad som inte nödvändigtvis riktigt. Det är ofta kontrasteras med den preliminära, är en indikativ som huvudsakligen används för att indikera att något konstaterande.

Subjunctives uppstår oftast, men inte uteslutande, i bisatser, i synnerhet att-satser. Exempel på konjunktiv på engelska finns i meningarna "Jag föreslår att du vara försiktig" och "Det är viktigt att hon stanna vid din sida."

konjunktiv humör på engelska är en klausul typ som används i vissa sammanhang som beskriver icke-faktiska möjligheterna, t.ex. "Det är viktigt att du är här" och "Det är viktigt att han anländer tidigt." På engelska är konjunktiv syntaktiska snarare än böjnings, eftersom det inte finns någon specifikt konjunktiv verbform. Snarare, konjunktiv klausuler rekrytera den nakna form av verbet som även används i en mängd olika andra konstruktioner.

  ...   ... Mer information

Present konjunktiv
(Present subjunctive)

I
tell 
you
tell 
he/she/it
tell 
we
tell 
you
tell 
they
tell 

Past konjunktiv
(Past subjunctive)

I
told 
you
told 
he/she/it
told 
we
told 
you
told 
they
told 

Pluskvamperfekt konjunktiv
(Past perfect subjunctive)

I
had told 
you
had told 
he/she/it
had told 
we
had told 
you
had told 
they
had told 

Imperativ
(Imperativ)
oregelbundna verb [tell]

imperativ humör är ett modus som bildar ett kommando eller begäran.

Ett exempel på ett verb som används i imperativ humör är den engelska frasen "Go." Sådana imperativ innebära en andra person som är föremål (du), men några andra språk har också första- och tredje personer imperativ, med innebörden av "Låt oss (göra något)" eller "låt dem (göra något)" (formerna kan alternativt kallas cohortative och jussive).

  ...   ... Mer information

Imperativ
(Imperativ)

I
tell 
you
Let´s tell 
he/she/it
tell 
we
 
you
 
they
 

Particip
(Participle)
oregelbundna verb [tell]

I lingvistik, en participle (ptcp) är en form av infinit verb som innefattar perfektiv eller continuative grammatiska aspekter i talrika tempus. En particip kan också fungera som ett adjektiv eller adverb. Till exempel, i "kokt potatis", kokt är det förflutna form av verbet koka, adjectivally modifiera substantivet potatis; i "drev oss ojämn" trasig är particip av verbet trasa, adverbially kvalificerade verbet sprang.

  ...   ... Mer information

Present participle
(Present participle)

I
telling 
you
 
he/she/it
 
we
 
you
 
they
 

Particip
(Past participle)

I
told 
you
 
he/she/it
 
we
 
you
 
they
 

Phrasal verb
(Phrasal verbs)
oregelbundna verb [tell]

tell off

tell onOregelbundna verb